tűz

Full text search

tűz: I. Nem tudjuk, hogy Izr. fiai miként gyújtottak ~et; ~nek kőből csiholását először a 2Mak 10,3 említi, jóllehet ez a módszer sokkal régebbről ismeretes. Mivel azonban szombaton tilos volt ~et gyújtani (Kiv 35,3), azért nehéznek kellett lennie a ~ keltésnek. Hogy ezt a fáradságot megtakarítsák, izzó parazsat tartottak kéznél (2Sám 14,7). Ábrahám a hegyre ~et is vitt magával, hogy fiát feláldozza (Ter 22,6). A ~ nélkülözhetetlen volt a főzéshez (vö. Sir 39,26). Tüzelőül különféle anyagok szolgáltak (vö. Zsolt 118,12; Iz 5,24; 33,12; Jo 2,5); a szegények rőzsét szedegettek (1Kir 17,12; Jer 7,18) v. kénytelenek voltak szárított trágyával beérni (Ez 4,12). – Némely áldozathoz és a templomi szolgálat ellátásához is kellett ~, ezért az égőáldozat oltárán állandó ~et őriztek a Templomban (vö. Lev 6,12 kk.). 2Mak 1,19: ezt a templomi ~et Izr. fiai elrejtették, amikor fogságba hurcolták őket. A Makkabeusok korában az új templomban új ~et gyújtottak: kőből csiholták. – II. A ~ sok helyen szerepel a Bibliában átvitt értelemben. Mint hő- és fényforrás Isten hatalmának és fönségének jelképe (MTörv 5,24; Zsid 12,29). Jahve a ~ből (égő csipkebokor) beszél Mózeshez, ~ alakjában jelenik meg, és mutatkozik meg neki a Sinai-hegyen (Kiv 3,2); Izr. fiait ~oszlop vezette a pusztában (13,21; 14,24). Jahve Izajásnak és Ezekielnek ~ alakjában nyilatkoztatta ki magát, amikor próf.-i küldetést adott nekik. Pusztító erejét szem előtt tartva felhasználták a ~ szó héb. megfelelőjét arra is, hogy nagy veszedelemre utaljanak vele (Zsolt 66,12; Iz 43,2). Isten haragja ismételten (emésztő) ~ (Zsolt 79,5; 83,15; 89,47; Iz 26,11). Isten szava mint a ~, mindenen áthatol (Jer 5;14; 20,9; 23,29). A ~ megvilágosít és megtisztít, ezért alkalmas arra, hogy elkülönítse a tisztátalant a tisztától és esetenként meg is semmisítse. Ezért a ~ben látják azt az eszközt, amellyel Isten az utolsó ítéletet végrehajtja (Zsolt 50,3; Mk 9,49; Jak 5,3; Jel 8,7). Krisztus kiolthatatlan, örök ~ről beszélt (Mt 18,8; 25,41; ® Gehenna). Mint a ~, úgy fogja Isten különválasztani a jótól a kevésbé jót (Zsolt 17,3; 1Kor 3,15). A mindent átható ~ tisztít is (® tisztítótűz). Ebben az értelemben Krisztus ~zel keresztel (Mt 3,11). Végül a ~ a szeretet erejét is érzékelteti (Én 8,6). ® pünkösdi csoda.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages