Találatok (ősz)

2. oldal, 354676 találat (0,042 másodperc)
 • 21. Az Ősz dicsérete
  Verstár - ötven költő összes verse • Ady Endre • A halottak élén • A megnőtt élet

  Az Ősz dicsérete [...] Evoé Élet be gyönyörű Ősz jött Talán legszebbik Ősze a világnak Ma mosoly csokrát [...] itt Evoé Élet be gyönyörű Ősz jött [...] Igaz romlása nincsen semminek Az Ősz megint csiklandós szomorú Ragyogásos nagy [...] az Élet s be gyönyörű Ősz jött [...] számnak Evoé Élet be gyönyörű Ősz jött [...]

 • 22. 4. TAVASZ ÉS ŐSZ
  Ady Endre összes prózai műve • 3. KÖTET • CIKKEK, TANULMÁNYOK • 1902. március–december

  4 TAVASZ ÉS ŐSZ [...] a szomorú égről Tavasz és ősz váltogatják egymást Lírai költőnk a [...] mért hányjunk borsókat a falra Őszi eső hull permetez veszettül Ime [...] hanyadán van már ma Ha ősz legyen hát ködös szürke nedves [...] legyen aztán Mert igy bus őszről nem irhat a költő Tavaszi [...]

 • 23. ŐSZ, (3)
  A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi • Ő

  ŐSZ 3 KIS NAGY faluk Torontál m helyr Ősz re ön ről

 • 24. ŐSZ
  Verstár - ötven költő összes verse • József Attila • VERSEK • 1935

  ŐSZ [...] bogak rácsai között kaparásznak az őszi ködök a vaskorláton hunyorog a [...] dolgozik a gyár körül az ősz ólálkodik hogy nyála már a [...] Tudtam hogy ősz lesz s majd fűteni kell [...]

 • 25. [Tavasz és ősz]
  Verstár - ötven költő összes verse • Ady Endre • Kötetekbe nem sorolt versek

  Tavasz és ősz [...] mért hányjunk borsókat a falra Őszi eső hull permetez veszettül Ím [...] hányadán van már ma Ha ősz legyen hát ködös szürke nedves [...] játszi napos kedves De igazi ősz s tavasz legyen aztán Mert így bús őszről nem írhat a költő Tavaszi [...]

 • 26. Meredtszemű ősz
  Verstár - ötven költő összes verse • Dsida Jenő • LESELKEDŐ MAGÁNY (1928) • LESELKEDŐ MAGÁNY

  Meredtszemű ősz [...] Nincs benne hang csak meredtszemű ősz Csend és homály A hullt [...] mint az ökörnyál udvarunkon otthon ősz elején

 • 27. ŐSZ
  Verstár - ötven költő összes verse • Kosztolányi Dezső • JAPÁN

  ŐSZ [...] Késői ősz Szines lepelt szőtt Nézd fölruházta [...]

 • 28. ŐSZ
  Verstár - ötven költő összes verse • Kosztolányi Dezső • JAPÁN

  ŐSZ [...] bolygó bíbor láz Köröskörül az ősz vitorláz

 • 29. 1.
  Nyugat 1908-1941 • 1933 • 1933. 22. szám • VAS ISTVÁN: ŐSZ ELÉ

  [...] fordul a föld a szines őszbe az ősz mely mindent mosolyogva győz le [...] s örül a lélek az ősz az ősz az ősz van ujra itt [...] öltözik aranyba és biborba az őszi föld s pompázva már enyész [...]

 • 30. JÖN AZ ŐSZ...
  Verstár - ötven költő összes verse • Petőfi Sándor • 1843

  JÖN AZ ŐSZ [...] Jön az ősz megy a gólya már Hideg [...] Elejétől utójáig Nem volt szivemben ősz tavasz Érted mint a nyár [...]

 • 31. ŐSZ
  Verstár - ötven költő összes verse • Kosztolányi Dezső • JAPÁN

  ŐSZ [...] a bősz cifrálkodó és tarka ősz

 • 32. Itt van az ősz...
  Nagy vicc tár • KÜLÖNÖS (A) HÁZASSÁG

  Itt van az ősz [...] Porcsinné Nézd Lajos az első ősz hajszálam Porcsin odanéz és így [...]

 • 33. 3264. Az ősz haj dudazaj, de a ráncz nem már táncz. D.
  Régi magyar szólások és közmondások • Erdélyi János: MAGYAR KÖZMONDÁSOK KÖNYVE • H.

  3264 Az ősz haj dudazaj de a ráncz nem már táncz D Ősz haja lehet harmincz éves embernek [...] már nem lehetne tehát az ősz haj dudazaj de kinek arcza [...]

 • 34. K. Nagy Méda: Ez a késői ősz oly furcsa...
  Nyugat 1908-1941 • 1932 • 1932. 6. szám

  [...] Nagy Méda Ez a késői ősz oly furcsa [...] valami nagy életakarástól állom az ősz tekintetét Gyöngysoromról halkan pendülve harminc [...] szerelmes arcukat Ez a késői ősz oly furcsa és a petuniák [...]

 • 35. [BÁLTEREM MOST AZ ŐSZ...]
  Verstár - ötven költő összes verse • Babits Mihály • ZSENGÉK, KÖTETBE NEM SOROLT ÉS HÁTRAHAGYOTT VERSEK

  BÁLTEREM MOST AZ ŐSZ [...] Bálterem most az ősz sárga selyemmel Legyezők röpködése Táncok [...] 1930 ősz

 • 36. Ősz
  Tündérkert • SZILÁGY VÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA. • VI. KÖTET. BIRTOKOSOK, CSALÁDOK TÖRTÉNETE. L–Z.

  Ősz 1808 ban Bagoson egy antiqua és egy nova jobbágytelkök volt Ősz Ferencznek Andrásnak Istvánnak stb nek [...]

 • 37. ŐSZ.
  Verstár - ötven költő összes verse • Eötvös József

  ŐSZ [...] Légy üdvözölve ősz te föld halála Borult egeddel [...] Dalom mely mint az ősz a hársfa ágit Szinesre festi [...]

 • 38. I. Szemlér Ferenc: Ősz
  Nyugat 1908-1941 • 1935 • 1935. 8. szám

  I Szemlér Ferenc Ősz [...] Ősz van már mindenütt sötét szél [...] riadt szívvel igyekszünk ketten az őszi sárban s ijedten jut eszünkbe [...] Mert ősz van mindenütt s üres kamrám [...]

 • 39. Hatalmas ősz
  Verstár - ötven költő összes verse • Kosztolányi Dezső • A BÚS FÉRFI PANASZAI 1924

  Hatalmas ősz [...] Hatalmas ősz Reám leheltél s érzem egyre [...] Hatalmas ősz Reám leheltél s érzem egyre [...]

 • 40. Ősz
  Verstár - ötven költő összes verse • Juhász Gyula • 1908

  Ősz [...] Hűs szele húz át az ősznek a réten Fázik a lelkem [...] az est fölébem S az ősz oly gyorsan rámtalált Úgy állok [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind
1848/49-es szabadságharc története 24Ady Endre összes prózai műve 133Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme 217Biblia. Károli Gáspár fordítása 6Biblia. Károli Gáspár fordítása 6Biblia. A Magyar Biblia Tanács fordítása 14Biblia. Szent István Társulat fordítása 21Biblia. Szent István Társulat fordítása 20Bibliai nevek és fogalmak lexikona 130Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara 1554Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai 720Brehm: Állatok világa 356Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 17Deák Ferenc munkái 48Domanovszky: Magyar művelődéstörténet 15Az első katonai felvétel (1782–85) országleírásai 3ERDÉLY TÖRTÉNETE HÁROM KÖTETBEN 103ERDÉLY, BÁNSÁG ÉS PARTIUM TÖRTÉNETI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HELYSÉGNÉVTÁRA 3Gyalay Mihály: A magyar igazgatástörténeti helységnév lexikon 18Haag lexikon 766Hegedüs Géza: Irodalmi arcképcsarnok 10A hódoltság kora. Magyarország törökkori története 109Irodalmi alakok lexikona 7JEGYZETEK A KATOLIKUS BIBLIÁHOZ 10Jókai Mór Összes Művei 517KÁROLI GÁSPÁR BIBLIAFORDÍTÁSA 6Kempelen Béla: Magyar nemes családok 7Keresztyén bibliai lexikon 934Ki kicsoda az antik mítoszokban 3Ki kicsoda a Bibliában 1Ki kicsoda Shakespeare világában 1Kossuth hírlapírói munkássága 321KOSSUTH LAJOS ÖSSZES MUNKÁI 172A KÖNYVEK KÖNYVE 10Kristó Nagy István: Gondolattár 16Krúdy Gyula munkái 854Kutyatár 19A latin nyelv szótára 29Madaraink 83Magyar etimológiai szótár 12Magyar életrajzi lexikon 474A magyar irodalom története 386Magyar irodalomtörténet 184Magyar írók élete és munkái – Szinnyei József 771A magyar nemzet története 167Magyar néprajz 251Magyar néprajzi lexikon 175A magyar nyelv értelmező szótára 776A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi 48569A magyar sajtó története 85A magyar szentkorona országainak helységnévtára 1913 1Magyar Történeti Életrajzok 345Magyar viseletek története 3Magyarok a II. világháborúban 191Magyarország geográfiai szótára – Fényes Elek 41Magyarország kataszteri térképei 5Magyarország leírása – Vályi András 63Magyarország a második világháborúban • Lexikon A-ZS 112Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 15Mikszáth összes műve 514A múlt magyar tudósai 178Nagy Iván: Magyarország családai 16Nagy vicc tár 18Nyugat 1908-1941 2266Országgyűlési Napló 1990-2019 287099Országleírások 104Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 193Ókori lexikon 69A Pallas nagy lexikona 796Pannon Enciklopédia 244Református Biblia (Kálvin János Kiadó) 15Régi magyar szólások és közmondások 119Száz Magyar Falu 650Színes szinonimatár 20Szöveggyűjtemény 159Tények Könyve 228Turul 1883-1950 148Tündérkert 379Verstár - ötven költő összes verse 1463Virágaink 34William Shakespeare összes művei 55