Találatok (ősz)

720 találat (0,045 másodperc)
 • 1. A Tisza.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • BÁCS-BODROG VÁRMEGYE I. • TERMÉSZETI VISZONYOK. Irta Schwalm Amadé dr. A növénytani részt Kovács-Huszka Ferencz

  [...] 20 15 19 2 esetben ősz végén 1 esetben nyáron 4 esetben tavaszszal 4 esetben ősz elején 1 esetben tavaszszal 2 [...] 2 esetben télen 2 esetben ősz elején 4 esetben ősz elején 2 esetben télen 1 [...]

 • 2. Hőmérséklet
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • TEMESVÁR • TEMESVÁR LEIRÁSA. Irta Bellai József városi tanácsos

  [...] márczius április május és az ősz szeptember október november középhőmérséklete egyenlő [...] s a hosszú és enyhe ősz

 • 3. A furmint.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • ZEMPLÉN VÁRMEGYE • SZŐLŐMÍVELÉS ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉS. Irta dr. Kossuth János

  [...] 194 nyár esővel váltakozó meleg ősz érlelik meg tökéletesen a hosszú [...] és teljes beérését csak az ősz előrehaladottabb szakában éri el Sajátságos [...]

 • 4. Éghajlati viszonyok.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • TORONTÁL VÁRMEGYE • MEZŐGAZDASÁG. Irta Marton Andor, a torontálmegyei gazd. egyesület főtitkára

  [...] 10 ike táján kezdődik az őszi vetési idő a tavaszi munkák [...] február hó végén megkezdhetők Az ősz és a tavasz jelzett időjárása [...] lett éjjeli fagyokkal Gyakran az ősz is szeszélyes Október és november [...] deczember elején ismét kellemes szép őszi napok következtek Októberben és novemberben [...]

 • 5. Felhőzeti viszonyok
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • TEMESVÁR • TEMESVÁR LEIRÁSA. Irta Bellai József városi tanácsos

  [...] levegő 164 lehűlését is Az őszi hónapokban viszont a derült égbolt [...] nappali besugárzás s így az ősz rendesen igen hosszú és enyhe [...]

 • 6. A fúzió.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • BÁCS-BODROG VÁRMEGYE II. • A LEGÚJABB KOR. (1867–1906) Irta Móricz Zsigmond

  Az országgyűlési választások az ősz elején folytak le

 • 7. Fekvés és jelleg.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • SZABOLCS VÁRMEGYE. • AZ IDŐJÁRÁS SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta Mészáros Ferencz, revid. Héjas Endre

  [...] Legszebb évszaka e vidéknek az ősz kivált szeptemberi és októberi része [...]

 • 8. Déznai Viktor dr.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • TEMESVÁR • IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. A bevezetést, az írók életrajzát és a sajtót írta: Vende Ernő, tanár, az Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagj…

  [...] számos előadást is tartott 1911 ősz óta igazgatója a temesvári munkásgimnáziumnak [...]

 • 9. Természeti viszonyok.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE II. • MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS. Irta Serfőző Géza • A GÖDÖLLŐI M. KIR. KORONAURADALOM. Irta Haraszthy Lajos, Pirkner Ernő

  [...] éjjel erősen lehül csak az ősz kedvező a mikor az őszi munkák rendesen végezhetők

 • 10. Badiny.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS • Hont vármegye nemes családjai. Irta ifj. Reiszig Ede dr. • Családok

  [...] veresben fehér lovon vágtató hosszú ősz szakállú kék köpenyű magyar férfi [...]

 • 11. Ágoston Lajos herczeg.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS • A Koháryak Richter Ede adatainak felhasználásával írta ifj. Reiszig Ede dr.

  [...] 1889 ben a forradalmárok az ősz császárt Európába távozni kényszerítették Ágost [...]

 • 12. Éghajlat.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • POZSONY VÁRMEGYE • MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS Írta Frideczky Árpád

  [...] tavaszi hónapokra esik míg az ősz száraz miért is a közmondás [...]

 • 13. Képviselőválasztás 1905-ben.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • SOMOGY VÁRMEGYE • A SZABADSAGHARCZTÓL A KIEGYEZÉSIG. • 5. Vallási és művelődési viszonyok. • Somogy vármegye közállapota a kiegyezés óta napjainkig. Írta Botár Imre főgimn. tanár, a közművelődési egyesületre vonatkozó részt Andorka Elek m. t.…

  [...] tudjuk csak ideiglenes volt az ősz folyamán az ellenzéki pártok ismét [...]

 • 14. Éghajlat.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • VAS VÁRMEGYE • KŐSZEG. Írta Wittinger Antal, átnézte Tipka Ferencz, Kőszeg sz. kir. város polgármestere és dr. Thierring Gusztáv, a főv. statisztikai hivatal aligaz…

  [...] ártanak Legkellemesebb évszaka Kőszegnek az ősz mely szokatlan hosszan is tart [...]

 • 15. Éghajlata.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • NÓGRÁD VÁRMEGYE • MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS, SZŐLŐMÍVELÉS, ERDÉSZET. Írta Haraszthy Lajos segédszerk. A szőlészeti részt Tornáczky Kálmán szőlészeti és borászati f…

  [...] Legszebb és legkellemesebb évszak az ősz a dús csapadék az őszi vetésre kedvező tartós meleg napjai [...]

 • 16. Záh Feliczián merénylete.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE I. • PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. • MÁSODIK RÉSZ. A VÁRMEGYE POLITIKAI TÖRTÉNETE. • I. FEJEZET. A VÁRMEGYE SZEREPLÉSE A NEMZET TÖRTÉNELMÉBEN. 1000–1687. • II. A vármegye szereplése az Anjouk és a vegyesházbeli királyok idejében.

  [...] a mikor berontott oda az ősz Záh Feliczián s kardot rántva [...]

 • 17. A vármegyei bizottmány feloszlatása.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • POZSONY VÁRMEGYE • A LEGUJABB KOR. Írta Burián Pál • 1850–1904.

  [...] hangzottak többek közt felállott az ősz Zichy Károly gr és arra [...]

 • 18. Éghajlat.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • GYŐR VÁRMEGYE • Természeti viszonyok Irta Gallik Oszvald

  [...] legkellemesebb és legállandóbb időszak az ősz hacsak ezt is a néha [...] 19 5 Magyaróvárott 19 7 ősz Pannonhalmán 9 9 Magyaróvárott 9 [...] mennyiségben esik mint tavaszszal Az ősz e tekintetben közel áll a [...]

 • 19. Szél.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • FIUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART • Fiume időjárási viszonyai. Közli Héjjas Endre

  [...] 0 10 2 7 9 Ősz 14 5 22 0 16 [...] legnyugtalanabb a tél s az ősz [...]

 • 20. A hegyidék.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • SZATMÁR VÁRMEGYE • EGÉSZSÉGÜGY. Irta Aáron Sándor

  [...] itt nem elviselhetetlenül meleg az ősz egy két kritikus napot leszámítva [...]