1Kor. 16

Full text search

1Kor. 16
1Kor. 16.1
Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem.
1Kor. 16.2
A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.
1Kor. 16.3
Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánlólevéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe.
1Kor. 16.4
Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni.
1Kor. 16.5
Hozzátok pedig akkor megyek, ha végigmentem Macedónián. Mert Macedónián átutazom,
1Kor. 16.6
de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd megyek.
1Kor. 16.7
Mert nemcsak átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi.
1Kor. 16.8
Efezusban pünkösdig maradok,
1Kor. 16.9
mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok.
1Kor. 16.10
Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én.
1Kor. 16.11
Senki se nézze le tehát, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt.
1Kor. 16.12
Ami pedig Apollós testvért illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de semmiképpen sem akarta az Isten, hogy most elmenjen. De el fog menni, mihelyt alkalma lesz rá.
1Kor. 16.13
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
1Kor. 16.14
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
1Kor. 16.15
Kérlek titeket, testvéreim: tudjátok Sztefanász házanépéről, hogy ők Akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat:
1Kor. 16.16
ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak.
1Kor. 16.17
Örülök Sztefanász, Fortunátusz és Akhaikosz megérkezésének, mert ők távollétetekben pótolnak majd benneteket.
1Kor. 16.18
Mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tieteket. Becsüljétek meg tehát az ilyeneket!
1Kor. 16.19
Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt.
1Kor. 16.20
Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal.
1Kor. 16.21
Köszöntésemet saját kezemmel írom: Pál.
1Kor. 16.22
Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Marana tha!
* Marana tha!: őskeresztyén imádság, arám szöveg a görögben, jelentése: Urunk jövel!
1Kor. 16.23
Az Úr Jézus kegyelme veletek!
1Kor. 16.24
Az én szeretetem mindnyájatokkal a Krisztus Jézusban! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages