Simeon

Full text search

Simeon (héb. a Semaél, ’Isten meghallgatott’ kicsinyítő formája): gyakori személynév. – 1. Jézus egyik őse; erre a ~ra nézve ® Jézus családfája. – 2. A bibliai genealógiában Jákob és Lea fia, Izr. 12 törzse egyikének ősatyja (Ter 29,33–34; 35,23); jellemzése: 49,5–7 (Lévivel együtt, utalás a 34,25–31-re); ® Mózes áldásában nem szerepel. Fiai: Jemuel, Jámin, Ohád, Jachin, Zechár/Cochár és Saul (46,10; Kiv 6,15; 1Krón 4,24: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach és Saul). A törzs a Szám 1,22 kk. szerint 59 300, a 26,12–14 szerint azonban csak 22 200 fegyverforgatásra képes férfit számlált. A törzs előtört.-ét homály fedi. ~ eredetileg minden bizonnyal Szichem környékén telepedett le „testvéré”-vel, Lévivel, de mivel – Lévivel közösen – minden férfit lemészárolt a kánaáni városban (Ter 34,25–31; vö. 46,10), nem maradhatott ott. Bír 1,3.17: csatlakozott Júdához és meghódította Cefátot. Józs 19,1–9 (vö. 1Krón 4,28–33) több olyan várost ~ örökrészeként említ, amelyet Józs 15,21–32 úgy szerepeltet, mint Júda törzsének városait (vö. 19,9); föltehető tehát, hogy ~ törzse végül beleolvadt Júdáéba; vö. 1Krón 4,27: a törzs nem szaporodott úgy, mint Júda fiai; 12,26: 7100 bátor, harcedzett férfi Dávidhoz csatlakozott; továbbá: nem szerepel a törzs Mózes áldásában. Ez a Kánaán D-i részén élő törzs (4,28–43) minden bizonnyal összekeveredett meunita, edomita, kánaánita (Ter 46,10–11) elemekkel, sőt B. Maisler szerint még hurrita elemek is vegyültek bele (Szám 13,5 és 1Krón 4,37: a Ziza név!). Mindennek ellenére még később is ismeretes volt a törzs: Jud 6,15 szerint Betulia városának a ~ törzséből való Uzija volt az egyik elöljárója; Ez 48,24 szerint ~ törzse Benjamin és Isszachár közt kapott területet; 48,33: a szt. városban az egyik kapu Simeon kapuja; a Jel 7,7 ~t is említi az Izr. fiai (= 12 törzse) közül megjelölt 144 ezer sorában. – 3. Az agg ~ tanúja volt Jézus bemutatásának a templomban (Lk 2,25–35); dicsőítő énekét (® Nunc dimittis) a 2,29–32, Máriára vonatkozó jövendölését a 2,33–35 tartalmazza.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me