Katolikus levelek

Full text search

Katolikus levelek Az ÚSZ-i levélirodalomnak az a hét kánonikus levele, amelyek Jakab, Péter, János és Júdás apostol neve alatt maradtak fenn. A »katholikosz« jelzőt a korai egyház adta ezeknek a leveleknek. A Károli-fordítás »közönséges«, azaz »egyetemes« leveleknek nevezte az óegyházi elnevezésnek megfelelően. (»Közönséges levélnek mondatik, mert nem írta egy bizonyos embernek vagy városnak, hanem mindeneknek, kik az Zsidó nemzetségből mind ez világra eloszlottak vala.« Vö. Vizsolyi Biblia, 1590, II. kötet 206. old. Jak 1,1 lapszéli jegyzet.)
Az elnevezés értelme bizonytalan. A legelterjedtebb nézet szerint azért kapták ezt az elnevezést a levelek, mivel ezek, szemben Pál apostol leveleivel, nem egy-egy gyülekezethez vagy személyhez szólnak, hanem olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyek az egész egyházat érintik.
Egy másik értelmezés szerint az elnevezés arra vonatkozik, hogy a leveleket az egyetemes egyházban mindenütt általánosan elfogadták.
Jellemző ezekre a levelekre, hogy a címiratuk nem jelölik meg a címzetteket, hanem csak a hagyomány szerinti szerzőket említik meg.
Az ÚSZ-i kánonban a katolikus levelek sorrendje a következő: Jak; 1–2Pt; 1–2–3Jn és Júd. (A lehetséges szerzők személyére, a levelek címzettjeire, keletkezésük körülményeire vonatkozóan 1. az egyes levelekkel foglalkozó szócikkeket!)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages