Apollósz

Full text search

Apollósz – alexandriai zsidó férfi (ApCsel, 2Kor), aki korán kereszténnyé lett, bár előbb csak Keresztelő János tanait és keresztségét ismerte. Efezusban Aquila körében újabb ismereteket szerzett, majd Korintusba ment, ahol a Pál által korábban alapított keresztény közösségben működött. „Ékesszóló és az Írásban igen jártas” emberként sok hívőt nyert meg, akik utóbb szembekerültek a Pálhoz hű hívekkel. Az emiatt támadt viszálykodás sok keserűséget okozott az apostolnak, de ~ nem volt benne hibás, amit bizonyít, hogy ő maga ment Pálhoz Efezusba, s csak annak sürgetésére volt hajlandó Korintusba visszatérni. A későbbi hagyomány egy része benne látja a zsidókhoz írt és Pálnak is tulajdonított levél (Zsid) szerzőjét.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit