legelő, mező

Full text search

legelő, mező: háziállatok legeltetőhelyéül szolgáló terület. Az Alföldön a település melletti füves ősgyepek, a nagy kiterjedésű puszták, hegyvidékeken az erdőhatár feletti füves területek, tisztások, irtások és füves, ritkás erdők, a nyomásos gazdálkodás idején a szabadon hagyott ugar, a betakarított termesztett növények helyén (pl. tarló) felburjánzott gaz szolgáltak legelőül. A feudalizmus korában a földesúr és jobbágyai közösen használták a legelőt, s legelőbőség esetén bárki korlátozás nélkül bármennyi állatot hajthatott rá. Egyes alföldi legelőkön egész évi legeltetés folyt ( telelő, nyaraló), s a vegetáció változása szerint vándoroltak ( vándorpásztorkodás). A kapitalizmus korában csökkent a legelők területe, s a birtokok után meghatározták a legeltethető állatok számát ( legelőjog) és a legeltetés módját. Az állatfajtánkénti legelőelkülönítés már a középkorban megkezdődött, de csak a 18. sz.-tól fejlődött ki. ( járás) A 14–15. sz.-tól, majd a török dúlás alatt elnéptelenedett területeken keletkeztek a puszták (pl. Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy), amelyeket rendszerint legeltetéssel hasznosítottak. A gyér fűvű legelők a 19. sz. közepétől, az árvízlecsapolást és belvízlevezetést követően alakultak ki. A nagy határú alföldi településeken a legelők hasznosításának kettős rendszere alakult ki: a település mellett, a naponta hazajáró állatok (pl. csorda, csürhe, néhol a fejős juhnyájak) belső legelője, valamint a tenyésztést szolgáló állatok (gulya, ménes, konda és a meddő juhnyáj) távolabbi, pusztai külső legelője. A hagyományos gazdálkodás idején a legeltetés évi rendje a következő volt: tavasszal, leginkább ápr.-ban ( kiverés) gyeplegelőkre, ill. a szabadon hagyott nyomás felburjánzó növényzetére hajtották ki az állatokat ( legelőszabadulás). Júl. közepétől vagy aug. elejétől a gabonatarlókat ( tarlószabadulás) legeltették, ősszel a megújult gyeplegelők és a határ egyéb „tarlói” (káposztaföld, kukoricaföld stb.) és a felszabadított kaszálók szolgáltak legelőül. ( még: beszorulás) – Irod. Tálasi István: A bakonyi pásztorkodás (Ethn., 1939); Belényesy Márta: Az állattartás a XIV. században Magyarországon (Népr. Ért., 1956); Balogh István: Pusztai legeltetési rend Debrecenben a XVIII–XIX. században (Ethn., 1958–59); Paládi-Kovács Attila: A keleti palócok pásztorkodása (Műveltség és Hagyomány, Debrecen, 1965); Szabadfalvi József: Az extenzív állattenyésztés Magyarországon (Műveltség és Hagyomány, XII., Debrecen, 1970).

Legelő (Gyimesközéplok, v. Csík m.)

Legelő (Szatmári-síkság)

Legelő a Dráva árterében (Barcs, Somogy m.)

Legeltetés a Hortobágyon

Legelő (Bükkszentkereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
Szabadfalvi József

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kft. je předním poskytovatelem obsahu v Maďarsku, které zahájilo svou činnost 1. ledna 1989. Společnost se zabývá rozsáhlou digitalizací, správou databází a vydáváním kulturního obsahu.

O nás Kontakt Tisková místnost

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Podívejte se, co o tomto tématu napsaly noviny za posledních 250 let!

Zobrazit