bekapcsol

Full text search

bekapcsol tárgyas ige
1. <Kapocsnak v. más hasonló eszköznek, ill. az ilyen eszközzel ellátott tárgynak két részét> egymásba beilleszti úgy, hogy az összeillesztett részek együtt maradnak. Bekapcsolja a fülbevalót, az övet, a ruhát.  [Palástját] Gyöngyös csillag kapcsolja be mellén. (Vörösmarty Mihály)
2. (műszaki nyelv) <Gépeket, szerkezeteket> rendsz. elektromos áramkört záró kapcsoló berendezés segítségével működésbe hoz. Bekapcsolja a motort, a röntgenkészüléket, a szalagfűrészt, a villanyvasalót, a zseblámpát. Kapcsold be a turbinákat.  Apám odalépett a rádióhoz és bekapcsolta. (Gelléri Andor Endre) || a. (műszaki nyelv) <Gázt, villanyt> erre való szerkezettel bejuttat a vezetékbe, s ezzel áramlását, működését megindítja; a hálózatba kapcsol, összeköti vele. Bekapcsolja az áramot. A javítás befejeződött, holnap újra bekapcsolják a gázt. Bekapcsolták az új erőmű áramát. || b. (műszaki nyelv) Vmit bekapcsol vmibe: vmely műszaki berendezéssel, közművel összeköt, összekapcsol vmit; beköt. Az új telepet bekapcsolják a csatornahálózatba, a városi vízvezetékbe, a gáz- és villanyszolgáltatásba. Az ötéves tervben sok falut bekapcsoltak a villany- és a telefonhálózatba.
3. (átvitt értelemben) Vkit, vmit bekapcsol vmibe: vkit, vmit szerves részévé tesz vminek. Mindenkit be kell kapcsolni a társadalmi élet áramkörébe. Az új csatorna nagy területet kapcsol be a gazdasági vérkeringésbe. Eddig hasznavehetetlen területeket kapcsoltunk be a termelésbe.  Kis faluban … olyan vérkeveredés és vagyoni szövetség állhatott elő, mely csaknem az egész lakosságot bekapcsolta. (Móricz Zsigmond) || a. (átvitt értelemben) <Vmely tevékenységbe, mozgalomba, szervezetbe> tevékenyen bevon, beszervez vkit, annak (tevékeny) részesévé teszi. A mezőgazdasági dolgozókat is bekapcsolták a társadalombiztosításba. Főként a diákságot akarjuk bekapcsolni a pályázatba. Minden párttagot be kell kapcsolni a pártmunkába. A kisipart is be kell kapcsolni a tervgazdálkodásba.
bekapcsolás; bekapcsolható; bekapcsoló; bekapcsolt; bekapcsoltat.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me