Ámós. 2

Full text search

Ámós. 2
Ámós. 2.1
Így szól az Úr: Három bűne miatt a Moábnak, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert mészszé égette Edom királyának * csontjait!
Ámós. 2.2
Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Kerijjoth palotáit, és meghal Moáb a zajban, hadi lárma közt, a kürt zengése közben.
Ámós. 2.3
Kivágom a birót közüle, és minden fejedelmit megölöm vele egyetemben, ezt mondja az Úr.
Ámós. 2.4
Így szól az Úr: Három bűne miatt a Júdának, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert megvetették az Úrnak törvényét és nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették őket az ő hazugságaik, a melyeket az ő atyáik követtek.
Ámós. 2.5
Tüzet vetek azért Júdára, és az emészti meg Jeruzsálem palotáit.
Ámós. 2.6
Így szól az Úr: Három bűne miatt az Izráelnek, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert pénzért * adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő saruért.
Ámós. 2.7
A kik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atyja egy leányhoz járnak, * hogy megfertőztessék az én szent nevemet.
Ámós. 2.8
Zálogos ruhákon nyujtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát iszszák az ő * istenök házában.
Ámós. 2.9
Pedig én irtottam ki * előlük az Emoreusokat, a kik magasak voltak, mint a czédrusok, erősek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul.
Ámós. 2.10
És én hoztalak * fel Égyiptom földéről, és negyven esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az Emoreusok földét.
Ámós. 2.11
És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül és nazirokat * ifjaitok közül. Nem így van-é vajjon, Izráel fiai? ezt mondja az Úr.
Ámós. 2.12
De a nazirokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok, mondván: Ne * prófétáljatok!
Ámós. 2.13
Ímé, én is lenyomlak titeket, ott a hol vagytok, mint a cséplő szekér lenyomja a kévékkel teli szérűt.
Ámós. 2.14
Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erősíti meg az erőst az ő ereje, és a hős sem menekedhetik.
Ámós. 2.15
Nem állja meg helyét az íjj-hordozó sem, nem menekülhet el még a gyorslábú sem, és a lovon ülő sem menekedhetik.
Ámós. 2.16
És a bátor szívű is a hősök között meztelenül fut el azon a napon, ezt mondja az Úr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages