Sir 51

Full text search

Sir 51
Sir 51.1
Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek.
Sir 51.2
Mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitalálók ajkától; azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazóm lettél és megmentettél,
Sir 51.3
nagy irgalmasságod szerint és neved dicsősége szerint, az engem elnyelni készülők torkától, azok kezétől, akik életemre törtek, a sok szorongatástól, amely rámszakadt,
Sir 51.4
a fojtogató lángtól, amely körülvett, a tűztől, amelyet nem én szítottam,
Sir 51.5
az alvilág ölének mélyétől, a hitvány ajkaktól és a hazug szótól,
Sir 51.6
a király előtt a gonosz nyelv rágalmától. Mivel már közel voltam a halálhoz, életem leszállt a Seol kapuihoz.
Sir 51.7
Bárhova fordultam, nem akadt gyámolom, támaszt kerestem, de seholsem találtam.
Sir 51.8
Ekkor irgalmadra gondoltam, én Uram, és öröktől fogva végbevitt tetteidre. Mert segítesz azokon, akik benned bíznak, és megmented őket ellenségeiktől.
Sir 51.9
Ezért fölemeltem hangomat a földről, és esdekeltem, hogy ments meg a haláltól.
Sir 51.10
Szólottam az Úrhoz, Uramnak atyjához: „Szorongattatásom napján ne hagyj el, az acsarkodásnak s a magánynak idején. Akkor majd mindennap dicsérem a neved és hálásan magasztallak.”
Sir 51.11
Ekkor imádságom meghallgatást talált, megmentettél az elpusztulástól, s a nehéz időkből kiszabadítottál.
Sir 51.12
Ezért magasztallak és áldalak téged, és zengem az Úr nevének dicséretét.
Sir 51.13
Kisfiú koromban, mielőtt utakra indultam, nyíltan bölcsességet kértem imáimban.
Sir 51.14
A templomkapunál tanultam meg becsülni, s életem végéig kutatok utána.
Sir 51.15
Virágkorában a szívem örömét lelte benne, amikor olyan volt, mint színesedő szőlő. A lábam egyenes úton járt, s ifjúkorom óta nyomon követtem.
Sir 51.16
Ha egy kissé felé fordítottam fülem, máris kaptam, nagy bölcsességet szereztem.
Sir 51.17
A segítségével előbbre jutottam, áldom, aki nekem bölcsességet adott.
Sir 51.18
Elhatároztam, hogy (jól) be is gyakorlom, buzgón törekedtem a jóra és nem is csalódtam.
Sir 51.19
Keményen küszködött érte a szívem, s azon voltam, hogy tartsam a törvényt. Magasba emeltem kezemet és tudatlanságom miatt panaszkodtam.
Sir 51.20
Rászántam lelkemet, és meg is leltem (a bölcsességet) tisztán. A szívemet kezdettől felé fordítottam, így nem leszek én sem soha elhagyatott.
Sir 51.21
Izzott egész bensőm, hogy megtalálhassam, ezért el is nyertem értékes kincs gyanánt.
Sir 51.22
Nyelvemet az Úrtól jutalomként kaptam, azért most vele adok hálát neki.
Sir 51.23
Gyertek hozzám, akik tudatlanok vagytok, foglaljatok helyet az iskolámban.
Sir 51.24
Meddig akartok még ezt-azt nélkülözni, meddig maradjon még szomjas a lelketek?
Sir 51.25
Megnyitom a számat, és beszélni kezdek, s vagyont szerezhettek magatoknak ingyen.
Sir 51.26
Hajtsátok nyakatok az igája alá, intelmét a lelketek fogadja magába, hisz közel van azokhoz, akik őt keresik.
Sir 51.27
Láthatjátok a saját szemetekkel, hogy milyen keveset fáradtam, mégis milyen nagy nyugalmat találtam.
Sir 51.28
Vegyetek tanítást sok-sok ezüstön, és aranyat kaptok érte bőségesen.
Sir 51.29
Örüljön szívetek az Úr irgalmának, az ő dícséretét sose szégyelljétek.
Sir 51.30
Ha korán elkészültök műveitekkel, megadja jutalmát a maga idejében. (Aláírás:) Jézusnak, Sirák fiának bölcsessége.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages