apostolok

Full text search

apostolok – (evangéliumok, ApCsel) a Jézus tanítványaiból alakult szűkebb közösség tagjai; a Mester egy átvirrasztott éjszaka után választotta ki őket híveinek sokaságából, hogy a térítés munkájában segítségére legyenek, s mennybemenetele előtt rájuk bízta, hogy hirdessék az evangéliumot minden nemzetnek. (A görög aposztolosz küldöttet, hírnököt jelent.) Számuk 12 lett a zsidóság 12 törzsének mintájára. Néhányuk kitüntetett szerepet játszott az evangéliumi eseményekben (Péter, János1, Jakab1, András, Júdás2), a többiekről a nevükön kívül vajmi keveset tudunk (Fülöp1, Bertalan, Máté1, Tamás, Simon2, Jakab2, Júdás Tádé). Utóbb Pál is számot tartott az ~ rangjára, noha Jézussal annak földi életében nem találkozott.

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit