Carbon-14 teszt

Full text search

Carbon-14 teszt A régészeti leletek kormeghatározásánál alkalmazott modern eljárás. Alkalmazása azon a felismerésen alapszik, hogy minden élő szervezetben (ember, állat, növény) jelen van a C14 megjelölésű radioaktív szénizotóp, amit a szervezet a levegő széndioxidjából vesz fel. Amikor azonban az élő szervezet elhal, de maradványai (csontok, épületfa, ruhafélék) fennmaradnak, a radioaktív izotóp bomlani kezd. Ismert tény, hogy a lebomlás felezési ideje kerek számban 5600 év, így megfelelő méréssel ki lehet számítani, hogy az illető anyag mikor volt élő szervezet. Mivel azonban a mérés csak ±100 év hibahatár számításba vételével végezhető, e módszer alkalmazása csak több ezer éves leletek kormeghatározásánál igazán értékes. Használták a holt-tengeri tekercsek vizsgálatánál is, természetesen más vizsgálati módszerekkel együtt. Egyedülálló jelentősége van pl. B-i városok régi, több ezer éves település-rétegeinek a kormeghatározásánál (Jerikó). (Ld. még ARCHEOLÓGIA).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me