Tájbeosztásunk szempontjai

Teljes szövegű keresés

Tájbeosztásunk szempontjai
Mindezek előrebocsátásával adjuk közre a Kárpát-medencének, hegységkeretének és a Kárpátok külső előterének – eddig még sehol sem publikált – táji tagolását. Elkészítése előtt áttanulmányoztuk mind az itthon, mind a szomszédos országokban készült tájtagoló térképek javát, s amivel egyetértettünk, maradéktalanul átvettük, míg másutt módosítottunk. Igyekeztünk, hogy tájbeosztásunkkal egyetlen nemzet és ország érzékenységét se sértsük meg. Ezért a következő elvek szerint alakítottuk ki tájrendszerünket:
(1) A több országot érintő tájakat természeti keretükbe illesztettük, ezért különösen az országhatárokon átlépő egységek kapcsán módosításokat kellett tennünk. A kelet-közép-európai régió minden országában tapasztalható a tájbeosztások államkeretekbe illeszkedő, országhatárokon túl nem tekintő szemléletmódja. Magyarország elfogadott, akadémiai tájbeosztása pl. a politikai határainkon messze túlterjedő Rába–Mura–Dráva-dombvidékre a „Nyugat-magyarországi-peremvidék” nevet alkalmazza; mi ehelyett a Nyugat-Dunántúlt javasoljuk. Az Ipoly alsó folyását a szlovák tájbeosztást elfogadva a Kisalföldhöz, az Aggteleki-karsztot viszont a Magas-Felföldhöz (Belső-Északnyugati-Kárpátokhoz) osztjuk be; az Érmelléket a román tájbeosztást követve középtájnak vesszük, s beillesztjük rendszerünkbe az országhatár-megvonás miatt Magyarországot csak kis darabon érintő s emiatt az akadémiai tájbeosztásból kihagyott tájegységeket is. Hasonló módosításokkal illesztjük össze a kárpáti térség valamennyi országának tájegységeit.
(2) Tájtagolásunk Kárpát-medence központú, tehát helyzet-viszonyító neveink – melyeknek számát igyekeztünk a legkisebbre szorítani – ehhez igazodnak. Minthogy a medence közepét a magyarság lakja, e viszonyítás egybevág a magyarság tájszemléletével, de a régió más népeit sem sértheti.
(3) Igyekszünk elhagyni az ország-hovatartozásra utaló tájneveket, amelyek talán a legtöbb érzékenységet váltják ki. A Selmeci-körhegység például (Szabó József múlt századi elnevezése) jól alkalmazható a Magyar-érchegység, a Gömör–Szepesi-érchegység a Szlovák-érchegység helyett; az országhatárral elválasztott Aggteleki- és Szlovák-karszt együttvéve a Gömör–Tornai-karsztot adja ki.

A Kárpát -Pannon térség természeti tájbeosztása
(4) Kijavítjuk azokat a tájneveket, melyek az országhatáron áttekintve földrajzilag igazolhatatlanok: a magyar tájbeosztás Felső-Tiszavidéke helyett Felső-Tisza síkságát írunk (hiszen a Tisza felső vidéke Máramarosban van), Körösvidék helyett Körösök síkságát (a Körösök vidékén van dombság és hegység is); viszont a román Nyugati-dombságok (Dealurile Vestice) mint nagytáj helyett a Biharerdőhöz és a Bánsági-hegyvidékhez kapcsolva szerepeltetjük az odatartozó közép- és kistájakat. Egységes elveink szerint olyan vidékekre is kiterjesztettük a nagy-, közép- és kistájak beosztását, ahol – például ismereteink szerint az Észak-Kisalföldön, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában – részben vagy egészében még kidolgozatlan volt.
1. NAGYALFÖLD / Vel'ká dunajská nížina / Szerednyedunajszka nizovina / Câmpia Dunării de Mijloc / Panonska nizija H/SK/UA/RO/YU/HR/BiH
1.1. Alföldi-Dunamente (Dunamenti-síkság) H/HR/YU
(1) Pesti-ártér (H) a/ Szentendrei-sziget (2) Pesti-hordaléksík (H) (3) Csepel–Ócsai-sík a/ Csepel-sziget (4) Solti-lapály (H) (5) Kalocsai–sárköz (H) a/ Bölcskei-öblözet (6) Tolnai–sárköz (H) (7) Baranyai-Duna-sík (Istočnobaranjska aluvijalna ravan, H/HR/YU) a/ Mohácsi-sziget b/ Mohácsi-terasz c/ Drávatorok (Kopácsi-rét, Kopački rit) (8) Dél-bácskai-ártér (Jugobačka aluvijalna ravan, HR/YU) (9) Pancsovai-ártér (Jugobanatska aluvijalna ravan, YU) a/ Pancsovai-rét (Pančevački rit) b/ Temes-sziget (Ostrovo)
1.2. Homokhátság (Duna–Tisza közi hátság) H/YU
(1) Gerje–Perje-sík (H) (2) Nagykőrösi-homokhát (H) (3) Felső-Kiskunság (H) (4) Bugaci-homokhát (H) (5) Alsó-Kiskunság (H) (6) Kiskunsági-löszöshát (H) (7) Horgosi-homokhát (Horgoška peščara, YU)
1.3. Bácskai-síkvidék (Bačka ravnica) H/YU
(1) Illancs (H) (2) Észak-bácskai-löszhát (H) (3) Szabadkai-homokhát (Subotička peščara, H/YU) (4) Közép-bácskai-hát (Centralnobačka lesna zaravan, H/YU) a/ Telecska-perem (Telečka) b/ Orom-part (Orom) (5) Dél-bácskai-terasz (Jugobačka lesna terasa, H/YU) (6) Titeli-fennsík (Titelski breg, YU)
1.4. Mezőföld H
(1) Észak-Mezőföld a/ Érd–Ercsi-sík b/ Váli-völgy (2) Közép-Mezőföld (3) Velencei-medence a/ Velencei-tó b/ Dinnyési-fertő (4) Sárrét (5) Sárvíz-völgy (6) Dél-Mezőföld (7) Sióköz (Nyugat-Mezőföld) (8) Sió-völgy
1.5. Alsó-Dráva-síkság (Drávamenti-síkság) (Podravska ravnica) H/HR
(1) Baranyai-Dráva-sík (Jugobaranjska aluvijalna ravan, H/HR) (2) Fekete-víz síkja (H) (3) Drávaköz (Baranjska lesna zaravan, H/HR) (4) Eszéki-sík (Osiječka zaravan, HR) (5) Erdődi-hát (Erdutska zaravan, HR)
1.6. Valkó-sík (Vukovarska zaravan) HR
1.7. Alsó-Száva-síkság (Posavska ravnica) HR/YU/BiH
(1) Nyugat-szerémi-löszhát (Zapadnosrijemska lesna zaravan, HR/YU) (2) Kelet-szerémi-löszhát (Istočnosrijemska lesna zaravan, YU) (3) Szerémi-terasz (Srijemska lesna terasa, YU) (4) Bázaköz (Bosutska aluvijalna ravan, HR/YU) a/ Šokadija b/ Spačva (5) Alsó-Száva-ártér (Posavska aluvijalna ravan, YU) (6) Semberija (BiH) (7) Macsva (Mačva, YU)
1.8. Felső-Tisza-síkság H/SK/UA/RO
(1) Ugocsai-sík (Uhocsszka nizovina, Câmpia Ugocei, UA/RO) (2) Szamosköz (Câmpia Someşului, H/RO) a/ Szinér-váralji-kapu (Poarta Seini) b/ Sárközi-sík (Câmpia Livadei) c/ Túrhát d/ Erdőhát (3) Krasznaköz (Câmpia Crasnei, H/RO) a/ Erdődi-magassík (Câmpia Ardudului) b/ Majtényi-sík (Câmpul Moftinului) c/ Ecsedi-láp (Mlăştina Ecedului) (4) Beregi-Tiszahát (Berezszka nizovina, H/UA) a/ Tarpai-hegy b/ Mezőkaszonyi-hegyek c/ Szernye-mocsár (5) Ungi sík (Užská rovina, Uzsszka nizovina, UA/SK) a/ Szobránci-sík (Sobranecká rovina) b/ Szenna-mocsár (Senianska mokrad') c/ Nagykaposi-sík (Kapušianske plánavy) (6) Zempléni-sík (Zemplínska rovina, SK) a/ Tőketerebesi-sík (Trebišovská tabul'a) b/ Ondava–Tapoly-sík (Ondavská rovina) c/ Pazdicsi-hát (Pozdišovský chrbát) d/ Laborc-sík (Laborecká rovina) (7) Bodrogköz (Medzibodrocké pláňavy, H/SK/UA) a/ Felső-bodrogközi szigethegyek (Chlmecké pahôrky) b/ Ticemellék c/ Karcsamellék d/ Hosszúrét e/ Bodrogzug (8) Rétköz (H)
1.9. Közép-Tisza-síkság (Közép-Tiszavidék) H
(1) Taktaköz (2) Borsodi-ártér (3) Hevesi-ártér (4) Szolnoki-ártér (5) Jászság (6) Nagykunság (7) Hortobágy (8) Tiszazug
1.10. Alsó-Tisza-síkság (Alsó-Tiszavidék) (Potiska ravnica) H/YU
(1) Csongrád–Szegedi-ártér (H) (2) Szeged-Titeli-ártér (H/YU)
1.11. Észak-alföldi-hordaléklejtő
(Észak-alföldi hordalékkúp-síkság) H
(1) Tápióvidék (2) Hatvani-sík (3) Gyöngyösi-sík (4) Hevesi-sík (5) Borsodi-Mezőség (6) Miskolci-kapu (7) Harangod
1.12. Nyírség (Câmpia Nirului) H/RO
(1) Közép-Nyírség (H) (2) Északkelet-Nyírség (H) (3) Nagykárolyi-homokhát (Câmpia Carei, H/RO) (4) Ligetalja (Dél-Nyírség) (H) (5) Löszös-Nyírség (Nyíri-Mezőség, H)
1.13. Hajdúság H
(1) Hajdúhát (2) Dél-Hajdúság
1.14. Érmellék (Câmpia Ierului) H/RO
(1) Ér völgye (Câmpia Sălacei, H/RO) (2) Tasnádi-halomvidék (Érmelléki-hát, Câmpia Tăşnadului, RO)
1.15. Körösök síksága (Körösvidék) (Câmpia Crişurilor) H/RO
(1) Berettyó-sík (Câmpia Barcăului, H/RO) (2) Bihari-sík (Câmpia Bihariei, H/RO) (3) Nagy-Sárrét (H) (4) Dévaványai-sík (H) (5) Váradi-kapu (Poarta Oradei, RO) (6) Kis-Sárrét (H) (7) Nyárszegi-magassík (Câmpia Miersigului, RO) (8) Szalontai-sík (Câmpia Salontei, H/RO) (9) Csermői-magassík (Câmpia Cermei, RO) (10) Zarándi-sík (Câmpia Zărandului, H/RO) (11) Gyomai-sík (H)
1.16. Maros-hordalékkúp (Câmpia Mureşului) H/RO/YU
A/ Maros-Körös köze
(1) Aradi-hát (Câmpia Aradului, H/RO) a/ Világosi-sík (Câmpul Şiriei) b/ Lippai-kapu (Poarta Lipovei) (2) Csanádi-hát (Câmpia Cenadului, H/RO) (3) Békési-sík (H) (4) Hódság (Vásárhelyi-sík, H) (5) Körösszög (H)
B/ Bégaköz
(6) Vingai-magassík (Câmpia Vingăi, RO) (7) Arankaköz (Torontáli-sarok, H/RO/YU) (8) Aranka-sík (Câmpia Arancăi, RO/YU, RO/YU) (9) Kikindai-löszhát (Câmpia Lovrinului, Kikindska lesna zaravan, RO/YU)
1.17. Temes síksága (Câmpia Timişului, Tamiška ravnica) RO/YU
(1) Lugosi-öblözet (Câmpia Lugojului, RO) (2) Temes–Béga-sík (Câmpia joasă a Timişului, Tamiška aluvijalna ravan, RO/YU) (3) Gátalji-magassík (Câmpia Gătaiei, RO) (4) Moravica-sík (Câmpia Moraviţei, RO/YU) a/ Sümeg-hegy (Šumiga) (5) Alibunári-sík (Alibunarsko blato, YU) (6) Alsó-Temes-löszhát (Tamiška lesna zaravan, YU)
1.18. Deliblát (Deliblat) YU
(1) Delibláti-homokpuszta (Deliblatska peščara) (2) Pancsovai-löszöshát (Pančevačka lesna zaravan)
1.19. Karas–Néra síksága (Câmpia Caraşului şi Nerei, Karaška ravan) RO/YU
(1) Karas-sík (Câmpia Caraşului, RO/ YU) (2) Néra-sík (Câmpia Nerei, RO/YU) (3) Verseci-hát (Vršačka zaravan)
 
2. GYŐRI-MEDENCE (Kisalföld és peremvidéke) /Malá dunajská nížina/ Kleine Ungarische Tiefebene H/SK/A
2.1. Csallóköz (Žitný Ostrov) SK
(1) Felső-Csallóköz (Zitný Ostrov – horná čast') (2) Csilizköz (Čilizská mokrad') (3) Alsó-Csallóköz (Žitný Ostrov – dolná čast')
2.2. Szigetköz H
(1) Felső-Szigetköz (2) Alsó-Szigetköz
2.3. Mosoni-síkság H/A/SK
(1) Mosoni-róna (Wieselburger Heide, H/A) (2) Lajtazug (Fenyér, Heideboden, Litavská nížina, H/A/SK) (3) Pusztahát (Pándorfalvi-fennsík, Parndorfer Heide, H/A)
2.4. Fertő-Hanság-medence H/A
(1) Fertő-medence (Neusiedler See, H/A) (2) Fertőzug (Seewinkel, H/A) (3) Hanság (Waasen, H/A)
2.5. Rábántúli-kavicstakaró (Vas–Soproni-völgység) H/A
(1) Ikva-sík (H/A (2) Répce-sík (H/A) (3) Kabold–Fülesi-dombság (Kobersdorf-Nikitscher Hügelland, H/A) (4) Pulyai-medence (Pullendorfer Becken, A) (5) Gyöngyös-sík (H) (6) Pinka-fennsík (Pinka Hügelland, H/A) (7) Alsó-Rába-völgy (H)
2.6. Rábaköz H
(1) Tóköz (2) Kapuvári-sík (3) Csornai-sík
2.7. Marcal-medence H
(1) Marcal-völgy (2) Devecseri-sík (3) Somló (4) Pápai-sík (5) Sokoróalja
2.8. Győr–Esztergomi-síkság H/SK
(1) Győr–Tatai-teraszvidék (H) (2) Kisbéri-medence (H) a/ Győri-puszták (Pándzsa menti laposok) (3) Zsitva-torok (Žitavská mokrad', SK) (4) Esztergomi-Duna-völgy (Ostrihomská niva, H/SK)
2.9. Mátyusföld (Mat'úšové zemé) SK
(1) Súr-erdő (Šúr) (2) Nagyszombati-hátság (Trnavská pahorkatina) (3) Vízköz (Úl'anská niva) (4) Alsó-Vágmente (Dolnopovažská niva) (5) Érsekújvári-sík (Novozámocké plánavy)
2.10. Nyitra–Barsi-halomvidék (Podunajská pahorkatina – východná čast') SK
(1) Nyitrai-hátság (Nitrianska tabul'a) (2) Radosnai-hátság (Bojnianska pahorkatina) (3) Báni-öblözet (Bánovská pahorkatina) (4) Közép-Nyitramente (Stredonitrianská niva) (5) Alsó-Nyitramente (Dolnonitrianská niva) (6) Zoboralja (Žitavská pahorkatina) (7) Zsitvamente (Žitavská niva) (8) Garammenti-hátság (Pohronská pahorkatina) a/ Barsbesei-hátság (Bešianska pahorkatina) b/ Bátorkeszi-hát (Chrbát) c/ Bélai-dombok (Belianske kopce) d/ Búcsi-teraszok (Búčske terasy) e/ Ógyallai-teraszok (Hurbanovské terasy) f/ Kürti-teraszok (Strekovské terasy) g/ Nagysallói-teraszok (Hronská tabul'a) (9) Alsó-Garammente (Dolnohronská niva)
2.11. Honti-medence (Hontianská kotlina, H/SK)
(1) Ipolymenti-hátság (Ipel'ská pahorkatina, SK) (2) Alsó-Ipolymente (Dolnoipel'ská niva, H/SK)
 
3. DUNA–MORVA-MEDENCE /Donau-Märch Becken/ (Moravsko–Viedenská kotlina A/CZ/SK)
3.1. Belső-Bécsi-medence (Inner Wiener Becken) (A/CZ/SK
(1) Lajta-völgysík (Leithatal, A) (2) Bécsújhelyi-Kőmező (Steinfeld, A) (3) Arbesthali-dombság (Arbesthaler Hügelland, A) (4) Schwechati-sík (Schwechater Feld, A) (5) Bécsi-hegyalja (Wienerwald-Vorland, A) (6) Morvamező (Marchfeld, A) (7) Alsó-Morva-sík (Dolnomoravská niva, A/CZ/SK) (8) Búr-erdő (Bôr, SK) (9) Szakolcai-dombság (Skalická pahorkatina, CZ/SK)
3.2. Külső-Bécsi-medence (Ausser Wiener Becken) A
(1) Sankt Pölten-medence (Sankt Pöltener Becken) (2) Tullni-mező (Tullner Feld)
3.3. Bornegyed (Weinviertel) A/CZ
(1) Nyugati-Bornegyed (Westliches Weinviertel, A/CZ) (2) Korneuburgi-dombság (Wasenberg–Bisamberg, A) (3) Leisi-hegyek (Leiser Berge, A) (4) Keleti-Bornegyed (Östliches Weinviertel, A)
3.4. Brnói-alföld (Dyjskosvratecký úval) CZ/A
3.5. Vyškovi-kapu (Vyškovská brána) CZ
3.6. Hanák-alföld (Hornomoravský úval) CZ
 
4. NYUGAT-DUNÁNTÚL H/A/SLO/HR
4.1. Sopron–Kőszegi-hegyvidék H/A
(1) Soproni-hegység (Ödenburger Gebirge, H/A) (2) Soproni-medence (Ödenburger Becken, H/A) (3) Fertőmelléki-dombság (Ruster Hügelland, H/A) (4) Vulka-medence (Wulkabecken, A) (5) Lajta-hegység (Leithagebirge, A) (6) Rozália-hegység (Rosaliengebirge, A) (7) Bucklige Welt (A) (8) Kőszegi-hegység (Günser Gebirge, H/A) (9) Kőszeghegyalja (Günser Hügelland, H/A) (10) Vas-hegy (Eisenberg, H/A)
4.2. Rábáninneni-kavicstakaró H
(1) Kemenesalja (2) Cser (Alsó-Kemeneshát) (3) Vasi-Hegyhát (Felső-Kemeneshát)
4.3. Zalai-dombvidék H
(1) Zala-völgy (2) Göcsej (3) Közép-zalai-dombság a/ Letenyei-dombság b/ Söjtöri-hát c/ Zalaszentmihályi-hát (4) Principális-völgy (5) Zalaapáti-hát (6) Zalavári-hát
4.4. Mura–Rába-dombvidék H/A/ SLO/HR
(1) Felsőőrség (In der Wart, A) (2) Heáncföld (Heunzenland, A) (3) Németújvári-dombság (Güssinger Hügelland, H/A) (4) Lapincs-völgy (Lafnitztal, A) (5) Ilz-Feistritz-dombság (Ilz-Feistritz Hügelland, A) (6) Felső-Rába-völgy (Oberes Raabtal, H/A) (7) Gleichenbergi-dombság (Gleichenberger Hügelland, A) (8) Vendvidéki-dombság (Goričko, H/SLO) (9) Őrség (Alsóőrség, Stražne naselje, H/SLO) (10) Hetés (H/SLO) (11) Lendvai-hegy (Lendavski breg, H/SLO)
4.5. Grazi-medence (Grazer Becken) A
(1) Grazi-mező (Grazer Feld) (2) Leibnitzi-mező (Leibnitzer Feld) (3) Nyugat-stájer-dombság (Weststeyrisches Hügelland)
4.6. Dráva–Mura-dombvidék H/A/ SLO/HR
(1) Alsó-Mura-sík (Unteres Murbecken, Ravensko + Dolinsko + Mursko polje, H/A/SLO/HR) (2) Muraközi-dombság (Windische Büheln / Slovenske Gorice / Gornji Međumurje, A/SLO/ HR) (3) Maribori-medence (Dravsko + Ptujsko Polje, SLO) (4) Varasdi-sík (Varaždinsko polje, HR) (5) Muraközi-sík (Donji Međumurje, HR)
 
5. DÉL-DUNÁNTÚL H/HR
5.1. Balaton-medence H
(1) Kis-Balaton (2) Nagyberek (3) Somogyi-partisík (4) Balaton – a/ Keszthelyi-öböl b/ Szemesi-medence c/ Siófoki-medence
5.2. Külső-Somogy H
(1) Somogyvári-dombság (Nyugat-Külső-Somogy) (2) Koppánymenti-dombság (Kelet-Külső-Somogy) (3) Kaposmenti-dombság (Dél-Külső-Somogy)
5.3. Belső-Somogy H
(1) Marcali-hát (2) Nagyatádi-dombság (Kelet-Belső-Somogy) (3) Csurgói-dombság (Nyugat-Belső-Somogy)
5.4. Mecsek vidéke H/HR
(1) Mecsek (H) a/ Nyugati-Mecsek b/ Keleti-Mecsek c/ Pécsi-Mecsekalja d/ Komlói-Mecsekalja (2) Zselic (H) a/ Észak- b/ Dél-Zselic (3) Mecsekhát (Baranyai-Hegyhát, H) (4) Völgység (H) a/ Bonyhádi- b/ Simontornyai-dombság (5) Szekszárdi-dombság (H) (6) Baranyai-dombság (H) a/ Pécsi-sík b/ Geresdi-dombság (Mórágyi-rög) (7) Villányi-hegység (H) a/ Beremendi-rög (8) Baranyahát (Kamenjak, HR)
5.5. Légrád–Barcsi-Dráva-völgy (Podravina) H/HR
 
6. DRÁVA–SZÁVA–VIDÉK SLO/HR/YU/ BiH
6.1. Fruška gora HR/YU
6.2. Szlavónia (Slavonija) HR
(1) Bilogora (2) Lisina (3) Ravna Gora (4) Pozsega havasa (Papuk) (5) Krndija (6) Bródi-hegység (Dilj) (7) Pozsegai-medence (Požeška kotlina) (8) Pozsegai-hegység (Požeška gora) (9) Pszuny (Psunj) (10) Daruvári-medence (Daruvarska kotlina) (11) Monoszlóvidék (Garić, Moslavačka gora) (12) Marcsa-erdő (Marčanska šuma) (13) Belovári-medence (Belovarska kotlina) (14) Kőrösi-dombság (Križevačke gorice) (15) Kalnik (16) Zágrábi-hegyalja (Zagrebačke podgorje) (17) Zágrábi-hegység (Medvednica)
6.3. Zágrábi-medence (Zagrebačka kotlina) H/BiH
(1) Túrmező (Turopolje, HR) (2) Vukomeri-dombság (Vukomeričke gorice, HR) (3) Kulpamező (Karlovačka kotlina, HR) (4) Lónyamező (Lonjsko polje, HR) (5) Száva-árok (Posavina, HR/BiH)
6.4. Szlovén–Horvát-középhegység (Slovensko hribovje + Hrvatsko Zagorje) SLO/HR
(1) Zagorje (Hrvatsko Zagorje, HR/ SLO) (2) Krškói-medence (Krška kotlina, SLO) (3) Krškói-hegység (Krško hribovje, SLO) (4) Mirna-völgy (Mirenska dolina, SLO) (5) Senovói-medence (Senovska kotlina, SLO) (6) Bizeljskói-hegység (Bizelsko hribovje, SLO/HR) (7) Ivaneci-hegység (Ivanščica, SLO/ HR) (8) Voglajna-dombság (Voglajnsko gorice, SLO) (9) Varasdi-dombság (Varaždinske gorice, HR) (10) Macelj-hegység (SLO/ HR) a/ Boč b/ Macelj c/ Haloze (11) Dravinja-dombság (Dravinjske gorice, SLO) (12) Cillei-medence (Celjska kotlina, SLO) (13) Vitanjei-hegység (Vitanjske Karavanke, SLO) a/ Konjicei-hegyek (Konjiška gora) b/ Pakai-hegyek (Paski Kozjak) (14) Velenjei-medence (Velenjska kotlina, SLO) (15) Slovenjgradeci-medence (Slovenjgraška kotlina, SLO) (16) Kozjei-hegység (Kozjansko hrbovje, SLO) (17) Szávamenti-hegyvidék (Posavsko hribovje, SLO) a/ Zasavje b/ Dolenjsko
6.5. Ljubljanai-medence (Ljubljanska kotlina) SLO
(1) Bledi-medence (Blejski kot) (2) Dobrave (3) Kranji-medence (Kranjsko polje) (4) Bistrica völgye (Bistriška ravan) (5) Ljubljanai-mező (Ljubljansko polje) (6) Ljubljanai-öblözet (Ljubljansko barje)
 
7. BAKONYERDŐ (Dunántúli-középhegység) H
7.1. Bakonyvidék
(1) Keszthelyi-hegység – a/ Tátika-csoport b/ Keszthelyi-fennsík (2) Tapolcai-medence – a/ Badacsonyi-bazalthegyek (3) Balaton-felvidék – a/ Balatoni-Riviéra b/ Tihanyi-félsziget c/ Káli-medence d/ Vilonyai-hegyek e/ Veszprémi-fennsík (4) Déli-Bakony a/ Kab-hegy b/ Agár-tető c/ Sümegi-hát d/ Devecseri-Bakonyalja (5) Devecseri-árok (6) Északi-Bakony a/ Öreg-Bakony b/ Keleti-Bakony (Tési-fennsík) (7) Pápai-Bakonyalja (8) Súri-Bakonyalja (9) Pannonhalmi-dombság
7.2. Móri-árok
7.3. Vértes és vidéke
(1) Bársonyos (2) Által-ér-völgy (Tatai-árok) (3) Vértes hegység (4) Sörédi-hát (5) Zámolyi-medence (6) Lovasberényi-hát
7.4. Velencei-hegység
7.5. Dunazug-hegyvidék
(1) Gerecse a/ Nyugati-Gerecse b/ Központi-Gerecse c/ Keleti-Gerecse d/ Gerecsei-kismedencék (2) Bicske–Zsámbéki-medence a/ Etyeki-dombság b/ Zsámbéki-medence (3) Budai-hegység a/ Budai-hegyek b/ Tétényi-fennsík c/ Budakeszi–Budaörsi-medence (4) Pilis-hegység a/ Vörösvári-árok b/ Pilisi-hegyek
7.6. Visegrádi-hegység
 
8. ÉSZAKNYUGATI-KÁRPÁTOK /Západné Karpaty / Karpaty Zachodnie / Westkarpathen H/SK/A/CZ/PL
8.1–10. MÁTRAERDŐ (Északi-középhegység, Matransko–slanská hornatina) H/SK
8.1. Börzsönyvidék H/SK
(1) Börzsöny (H) (2) Helembai-hegység (Burda, SK) (3) Visegrádi-szoros (H/SK)
8.2. Cserhátvidék (Cerová vrchovina) H/SK
(1) Nyugati-Cserhát (H) a/ Naszály b/ Nézsa–Csővári-dombság (2) Galga-völgy (H) (3) Északi-Cserhát (H) (4) Keleti-Cserhát (H) (5) Cserhátalja (H) a/ Ecskendi-hát (6) Karancsvidék (Karančská vrchovina, H/SK) a/ Karancs (Karanč) b/ Sátoros (Šiator) c/ Karancsalja (Mučínska vrchovina)
8.3. Gödöllői-dombvidék H
(1) Gödöllői-dombság (2) Monori-halomvidék
8.4. Mátravidék H
(1) Zagyva-völgy (2) Mátra-hegység a/ Nyugati-Mátra b/ Magas-Mátra c/ Keleti-Mátra (3) Mátraalja a/ Gyöngyöspatai-medence (4) Mátrahát (5) Tarna-völgy
8.5. Medvesvidék (Medvešská vrchovina) H/SK
(1) Medves-fennsík (H/SK) (2) Kazári-dombság (H) (3) Füleki-medence (Fil'akovská brázda, SK) (4) Ajnácskői-hegység (Hajnáčska vrchovina, SK) (5) Zabari-dombság (Baštianska kotlina, H/SK)
8.6. Vajdavár-dombvidék H/SK
(1) Heves–Borsodi-erdőhát (H) (2) Gömöri-erdőhát (Petrovská vrchovina, H/SK) (3) Ózdi-völgymedence (H)
8.7. Bükkvidék H
(1) Bükk hegység a/ Bükk-fennsík b/ Északi-Bükk c/ Délnyugati-Bükk d/ Délkeleti-Bükk (2) Bükkalja a/ Tárkányi- b/ Cserépfalvi- c/ Kisgyőri-medence (3) Bükkhát (4) Upponyi-hegyhát (5) Egercsehi-medence
8.8. Eperjes–Tokaji-hegyvidék (Slanské vrchy) H/SK
(1) Simonka- (Šimonka, Prešovské vrchy, SK) (2) Makovica- (Makovica, SK) (3) Bagota- (Bogota, SK) (4) Milic- (Milič, SK/H) (5) Háromhutai- (H) (6) Molyvás-hegycsoport (H) (7) Tokaji-hegy (H) (8) Szerencsi-dombság (H) (9) Tokajhegyalja (H) (10) Hegyköz (H/SK) a/ Ronyva-kapu (Roňavská brána, H/SK) (11) Zempléni-rögök (Zemplínske vrchy, H/SK) (12) Gálszécsi-hegyalja (Podslanská pahorkatina, SK)
8.9. Nógrádi-medence (Ipel'ská kotlina) H/SK
(1) Balassagyarmati-medence (Dolnonovohradská kotlina, H/SK) a/ Középső-Ipoly-völgy b/ Nógrádi-öblözet c/ Csábi-dombság (Čebovská pahorkatina) d/ Nógrádszentpéteri-dombság (Pôtorská pahorkatina) (2) Losonci-medence (Hornonovohradská kotlina, H/ SK) a/ Ipoly-teraszok (Ipel'ské terasy) b/ Jelsőci-dombság (Jelšovská pahorkatina) c/ Poltári-dombság (Poltarská pahorkatina)
8.10. Sajó–Hernád-medence (Rimavsko–košická kotlina) H/SK
(1) Gömöri-medence (Gemerská/Rimavská kotlina, H/SK) a/ Gömöri-teraszok (Gemerské terasy) b/ Osgyáni-dombság (Oždianska pahorkatina) c/ Baktai-dombság (Baktianska pahorkatina) d/ Vályi-dombság (Valická pahorkatina) e/ Licei-dombság (Licinská pahorkatina) (2) Putnoki-dombság (Gemerská pahorkatina, H/SK) (3) Borsodi-medence (4) Szendrői-rögök (5) Bódva–Rakaca-völgy (6) Cserehát (Abovská pahorkatina, H/SK) a/ Nyugati- b/ Keleti-Cserehát (7) Tornai-dombság (Turnianská pahorkatina, H/SK) (8) Kanyapta-medence (Mokrad' Kanapta, SK) (9) Kassai-hegyalja (Košické predhorie, SK) (10) Alsó-Hernád-völgy (Hornádska niva, H/SK) (11) Alsó-Tarca-dombság (Toryská pahorkatina, SK) (12) Abaúji-hegyalja (Abovské predhorie, H/SK) a/ Meződűlő
8.11–20. MAGAS-FELFÖLD (Belső-Északnyugati-Kárpátok, Vnútorné Západné Karpaty, Wewnetrzne Karpaty Zachodnie) A/SK/PL/H
8.11. Selmeci-körhegység (Slovenské stredohorie) SK
(1) Selmeci-hegység (Štiavnické vrchy) a/ Szitnya-hegycsoport (Sitnianska vrchovina) b/ Szkalka-hegycsoport (Skalka) c/ Hodrusbányai-hegycsoport (Hodrušská hornatina)
d/ Selmeci-medence (Štiavnická kotlina) e/ Báti-öblözet (Bátovská pahorkatina) f/ Szlovák-kapu (Slovenská brána) g/ Koszmályi-dombok (Kozmálovské vŕšky) (2) Korponai-erdő (Krupinská planina) (3) Újbányai-hegység (Garammenti-Inóc, Pohronský Inovec) (4) Mădăraş (Vtáčnik) (5) Körmöci-hegység (Kremnické vrchy) (6) Jávoros (Javorie) (7) Osztrovszki-hegység (Ostrôžky) (8) Zólyomi-Polyána (Pol'ana) (9) Garamszentkereszti-medence (Žiarska kotlina) (10) Zólyomi-medence (Zvolenská kotlina) a/ Besztercebányai- (Bystrické podolie) b/ Szliácsi- (Sliačská kotlina) c/ Nagyszalatnai- (Slatinská kotlina) d/ Gyetvai- (Detvianska kotlina) e/ Tótpelsőci-medence (Pliešovská kotlina)
8.12. Gömör–Szepesi-érchegység (Slovenské rudohorie) SK
(1) Póniki-hegyek (Ponická vrchovina) (2) Vepor-hegység (Veporské vrchy) a/ Libetbányai-hegycsoport (Čiert'az) b/ Klenóci-hegycsoport (Klenovské vrchy) c/ Sziklai-fennsík (Sihlianska planina) d/ Málnapataki-hegycsoport (Málinské vrchy) (3) Murányi-fennsík (Muránska planina) (4) Sztracenai-hegység vagy Szlovák-paradicsom (Slovenský raj, Stratenská hornatina) (5) Gálmusz-hegység (Galmus, Hnilecké vrchy) (6) Ratkói-hegység (Ratkovské vrchy) (7) Rőcei-hegység (Revúcke vrchy, Stolické vrchy) (8) Dobsinai-hegység (Dobšinské vrchy) (9) Rozsnyói-hegység (Rožňavské vrchy) (10) Kassai-hegység (Košické vrchy)
8.13. Gömör–Tornai-karszt (Slovenský kras) H/SK
(1) Rozsnyói-medence (Rožňavská kotlina, SK) (2) Jolsvai-karszt (Jelšavský kras, SK) (3) Pelsőci-Nagy-hegy (Plešivská planina, SK) (4) Szilicei-fennsík (Silická planina, SK) (5) Szádelői-karszt (Zádielský kras, SK) (6) Aggteleki-karszt (H/SK) (7) Tornai-medence (Turnianska kotlina, H/SK) (8) Szalonnai-hegység (H) (9) Rudabányai-hegység (H)
8.14. Kis-Kárpátok (Kleine Karpathen, Malé Karpaty) A/SK
(1) Hainburgi-rög (Hainburger Höhe, A) (2) Dévényi-kapu (Porta Hungarica, Thebener Pforte, Devínska brána, A/SK (3) Dévényi-hegycsoport (Devínske Karpaty, SK) (4) Bazini-hegycsoport (Pezinské Karpaty, SK) (5) Berezói-hegycsoport (Brezovské Karpaty, SK) (6) Csejtei-hegyek (Čachtické Karpaty, SK)
8.15. Elő-Fátra (Nyitra–Zsolnai-hegyvidék, Nitriansko–zilinská hornatina) SK
(1) Tribecs-hegység (Tribeč) a/ Zobor-hegycsoport (Zobor) b/ Tribecs-hegycsoport (Vel'ký Tribeč) c/ Razgyel-hegycsoport (Rázdiel) (2) Inóc-hegység (Vágmenti-Inóc, Povazský Inovec) (3) Sztrázsó-hegység (Strazovská vrchovina) a/ Trencséni-hegycsoport (Trenčianska vrchovina) b/ Száraz-Magura (Suchá Magura) c/ Kis-Magura (Malá Magura) d/ Bélapataki-medence (Belianska kotlina) e/ Központi-Sztrázsó (Zliechovská hornatina) f/ Deményi-medence (Domanizská kotlina) g/ Szulyó–Manini-hegycsoport (Súl'ovské vrchy) (4) Felső-nyitrai-medence (Hornonitranská kotlina) (5) Zsolnai-medence (Žilinská kotlina)
8.16. Fátravidék (Fatranská hornatina) SK
(1) Kis-Fátra (Malá Fatra) a/ Mártoni-havasok (Martinske hol'e, Lúčanská Fatra) b/ Kriván-Fátra (Krivánska Fatra) (2) Zsár-hegység (Ziar) (3) Túróci-medence (Turčianska kotlina) (4) Nagy-Fátra (Vel'ká Fatra)
8.17. Alacsony-Tátra vidéke (Nízkotatranská hornatina) SK
(1) Felső-Garam-medence (Horehronské podolie) (2) Óhegyi-Tátra (Starohorské vrchy) (3) Nyugati-Alacsony-Tátra (Dumbierske Tatry) (4) Keleti-Alacsony-Tátra (Král'ovohol'ské Tatry) (5) Kecskehát (Kozie Chrbty)
8.18. Magas-Tátra vidéke (Vysokotatranská hornatina, †a1cuch Tatrza1ski) SK/PL
(1) Kócs-hegység (Chočské vrchy, SK) (2) Liptói-havasok (Nyugati-Tátra, Západné Tatry, Tatry Zachodnie, SK/PL) (3) Magas-Tátra (Vysoké Tatry, Tatry Wschodnie, SK/PL) (4) Bélai-Tátra (Belianske Tatry, SK)
8.19. Liptó-Szepesi-medence (Podtatranská kotlina) SK
(1) Liptói-medence (Liptovská kotlina) (2) Felső-Szepesség (Popradská kotlina) (3) Alsó-Szepesség (Hornádska kotlina)
8.20. Szepes–Sárosi-hegyvidék (Spišsko–šarišská vrchovina) SK
(1) Fekete-hegyek (Čierna hora) (2) Branyiszkó-hegység (Branisko) (3) Lőcsei-hegység (Levočské vrchy) (4) Szinyei-dombság (Šarišská vrchovina) (5) Felső-Tarca-völgy (Šarišské podolie)
8.21–25. ÉSZAKI-KÁRPÁTOK (Külső-Északnyugati-Kárpátok, Vonkajšie Západné Karpaty, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie A/CZ/SK/PL
8.21. Közép-vágvölgyi-medencesor (Stredopovažské podolie) SK
(1) Miavai-dombság (Myjavská pahorkatina) (2) Trencséni-medence (Trenčianska kotlina) (3) Illavai-medence (Ilavská kotlina) (4) Vágbesztercei-medence (Považskobystrická kotlina)
8.22. Északi-Tátraalja (Severotatranské podhorie, ObniŠenia Orawsko–Podhala1skie) SK/PL
(1) Alsó-árvai-medence (Dolnooravská vrchovina, SK) (2) Szkorusina (Skorušina, SK/PL) (3) Podhale (PL) (4) Szepesi-Magura Magura Spiska, Spišská Magura, PL/ SK) (3) Felső-árvai-medence (Hornooravská kotlina, Kotlina Orawska, SK/PL) (4) Nowytargi-medence (Kotlina Nowotarska, PL) (5) Pieninek (Pieniny, SK/PL)
8.23. Morva-Kárpátok (Moravské Karpaty) A/CZ
(1) Mikulovi-hegység (Pollauer Berge, Mikulovská vrchovina, A/CZ) (2) Ždánicei-erdő (Ždánický les, Steinitzer Wald, CZ) (3) Kyjovi-dombság (Kyjovská pahorkatina, CZ) (4) Litenčicei-dombság (Litenčická pahorkatina, CZ) (5) Mars-hegység (Chfiby, Marschgebirge, CZ)
8.24. Morva–Szlovák-határhegység (Slovensko–moravské Karpaty) CZ/SK
(1) Fehér-Kárpátok (Bilé Karpaty, Biele Karpaty, CZ/SK) a/ Zsalosztina- (Žalostinská vrchovina) b/ Javorina- (Javorinská hornatina) c/ Bestin- (Beštiny) d/ Lopenik- (Lopenická hornatina) e/ Szúcsi- (Súčanská hornatina) f/ Kobulinec-hegycsoport (Kobylináč) g/ Bossáci-szirtek (Bošácke bradlá) h/ Oroszlánkői-szirtek (Vršatské bradlá) (2) Vizovicei-hegység (Vizovická vrcho-vina, CZ) (3) Hostýn–Vsetíni-hegység (Hostýnsko–vsetínská hornatina, CZ) a/ Hostýn-hegycsoport (Hostýnské vrchy) b/ Vsetíni-hegycsoport (Vsetínské vrchy) (4) Hostýn-alji-dombság (Podhostýnská pahorkatina, CZ) (5) Roznovi-völgy (Roznovská brázda, CZ) (6) Jávornik (Javorníky, CZ/SK) a/ Magas-Jávornik (Vysoké Javorníky) b/ Alacsony-Jávornik (Nízke Javorníky)
8.25. Nyugati-Beszkidek (Západné Beskydy, Beskid Zachodnie) CZ/PL/SK
(1) Morva–Sziléziai-Beszkidalja (Západobeskydské podh3fí, Pogórze Morawsko-...l^ski, CZ/PL) (2) Morva-Sziléziai-Beszkidek (Moravskoslezské Beskydy, Beskid Morawsko–„l^ski, CZ/SK/PL)
a/ Radhošt-hegycsoport (Radhošt) b/ Polom-hegycsoport (Malý a Velký Polom) c/ Turzófalvi-hegycsoport (Turzovská vrchovina) d/ Jablonkai-völgy (Jablunkovská brázda) e/ Jablonkai-felföld (Jablunkovské medzihorie) f/ Czantoria/Čantorije g/ Barania Góra (3) Csacai-medence (Hornokysucké podolie, SK) (4) Kiszucai-hegyek (Kysucké vrchy/ SK) (5) Árvai-Magura (Oravská Magura, SK) (6) Magas-Beszkidek (Slovenské Beskydy, Beskid ‰ywiecki, SK/PL) a/ Racsa (Racza) b/ Osszus (Ošust, Oszust) c/ Pilsko d/ Babia Góra e/ Polica (7) Źywieci-medence (Kotlina Źywiecka, PL) (8) Kis-Beszkidek (Beskid Ma‡y, PL) a/ Magórka b/ Madohora (9) Makówi-Beszkidek (Beskid Makowski, PL) a/ Jalowiec b/ Koskówka c/ Kolo1 d/ Z]balowa e/ Lubomir (10) Szigetes-Beszkidek (Beskid Wyspowy, PL) a/ Lubo1 b/ Kamionna Góra c/ Jaworz d/ Mogielica (11) Gorce (PL) a/ Turbacz b/ Kud‡o1 c/ Gorc d/ Luba1 (12) Szandeci-medence (Kotlina Sadecka, PL) (13) Szandeci-Beszkidek (Beskid Sadecki, L'ubovnianska vrchovina, PL/SK) (14) Lublói-medence (L'ubovnianska kotlina, SK) (15) Csergő-hegység (Čergov, SK) (16) Grybówi-hegyek (Góry Grybówskie, PL) (17) Sárosi-határhegység (Nízke Beskydy, Góry Bardiówsko–Dukelskie, SK/PL) (18) Szekcsői-dombság (Ondavská vrchovina – zapadná čast', SK) (19) Makovicai-dombság (Ondavská vrchovina – severná čast', SK) (20) Gorlice–Jas‡ói-medence (Obniźenie Gorlicko–Jasielskie, PL) (21) Wieliczkai-dombság (Pogórze Wieliczkie, PL) (22) Wiśniczi-dombság (Pogórze Wiśnickie, PL) (23) Roznówi-dombság (Pogórze Roznowskie, PL) (24) Czięźkowicei-dombság (Pogórze Czi]Škowickie, PL) (25) Strzyźówi-dombság (Pogórze Strzyźowskie, PL)
9. ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK /Východné Karpaty / Karpaty Wschodnie / Szhidni Karpati / Carpatii Orientali – grupă nordica PL/SK/UA/RO
9.1. Vihorlát–Gutin-hegyvidék (Vihorlatské vrchy, Vulkanicsni Karpati, Munţii vulcanici Vihorlat–Gutâi) SK/UA/RO
(1) Homonnai-hegység (Humenské vrchy, SK) (2) Vihorlát-hegység (Vihorlat, SK) (3) Pricske-hegycsoport (Popriečny vrch, Popricsni verh, SK/UA) (4) Vihorlátalja (Podvihorlátska pahorkatina, SK) (5) Ungvári-kapu (Uzshorodszka peredhirja, UA) (6) Kéklő-hegység (Szinyak, UA) (7) Szerednyei-hegyalja (Szerednyanszka peredhirja, UA) (8) Munkácsi-kapu (Mukacsevszka peredhirja, UA) (9) Borló-hegység (Velikij Gyil, UA) (10) Hát (Malij Gyil, UA) (11) Ilosvai-medence (Irsavszka kotlovina, UA) (12) Nagyszőlősi-hegység (Vinohragyivszki hori, UA) (13) Beregszászi-dombság (Berehovszki hori, UA) (14) Huszti-kapu (Husztszki vorota, UA) (15) Avas-hegység (Avasszki hori, Munţii Oaşului, UA/RO) (16) Gutin-hegység (Munţii Igniş–Gutâi, RO) a/ Rozsály–Kőhát-hegycsoport (Munţii Igniş) b/ Gutin-hegycsoport (Munţii Gutâi) (17) Avasalja (Piemontul şi Depresiunea Oaşului, UA/ RO) a/ Avas-medence (Depresiunea Oaşului) b/ Komorzán–Tartolci-medence (Depresiunea Cămărzana–Târşolt) c/ Turci-hegyalja (Piemontul Turţului) d/ Batarcsi-medence (Depresiunea Bătarci)
9.2. Lápos–Széples-hegyvidék (Munţii Lăpus–Ţibleş) RO
(1) Lápos-hegység (Munţii Lăpuşului) (2) Széples-hegység (Munţii Ţibleşului)
9.3. Máramarosi-medence (Marma-rosszka kotlovina, Depresiumea Maramureşului, UA/RO
(1) Máramarosi-szirtek (UA) (2) Alsó-Máramaros (Szolotvinszka kotlovina, Valea Tisei, UA/RO) (3) Felső-Máramaros (Valea Vişeului şi Izei + Dealurile Maramureşului, RO)
9.4. Máramaros–Radnai-masszívum (Masivul Maramures–Rodna) UA/RO
(1) Máramarosi-masszívum (Rahivszki hori + Csivcsini, Munţii Maramureşului, UA/RO) a/ Iván-havas- (Pop Ivan) b/ Várkő- (Fărcau) c/ Köves- (Pietrosu Maramuresului) d/ Torojága- (Toroiaga) e/ Sárkány- (Cearcanu) f/ Cibói-hegycsoport (Muntii Tibau) g/ Havasmezei-medence (Depresiunea Poienile de sub Munte) (2) Radnai-havasok (Munţii Rodnei, RO) a/ Öregbérc csoportja (Grupa Bătrâna) b/ Nagy-Pietrosz csoportja (Grupa Pietrosu Mare) c/ Ünőkő-hegycsoport (Grupa Ineu) (3) Szuhard-hegység (Munţii Suhardului, RO) (4) Radnai-völgy (Valea Rodnei, RO)
9.5. Borgói-hegyvidék (Munţii Bârgău– Dorna) RO
(1) Borgói-hegység (Munţii Bârgăului) (2) Dorna-medence (Depresiunea Dornelor)
9.6. Keleti-Beszkidek (Východné Beskydy, Beskid Wschodnie, Szhidni Beszkidi) SK/PL/UA
A/ Krajnyák (Krajini)
(1) Domásai-dombság (Ondavská vrchovina – východná Čast' SK) (2) Homonnai-medence (Humenské podolie, SK) (3) Ungi-Krajnya (Uzsszka krajina, SK/UA) (4) Szolyvai-medence (Szvaljavszka kotlovina, UA) (5) Dolhai-medence (Dovhanszka kotlovina, UA)
B/ Polonyinák (Polonyini)
(6) Zempléni-határhegység (Góry Lupkowskie, Laborecká vrchovina, PL/SK) (7) Ungi-határhegység (Bieszczady Wewnętrzne, Bukovské vrchy, Bukovszki hori, PL/SK/UA) (8) Róna-havas (Polonyina Rivna, UA) (9) Borzsa-havas (Polonyina Borzsava, UA)
C/ Verhovina
(10) Rymanówi-hegység (Wzgórza Rymanowskie, PL) (11) Bukowica (PL) (12) Krosno–Sanoki-medence (Kotlina Krośnie1sko– Sanocka, PL) (13) Besszádi-völgység (Bieszczady Zewnętrzne, Besszadi, PL/UA) a/ Felső-Szan-völgy (Dolina wierchnego Sana, Verhnyoszanszka dolina) b/ Odryt c/ Śuków (14) Turkai-Verhovina (Turecka Verhovina, UA) (15) Vereckei-Verhovina (Verecka Verhovina, UA)
D/ Külső vonulat
(16) Dynówi-dombság (Pogórze Dynowskie, PL) (17) Przemysli-dombság (Pogórze Przemyskie, PL/UA) (18) Sós-hegység (Góry S‡onne, PL) (19) Felső-Dnyeszter-Beszkidek (Verhnyodnyisztrovszki Beszkidi, PL/UA) (20) Szkolei-Beszkidek (Szkolivszki Beszkidi, UA)
9.7. Gorgánok vidéke UA
(1) Gorgánok (Horhani) (2) Máramarosi-Verhovina (Marmarosszka Verhovina) (3) Kraszna-havas (Polonyina Kraszna) (4) Fagyalos (Szvidovec)
9.8. Csornahora UA
9.9. Obcsinák (Obscsini, Obcinele) UA/ RO
(1) Pokutiai-Obcsinák (Pokutszki hori, UA) (2) Keleti-Verhovina (Szhidna Verhovina, UA) (3) Grinyávok (Hrinyavi, UA) (4) Bukovinai-Obcsinák (Bukovinszki Obscsini, Obcinele Bucovinei, UA/RO) a/ Nyíres-Obcsina (Obcina Mestecanis) b/ Feredő-Obcsina (Obcina Feredeu) c/ Nagy-Obcsina (Obcina Mare) (5) Moldova-medence (Depresiunea Moldovei)
 
10. BIHARERDŐ (Erdélyi-középhegység / Muntii Apuseni) RO
10.1. Marosmenti-hegyvidék (Munţii Muresului)
(1) Zarándi-hegység (Munţii Zarandului) a/ Aradhegyalja (Podgoria Aradului) b/ Hegyes (Highiş) c/ Solymos (Drocea) (2) Körösbányai-hegység (Munţii Metaliferi, grupa vestică) (3) Csetrás-hegység (Munţii Metaliferi, grupa centrală) (4) Zalatnai-hegység (Munţii Metaliferi, grupa estică) a/ Almás–Balsai-medence (Depresiunea Almaş– Balşa) b/ Zalatnai-medence (Depresiunea Zlatna) (5) Detonáta-hegység (Munţii Detuna-telor) (6) Torockói-havasok (Munţii rascăului) a/ Mogosi-medence (Depresiunea Mogoş) b/ Torockói-medence (Depresiunea Trăscau) c/ Székelykő (Piatra Secuilor) d/ Hesdát-hegycsoport (Culmea Hăjdatelui)
10.2. Bihar–Gyalui-hegyvidék (Munţii Bihor–Muntele Mare)
(1) Bihar-hegység (Munţii Bihorului) a/ Gajna-hegycsoport (Munţii Găina) b/ Alsó-havas (Munţii Cucurbăta) c/ Petroszi-havasok (Munţii Pietroasei) d/ Csigla (Ţiclău) (2) Kalota-havas (Munţii Vlădeasa) a/ Biharfüredi-medence (Bazinetul Stâna de Vale) b/ Vlegyásza (Vlădeasa) c/ Székelyjói-hegycsoport (Culmea Henţului) d/ Csucsa–Feketetói-medence (Depr. Ciucea-Negreni) (3) Gyalui-havasok (Munţii Gilău + Muntele Mare) a/ Gyalui-hegyek (Muntii Gilau) b/ Öreg-havas (Muntele Mare) (4) Mócföldi-medence (Depresiunea Ţara Moţilor)
10.3. Körösvidéki-hegységek (Masivele Crişene)
(1) Béli-hegység (Munşii Codru–Moma) (2) Királyerdő (Munţii Pădurea Craiului) (3) Réz-hegység (Muntele Şes/Munţii Plopis) (4) Meszes-hegység (Munţii Mesesului)
10.4. Körösvidéki-dombság (Dealurile Crişene)
(1) Zarándi-hegyalja (Dealurile Cigherului) a/ Mokra-hegy (Dealu Mocrei) b/ Pankotai-hegy (Dealu Pâncotei) (2) Zarándi-medencesor (Culoarul depresionar al Zarandului) a/ Honctői- (Depr. Gurahont) b/ Peleskefalvi- (Depr. Plescuta) c/ Nagyhalmágyi- (Depr. Halmagiu) d/ Brádi-medence (Depr. Brad) (3) Béli-hegyalja (Dealurile Codru–Momei) (4) Belényesi-medence (Depresiunea Beius) (5) Királyerdőalja (Dealurile Pădurii Craiului) (6) Báródság (Depresiunea Vad–Borod) a/ Élesdi-hegyalja (Dealurile Lugaşului) b/ Királyhágó (Piatra Craiului) c/ Révi-szoros (Defileul Vadu Crişului) (7) Bihari-Hegyköz (Dealurile Oradei)
10.5. Szilágysági-dombvidék (Dealurile Silvaniei)
(1) Rézalja (Dealurile Barcăului) a/ Papfalvi- (Depr. Popeşti) b/ Berettyószéplaki- (Depr. Suplacu de Barcău) c/ Kémeri- (Depr. Camar) d/ Szilágynagyfalusi-medence (Depr. Barcău) (2) Krasznamenti-dombság (Dealurile Crasnei) a/ Érszőlősi-dombság (Dealurile Viişoarei) b/ Szilágysomlyói-medence (Depr. Simleu Silvaniei) d/ Zilahimedence (Depr. Zalău) (3) Szilágysomlyói-Magura (Magura Şimleului) (4) Tövishát (Dealurile Majei + Salajului) a/ Szilágykirvai-rög (Măgura Chilioarei) (5) Szatmári-Bükkalja (Piemontul Codrului) (6) Szilágysági-Bükk (Culmea Codrului) (7) Szilágysági-Bükkalja (Dealurile Asuajului) (8) Nagybányai-medence (Depresiunea Baia Mare) (9) Szamoscikói-rög (Prisaca) (10) Kővári-dombság (Dealurile Chioarului) a/ Kővári-medence (Depr. Tara Chioarului) b/ Kápolnoki-dombság (Dealurile Copalnic) (11) Kővár-hegység (Preluca)
 
11. ERDÉLYI MEDENCE / Depresiunea Transilvaniei RO
11.1. Déli-Szamos-hátság (Podişul Somesan de Sud)
(1) Kalotaszegi-dombság (Dealurile Huedinului) a/ Bánffyhunyadi-medence (Depresiunea Huedinului) b/ Kapusmente (Valea Capusului) c/ Nádas-mente (Valea Nadăşului) (2) Almás–Egregy-medence (Depresiunea Almaş–Agrij) (3) Kolozsvári-dombság (Dealurile Clujului) (4) Dési-dombság (Dealurile Dejului) (5) Csákigorbói-dombság (Dealurile Gârboului) (6) Kis-Szamos völgye (Culoarul Someşului Mic) (7) Feleki-dombság (Dealurile Feleacului) a/ Tordaszentlászlói- (Depr. Savadisla) b/ Alsójárai- (Depr. Iara) c/ Peterdi- (Depr. Petreşti) d/ Tordatúri-medence (Depr. Tureni)
11.2. Északi-Szamos-hátság (Podişul Somesan de Nord)
(1) Szamos völgye (Culoarul Someşului) (2) Szamoszug (Culmea Prisnel + Dealurile Boiului) (3) Csicsói dombság (Dealurile Ciceului) (4) Ilosvai-hegység (Culmea Breaza) (5) Lápos-medence (Depresiunea Lăpuşului)
11.3. Erdélyi-Mezőség (Câmpia Transilvaniei)
(1) Északi-Mezőség (Câmpia Fizeşului) a/ Széki- (Dealurile Sicului) b/ Szászzsombori- (Dealurile Jimborului) c/ Szászlekencei-dombság (Dealurile Lechinţei) (2) Déli-Mezőség (Câmpia Sărmaşului) a/ Marosludasi- (Colinele Luduşului) b/ Komlódmenti- (Colinele Comlodului) c/ Mezőmadarasi-dombság (Colinele Mădăraşului) (3) Maros-mező (Culoarul Mureşului)
11.4. Küküllők dombsága (Podişul Târnavelor)
(1) Nyárádmente (Valea şi Dealurile Nirajului) (2) Kis-Küküllő-menti-dombság (Podişul Târnavei Mici) a/ Dicsőszentmártoni- (P. Târnăvenilor) b/ Magyarlapádi-dombság (P. Lopadei) (3) Kis-Küküllő völgye (Culoarul Târnava Mică) 12.4.4. Küküllőközi-dombság (Podişul Târnavei Mari) a/ Erzsébetvárosi- (P. Dumbrăvenilor) b/ Balázsfalvi-dombság (P. Blajului) (5) Nagy-Küküllő völgye (Culoarul Târnava Mare) (6) Hortobágy dombsága (Podisul Hârtibaciu de Nord) a/ Héjjasfalvi-dombság (P. Vânătorilor) b/ Medgyesi-dombság (P. Mediaşului) c/ Vurpódi-dombság (P. Vurpăului) d/ Hortobágy völgye (Culoarul Hârti-baciului) (7) Oltmelléki-dombság (Podişul Hârtibaciu de Sud) a/ Tyukosi-dombság (P. Ticusului) b/ Nádpataki-dombság (P. Rodbavului) c/ Nagysinki-dombság (P. Cincului) d/ Illenbáki-dombság (P. Fagetului) e/ Vesztényi-domb (Chicera Vestemului) (8) Székás-menti-dombság (Dealurile Secaselor) a/ Viza völgye (Culoarul Visei) b/ Omlási-dombság (P. Amnaşului) c/ Csergedi-dombság (Podişul Cergaului) d/ Székásközi-dombság (Podişul Între Secaşe) e/ Apoldi-medence (Depresiunea Apoldului) f/ Szászorbai-hegyalja (Colinele Gârbovei)
11.5. Beszterce–Régeni-dombvidék (Subcarpatii Transilvaniei, sectorul de nord
(1) Naszódi-dombság (Muscelele Năsăaudului) (2) Besztercei-dombság (Dealurile Bistritei) (3) Régeni-dombság (Dealurile Mureşului/Reghinului) a/ Monorfalvi-dombság (Dealurile Monorei) b/ Régeni-Maros-völgy (Culoarul Deda-Reghin) c/ Idecsi-dombság (Dealurile Osoiu) d/ Görgény völgye (Valea Gurghiului) e/ Marostelki-dombság (Dealurile Teleacului)
11.6. Szováta–Udvarhelyi-dombvidék (Subcarpatii Transilvaniei, sectorul de sud)
(1) Sóvidéki-dombság (Subcarpaţii Târnavei Mici) a/ Bekecs-tető (Dealurile Becheci) b/ Szováta–Sóváradi-medence (Depr. Sovata–Sărăţeni) c/ Parajd–Korondi-medence (Depr. Praid-Corund) d/ Siklódi-kő (Dealurile Şiclodului) e/ Firtos (Dealurile Firtuşului) f/ Gagy völgye (Valea Goagiului) (2) Udvarhelyi-dombság (Subcarpaţii Odorheiului) a/ Fehér-Nyikó mente (Valea Feernicului) b/ Rez-tető (Dealurile Aramei) c/ Székelyudvarhelyi-medence (Depr. Odorheiu Secuiesc) (3) Homoródi-dombság (Subcarpatii Homoroadelor) a/ Homoród-medence (Depresiunea Homorod) b/ Erkedi-dombság (Dealurile Architei) c/ Szászbudai-medence (Depresiunea Bunesti)
11.7. Dél-erdélyi-medencesor (Culoarul depresionar Săliste–Sibiu–Făgăraş)
(1) Szebeni-medence (Depresiunea Sălişte-Sibiu) a/ Szebeni-völgysík (Lunca Sibiului) b/ Szebeni-hegyalja (Mărginimea Sibiului) c/ Szelistyei-medence (Depresiunea Sălişte) (2) Fogarasföld (Depresiunea Făgăras, Ţara Oltului)
11.8. Erdélyi-hegyalja (Culoarul depresionar Alba Iulia–Turda)
(1) Tordai-hegyalja (Câmpia şi dealurile Turzii) a/ Keresztesmező (Câmpia Turzii) b/ Aranyosszéki-dombság (Podişul Măhăcenilor) (2) Alsófehéri-hegyalja (Dealurile Alba Iulia–Aiud) a/ Nagyenyedi-dombság (Dealurile Aiudului) b/ Marosszentimrei-dombság (Dealurile Bilag) c/ Magyarigeni-medence (Depresiunea Ighiu)
11.9. Hunyadi-medence (Depresiunea Hunedoara)
(1) Szászvárosi-kapu (Poarta Orăştiei) a/ Kenyérmező (Câmpul Şibotului) b/ Szászvárosi-dombság (Dealurile Orăştiei) (2) Vajdahunyad–Piski-medence (Depresiunea Hunedoara–Simeria) a/ Sztrigy völgye (Valea Streiului) b/ Cserna völgye (Valea Cernei) c/ Szilvási-dombság (Dealurile Silvaşului) (3) Hátszegi-medence (Depresiunea Haţegului)
 
12. KELETI-KÁRPÁTOK / Carpatii Orientali, grupa centrala si sudica RO
12.1. Kelemen–Görgény–Hargita-hegyvidék (Munţii vulcanici Căliman–Gurghiu–Harghita)
(1) Kelemen-havasok (Munţii Căliman) (2) Felső-Maros-áttörés (Trecătoarea Mureşului Topliţa-Deda) (3) Görgényi-havasok (Munţii Gurghiului) a/ Fancsal-hegycsoport (Grupa Fâncel) b/ Mezőhavas csoportja (Grupa Saca) (4) Hargita-hegység (Munţii Harghita) a/ Somlyó-hegycsoport (Munţii Gurghiului de Sud) b/ Osztoróc-hegycsoport (Munţii Harghitei de Nord) c/ Központi-Hargita (Munţii Harghitei Centrale) d/ Hargita-fennsík (Platoul Harghitei) e/ Dél-Hargita (Munţii Harghitei de Sud) f/ Tusnádi-szoros (Defileul Tuşnad) (5) Csomád-hegycsoport (Munţii Ciumat)
12.2. Besztercei-hegyvidék (Munţii Bistriţei)
(1) Besztercei-havasok (Munţii Bistriei) (2) Gyamaló-hegység (Munţii Giumalau) (3) Ráró-hegység (Munţii Rarău) (4) Esztena-hegység (Munţii Stânişoarei) (5) Beszterce völgye (Culoarul Bistriţei)
12.3. Gyergyó–Békási-hegyvidék (Munţii Giurgeu–Bicaz)
(1) Gyergyói-havasok (Munţii Giurgeu) (2) Nagyhagymás-hegység (Munţii Hăşmaş) (3) Naskalat-hegycsoport (Munţii Naşcalat) (4) Csalhó-hegység (Munţii Ceahlău)
12.4. Tatrosmenti-hegyvidék (Munţii Trotuşului)
(1) Tarkő-hegység (Munţii Tarcăului) (2) Gosman-hegység (Munţii Goşmanului) (3) Tatros völgye (Valea Trotuşului) a/ Gyimesvölgye (Valea Ghimeşului) b/ Ágasi-medence (Depresiunea Agăş) c/ Kománfalvi-medence (Depresiunea Comăneşti) (4) Csíki-havasok (Munţii Ciucului) a/ Csügés völgye (Valea Ciugheşului) b/ Szulca völgye (Valea Sulţei) c/ Csobános völgye (Valea Ciobănus) d/ Úz völgye (Valea Uzului) (5) Kászoni-medence (Depresiunea Plăieşi) (6) Nemere-hegység (Munţii Nemira) (7) Berzeneci-hegység (Munţii Berzunt)
12.5. Bodoki–Baróti-hegyvidék (Munţii Bodoc–Baraolt)
(1) Torjai-hegység (Munţii Turiei) (2) Bodoki-hegység (Munţii Bodocului) (3) Baróti-hegység (Munţii Baraoltului)
12.6. Persányi-hegyvidék (Munţii Perşanii)
(1) Rika-hegység (Munţii Perşanii de Nord) a/ Homoródalmási-rög (Dealul Mereşti) (2) Apácai-erdő (Munţii Perşanii Centrali) a/ Rákosi-szoros (Defileul Racoş) b/ Oltmelléki-bazalthegyek (Munţii de bazalt ai Racoşului) (3) Feketehalmi-hegycsoport (Munţii Perşanii de Sud) a/ Kotla (Măgura Codlei) b/ Almásmezei-fennsík (Platforma Poiana Mărului)
12.7. Székely-medencesor (Culoarul depresionar Bilbor–Borsec–Giurgeu–Ciuc)
(1) Bélbori-medence (Depresiunea Bilbor) (2) Borszéki-medence (Depresiunea Borsec) (3) Gyergyói-medence (Depresiunea Giurgeu) (4) Csíki-medencék (Depresiunea Ciuc) a/ Felcsík (Depr. Ciucului de Sus) b/ Középcsík (Depr. Ciucului de Mijloc) c/ Alcsík (Depr. Ciucului de Jos) d/ Fiság völgye (Valea Fişagului)
12.8. Brassó–Háromszéki-medence (Depresiunea Braşovului)
(1) Felső-Háromszék (Depresiunea Târgu Secuiesc) a/ Kézdiszék (Scaunul Chezdi) b/ Orbaiszék (Scaunul Orbai) (2) Sepsiszéki-medence (Depresiunea Şepşi) a/ Szépmező (Câmpul Frumos) b/ Sepsibükszádi-medence (Bazinetul Bixad) c/ Rétyi-nyír (Mestecănişul de la Reci) (3) Barcasági-medence (Depresiunea Ţara Bârsei) a/ Lempes-hegy (Dealu Lempeş) b/ Hétfalusi-hegyalja (Piemontul Săcelelor) c/ Szohodoli-hegyalja (Piemontul Sohodolului) d/ Zernesti-öblözet (Golful Zărneşti) e/ Vledényi-öblözet (Golful Vlădeni) f/ Köpeci-völgymedence (Culoarul Rotbav–Căpeni) (4) Erdővidéki-medence (Depresiunea Baraolt) a/ Bardocszék (Scaunul Brăduţ) b/ Miklósvárszék (Scaunul Micloşoara)
12.9–11. KÁRPÁTKANYAR (Carpaţii Curburii)
12.9. Háromszéki-havasok (Munţii Vrancei + Munţii Buzăului)
(1) Berecki-havasok (Munţii Vrancei) a/ Berecki- (Munţii Breţcului) b/ Musátó- (Culmea Lepşii) c/ Fekete-Zbojna- (Munţii Zboina Neagră) d/ Koza- (Munţii Coza) e/ Szép-Zbojna- (Munţii Zboina Frumoasă) f/ Lakóca- (Munţii Lăcăuţi) g/ Furu-hegycsoport (Munţii Furu) (2) Bodzafordulói-hegyvidék (Clăbucetele Întorsurii) a/ Kommandói-völgymedence (Depresiunea Comandău) b/ Bodzamező (Depresiunea Întorsurii Buzăului) (3) Csihányos–Pintyiló-hegység (Munţii Penteleu) (4) Podu Calului-hegység (Munţii Podu Calului) (5) Szilon-havas (Munţii Siriu) (6) Ivaneti-hegyhát (Culmea Ivăneţ)
12.10. Brassói-havasok (Munţii Brasovului)
(1) Brassói-hegyek (Munţii Bârsei) a/ Tömösi-szoros (Defileul Timişului) b/ Keresztényhavas (Postăvarul) c/ Nagy-kőhavas (Piatra Mare) (2) Csukás-hegység (Munţii Ciucaş) (3) Grohotis-hegység (Munţii Grohotiş) (4) Báj-havas (Munţii Baiului) (5) Predeál–Szinajai-völgy (Valea Prahovei, sectorul Predeal–Sinaia)
12.11. Bucsecs-Királykő-hegyvidék (Munţii Bucegi-Leaota-Piatra Craiului)
(1) Bucsecs-hegység (Munţii Bucegi) (2) Leaota-hegység (Munţii Leaota) (3) Törcsvári-átjáró (Culoarul Rucăr–Bran) (4) Királykő-hegység (Munţii Piatra Craiului)
 
13. DÉLI-KÁRPÁTOK (Carpaţii Meridionali) RO
13.1. Fogarasi-hegytömeg (Masivul Făgăraş)
(1) Fogarasi-havasok (Munţii Făgăraş) (2) Szág-hegycsoport (Munţii Taga) (3) Jezer– Papusa-hegység (Munţii Iezer–Papusa) (4) Ghitu-hegység (Munţii Ghiţu) (5) Frunzi-hegység (Munţii Frunzi) (6) Kozia-hegység (Munţii Cozia) (7) Lovista-medence (Depresiunea Loviştei)
13.2. Szebeni-hegytömeg (Masivul Parâng)
(1) Szebeni-havasok (Munţii Sibiului) a/ Csindrel-hegycsoport (Munţii Cindrel) b/ Lotru-hegycsoport (Munţii Lotrului) c/ Latorica-hegycsoport (Munţii Latoriţei) (2) Szászsebesi-havasok (Munţii Sureanu) (3) Páring-hegység (Muntii Parâng) (4) Căpăţâna-hegység (Munţii Căpăţânii)
13.3. Petrozsényi-medence (Depresiunea Petroşani)
13.4. Szörényi-hegytömeg (Masivul Severin)
(1) Retyezát (Munţii Retezatului) (2) Vulkán-hegység (Munţii Vâlcan) (3) Godján-hegység (Munţii Godeanu) (4) Szárkő-hegység (Munţii Tarcu) a/ Kis-havas (Muntele Mic) (5) Csernai-havasok (Munţii Cernei)
13.5. Domogléd (Munţii şi Podişul Mehedinţi)
(1) Mehádiai-hegység (Munţii Mehedini) (2) Domogléd-fennsík (Podişul Mehedinţi)
 
14. BÁNSÁGI-HEGYVIDÉK (Carpaţii Banatului) RO/YU
14.1. Lippai-dombvidék (Dealurile Lipovei) RO
(1) Alsó-Maros-áttörés (Culoarul Mureşului Deva–Lipova) a/ Marosillyei- (Depr. Ilia) b) Dobrai- (Depr. Dobra) c) Marospetres-Zámi (Depr. Petriş–Zam) d/ Soborsin–Tótváradi- (Depr. Săvârşin–Varadia) e/ Marosborsa-Konopi-medence (Depr. Borşa–Conop) (2) Lippai-erdő (Podişul Lipovei)
14.2. Ruszka-havas vidéke RO
(1) Lugosi-hegyalja (Dealurile Lugojului) (2) Ruszka-havas (Munţii Poiana Ruscăi)
14.3. Szörénységi-medencék (Depresiunile Severinului) RO/YU
(1) Temes–Cserna–Bisztra-árok (Culoarul Timiş–Cerna–Bistra, RO/YU) (2) Almás-medence (Depresiunea Almaj, RO)
14.4. Krassó-Szörényi-érchegység (Munţii Semenic + Dealurile Banatului de Sud) RO
(1) Szemenik-hegység (Munţii Semenic) (2) Aninai-hegység (Munţii Aninei) (3) Krassói-medencesor (Depresiunea Caraş–Ezeriş) a/ Krassóvári-medence (Depr. Caraşova) b/ Resicai-medence (Depr. Reşiţa–Câlnic) c/ Ezeresi-medence (Depr. Ezeriş) (4) Dognácskai-hegység (Munţii Dognecei) (5) Szákosi-erdő (Dealurile Pogănişului) (6) Doklényi-dombság (Dealurile Doclinului) (7) Oravicai-dombság (Dealurile Oraviţei) (8) Verseci-hegység (Vršačka planina)
14.5. Aldunai-hegyvidék (Munţii Locva–Almăj) RO/YU
(5) Lokva-hegység (Munţii Locva, RO) (2) Almás-hegység (Munţii Almăj, RO) (3) Aldunai-szoros (Bánáti-szoros, Culoarul Dunării, Đerđap, RO/YU)
 
15. SZUBKÁRPÁTOK (Elő-Kárpátok, Subcarpaţii) RO
15.1–2. GÉTA-SZUBKÁRPÁTOK (Subcarpaţii Getici)
15.1. Olténiai-Szubkárpátok (Subcarpaţii Olteniei)
(1) Zsílmelléki-Szubkárpátok (Subcarpaţii Jiului) (2) Kis-Olt-menti-Szubkárpátok (Subcarpaţii Oltetului) (3) Vâlceai-Szubkárpátok (Muscelele Vâlcei)
15.2. Argyasi-Szubkárpátok (Muscelele Argeşului)
15.3–5. KÁRPÁTKANYARI-SZUBKÁRPÁTOK (Subcarpaţii de Curbură)
15.3. Prahovai-Szubkárpátok (Subcarpaţii Prahovei)
(1) Jalomica-dombság (Subcarpaţii Ialomitei) (2) Prahova–Teleajen-dombság (Subcarpaţii Teleajenului)
15.4. Bodzai-Szubkárpátok (Subcarpaţii Buzăului)
(1) Teleajen–Bodza-dombság (Dealurile Priporului) (2) Bodza–Slănic-dombság (Dealurile Botanului) (3) Istriţai-dombság (Dealurile Istriţei)
15.5. Vráncsa-Szubkárpátok (Subcarpaii Vrancei)
(1) Vráncsa-medence (Depresiunea Vrancei) a/ Sovejai-medence (Depr. Soveja) b/ Nărujai-medence (Depr. Năruja) c/ Nerejui-medence (Depr. Nereju) d/ Jitiai-medence (Depr. Jitia) (2) Câlnău dombsága (Dealurile Câlnăului) (3) Milkó dombsága (Dealurile Milcovului) (4) Susica dombsága (Dealurile Şuşiţei)
15.6–7. MOLDVAI-SZUBKÁRPÁTOK (Subcarpaţii Moldovei)
15.6. Tázlómenti-Szubkárpátok (Subcarpaţii Tazlăului)
(1) Tázló–Kászon-medence (Depresiunea Tazlău–Caşin) (2) Bákói-dombság (Culmea Pietricica)
15.7. Németvásári-Szubkárpátok (Subcarpaţii Neamţului)
(1) Krakkó–Beszterce-medence (Depresiunea Cracău–Bistriţa) (2) Németvásári-dombság (Dealurile Neamţului)
 
16. KÁRPÁTMELLÉK / Vněkarpatské snízeniny / Podkarpacie / Prikarpattya CZ/ PL/UA
16.1. Morva-kapu (Moravská brána) CZ
16.2. Ostravai-medence (Ostravská pánev, Kotlina Ostrawska) CZ/PL
16.3. Oswięcimi-medence (Kotlina Oswięcimska) PL
(1) Pszczynai-sík (Puszcza Pszczynska) (2) Oswięcimi-Visztula-völgy (Dolina Wisły – odcinek oswięcimski) (3) Wilamowicei-hegyalja (Podgórze Wilamowickie)
16.4. Krakkói-kapu (Brama Krakowska) PL
16.5. Sandomiri-medence (Kotlina Sandomierska) PL/UA
(1) Visztula-völgysík (Nizina Nadwiłanska) (2) Bochniai-hegyalja (Podgórze Bochenskie) (3) Tarnówi-hát (Płaskowy Tarnowski) (4) Alsó-Wisłoka-völgy (Dolina Dolnej Wisłoky) (5) Tarnobrzegi-sík (Równina Tarnobrzeska) (6) Alsó-Szan-völgy (Dolina Dolnego Sanu) (7) Bilgoraji-sík (Równina Bilgorajska) (8) Kolbuszowai-hát (P?askowy? Kolbuszowski) (9) Tarnogródi-hát (P?askowy? Tarnogrodzki) (10) Elő-kárpáti-ősfolyamvölgy (Pradolina Podkarpacka) (11) Rzeszówi-hegyalja (Podgórze Rzeszowskie)
16.6. Przemysli-kapu (Płaskowy? Sansko–Dniestrzanski, Szanszko–dnyisztrovszka viszocsina) PL/UA
16.7. Felső-Dnyeszter-medence (Verhnyodnyisztrovszka kotlovina) UA
(1) Felső-Dnyeszter-völgysík (Verhnyodnyisztrovszka rivnina) (2) Szambiri-hegyalja (Szambirszka peredhirja) (3) Drohobicsi-hegyalja (Drohobicsszka peredhirja) (4) Truszkaveci-hegyalja (Truszkavecka peredhirja) (5) Alsó-Sztrij-völgy (Dolina Sztrija) (6) Dasavai-hát (Dasavszka peredhirja) (7) Alsó-Szvicsa-völgy (Dolina Szvicsi) (8) Dolinai-hát (Dolinszka peredhirja) (9) Kalusi-hegyalja (Kalusszka peredhirja) (10) Halicsi-hát (Halicsszka peredhirja) (11) Bisztricja-medence (Ivano-frankivszka kotlovina)
 
17. MOLDVAI-HÁTSÁG (Podisul Moldovei) RO/UA/MD
17.1. Észak-moldvai-dombvidék (Pivnyicsnomoldavszka viszocsina, Podişul Moldovei de Nord) UA/MD
(1) Horodenkai-dombság (Horodenszka viszocsina, UA) (2) Hotini-dombság (Hotinszka viszocsina, Podisul Hotinului UA/ MD) (3) Szokirjani-dombság (Szokirjanszka viszocsina, Podişul Securenilor UA/MD)
17.2. Pokutiai-hegyalja (Pokutszka peredhirja) UA
(1) Kolomijai-hát (Kolomijszka peredhirja) (2) Felső-Prut-medence (Verhnyoprutszka kotlovina)
17.3. Moldvai-mezőség (Câmpia Moldovei) UA/RO/MD
(1) Középső-Prut-síkság (Szerednyeprutszka rivnina, Lunca Prutului de Mijloc, UA/RO/MD) (2) Felső-Zsizsia-alföld (Câmpia Jijiei Superioare, RO) (3) Alsó-Zsizsia-alföld (Câmpia Jijiei Inferioare, RO) (4) Balti-mezőség (Câmpia Bălţilor, MD)
17.4. Szucsávai-dombvidék (Bukovinszka viszocsina, Podişul Sucevei) UA/RO
(1) Csarnócai-dombság (Csernyivszka viszocsina, Dealurile Cernăuţi, UA) (2) Dragomirnai-dombság (Podişul Dragomirnei, UA/RO) (3) Radóci-medence (Depresiunea Rădăuţi, RO) (4) Falticséni-dombság (Podişul Fălticeni, RO) (5) Felső-Szeret-völgy (Dolina Szireta, Culoarul Siretului Superior, UA/RO) (6) Bour–Vorona-dombság (Colinele Bour–Vorona) (7) Dealu Mare–Ruginoasa-dombság (Colinele Dealu Mare–Ruginoasa, UA/RO)
17.5. Moldova–Szeret-völgyfolyosó (Culoarul Moldova–Siret) RO
(1) Moldova völgye (Culoarul Moldovei) (2) Szerettere (Culoarul Siretului de Mijloc)
17.6. Moldvai-központi-fennsík (Podisul Central Moldovenesc) RO
(1) Jászvásári-oldal (Coasta Iasilor) (2) Felső-Barlád-dombság (Podisul Bârladului superior) (3) Vaszlói-dombság (Podisul Vaslui)
17.7. Tutovai-dombvidék (Colinele Tutovei) RO
(1) Rakattó dombsága (Colinele Răcătau) (2) Zeletin dombsága (Colinele Zeletinului) (3) Simila dombsága (Colinele Similei) (3) Alsó-Barlád-völgy (Culoarul Bârladului inferior)
17.8. Falcsui-dombvidék (Colinele Fălciului) RO
(1) Falcsui-dombság (Colinele Fălciului în sens strict) (2) Huszi-medence (Depresiunea Huşi) (3) Elan–Horincea-medence (Depresiunea Elan–Horincea)
17.9. Covorlui-halomvidék (Podisul şi Câmpia Covorlui) RO
(1) Bereşti-dombság (Dealurile Berestilor) (2) Covorlui-magassík (Câmpia Covorlui)
17.10. Alsó-Prut-ártérsík (Lunca Prutului inferior) RO/MD
17.11. Soroca–Orhei-dombvidék (Podisul Soroca–Orhei) MD
(1) Sorocai-dombság (Podişul Soroca) (2) Orhei-dombság (Podişul Orhei) (3) Alsó-Raut-völgy (Valea Răutului inferior)
17.12. Közép-besszarábiai-dombvidék (Podişul Central al Basarabiei) MD
(1) Soloneţ–Ciuluc-dombság (Podişul Solonet–Ciuluc) (2) Északi-Kodri (Codri de Nord) (3) Déli-Kodri (Codri de Sud) (4) Bâc-völgy (Valea Bâcului) (5) Botna-völgy (Valea Botnei) (6) Sarata-völgy (Valea Sărătei)
17.13. Budzsáki-sztyep (Bugeac, Budzsak) MD/UA
(1) Tigheci-dombság (Dealurile Tighecilor MD/UA) (2) Ceadâr-Lungai-halomvidék (Dealurile Ceadâr-Lunga, MD/UA) (3) Volintiri-halomvidék (Dealurile Volintiri, MD/UA)
17.14. Közép-Dnyesztermellék (Sze-rednya Pridnyisztrovja, Culoarul Nistrului) UA/MD
17.15. Alsó-Dnyesztermellék (Câmpia Tighina-Tiraspol, Tyiraszpolszka rivnina) MD/UA
 
18. GÉTA-HÁTSÁG (Podişul Getic) RO
18.1–3. OLTÉNIAI HEGYALJI DOMBSÁGOK (Dealurile piemontane ale Olteniei)
18.1. Motru-dombság (Piemontul Motrului)
(1) Coşuştea-dombság (Piemontul Coşustei) (2) Bălăciţai-dombság (Piemontul Bălăciţei)
18.2. Zsílmelléki-dombság (Gruiurile Jiului)
18.3. Kis-Olt-menti-dombság (Piemontul Oltetului)
(1) Amaradia-dombság (Dealurile Amaradiei) (2) Drăgăşani-dombság (Dealurile Drăgăşanilor)
18.4–5. ARGYASI HEGYALJI DOMBSÁGOK (Dealurile piemontane argesene)
18.4. Cotmeana-dombság (Piemontul Cotmeana)
18.5. Közép-argyasi-dombság (Gruiurile Argesului)
18.6. Cândeşti-dombság (Piemontul Cândeşti)
 
19. ROMÁN-ALFÖLD (Câmpia Română) RO/YU/BG
19.1–3. OLTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Olteniei, Câmpia Română de Vest) RO/YU/BG
19.1. Băileşti-síkság (Câmpia Băileşti) RO
(1) Blahniţa-sík (Câmpia Blahniţei) (2) Desnăţui-sík (Câmpia Desnăţuiului) (3) Alsó-Zsíl-ártérisík (Lunca Jiului inferior)
19.2. Romanaţi-síkság (Câmpia Romanaţi) RO
(1) Romanaţi-sík (Câmpia Romanaţi) (2) Alsó-Olt-ártérisík (Lunca Oltului inferior)
19.3. Olténiai-Duna-ártér (Lunca Dunarii Olteniei) RO/YU/BG
19.4–8. NYUGAT-MUNTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Munteniei de Vest, Câmpia Română Centrală) RO/BG
19.4. Boianu-síkság (Câmpia Boianu) RO
19.5. Burdea-völgység (Câmpia Găvanu-Burdea) RO
(1) Burdea-sík (Câmpia Burdea) (2) Câlniştea-sík (Câmpia Câlniştei) (3) Neajlov-sík (Câmpia Neajlovului)
19.6. Burnaz (Câmpia Burnazului) RO
19.7. Piteşti-magassík (Câmpia Piteştilor) RO
19.8. Nyugat-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunarii Munteniei de Vest) RO/BG
19.9–13. KELET-MUNTÉNIAI-SÍKSÁG (Câmpia Română de Est) RO/BG
19.9. Vlăsia-síkság (Câmpia Vlăsiei) RO
(1) Argyas–Sabar-ártérisík (Lunca Argeş-Sabar) (2) Bukaresti-sík (Câmpia Bucureştilor) (3) Snagovi-sík (Câmpia Snagovului) (4) Maiai-sík (Câmpia Maia) (5) Moviliţai-sík (Câmpia Moviliţei) (6) Câlnau-sík (Câmpia Câlnăului)
19.10. Titu–Sărata-síkság (Câmpia Titu– Sărata) RO
(1) Târgovişte–Ploieşti-hegylábisík (Câmpia Târgovişte–Ploieşti) (2) Titui-sík (Câmpia Titului) (3) Gherghiţai-sík (Câmpia Gherghiţei) (4) Sarata-sík (Câmpia Săratei)
19.11. Bodza–Szeret-síkság (Câmpia Buzău–Siret) RO
(1) Râmnic–Foksányi-hegylábisík (Câmpia Râmnic–Focşani) (2) Bodzamenti-sík (Câmpia Buzaului) (3) Alsó-Szeret-sík (Câmpia Siretului inferior) (4) Tekucsi-sík (Câmpia Tecucilor)
19.12. Bărăgan RO
(1) Északi-Bărăgan (Câmpia Brăilei, Bărăganul de Nord) (2) Călmăţui-sík (Câmpia Călmăţui) (3) Közép-Bărăgan (Bărăganul Ialomiţei, Bărăganul de Mijloc) (4) Jalomica-ártérisík (Lunca Ialomiei) (5) Déli-Bărăgan (Bărăganul Mostiştei, Bărăganul de Sud)
19.13. Kelet-munténiai-Duna-ártér (Lunca Dunării Munteniei de Est) RO/BG
a/ Jalomica-láp (Balta Ialomiţei) b/ Brailai-szigetek (Insula Mica şi Mare a Brăilei)
 
20. DUNA-DELTAVIDÉK (Delta Dunării, Delta Dunaja) RO/UA
20.1. Elő-Delta (Pre-Delta Dunării) RO/UA
a/ Kahul-tó (Ozero Kahul, Lacul Cahul) b/ Jalpu-tó (Ozero Jalpuh, Lacul lalpug)
20.2. Duna-delta (Delta Dunării propriuzisa, Delta Dunaja) RO/UA
a/ Katlabug-tó (Ozero Katlabuh, Lacul Catalpug) b/ Kitaj-tó (Ozero Kitaj, Lacul Chitai) c/ Letea-zátony (Grindul Letea) d/ Caraorman-zátony (Grindul Caraorman) e/ Dunavăţ-sziget (Câmpia Dunavăţ) f/ Cras-niciol-zátony (Grindul Crasniciol) g/ Perişor-turzás (Grindul Perişor)
20.3. Razelm–Sinoie-tórendszer (Complexul lacustru Razelm–Sinoie) RO
(1) Razelm-sík (Câmpia litorala Razelm) (2) Sinoie–Taşaul-partisík (Câmpia litorala Sinoie–Tasaul)
20.4. Budzsáki-lagúnák UA
a/ Kunduk-tó (Ozero Kunduk, Lacul Cunduc) b/ Sagani-tó (Ozero Sahani, Lacul Sagani) c/ Alibej-tó (Ozero Aliby, Lacul Alibei) d/ Hadzsider-tó (Ozero Hadzsider, Lacul Hagider) e/ Burnasz-tó (Ozero Burnasz, Lacul Burnas) f/ Budaki-tó (Ozero Budaki, Lacul Budachi

Magyarország tájtípusai (Magyarország Nemzeti Atlasza alapján, egyszerűsítve)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages