Világégés

Full text search

Világégés A világ tűz által történő elpusztulásának képzete. A B-ban egyedül a 2Pt 3,7-ben fordul elő, noha a tűz, más összefüggésekben a B-i ESZKHATOLÓGIÁnak fontos eleme.
Isten a maga ellenségeit tűz által pusztítja el (Ézs 66,15k; Ez 38,22; 39,6; Mal 3,19). Az ÚR NAPJÁhoz szorosan kapcsolódó teofániatradícióban is szó van az Istent kísérő, emésztő tűzről, amely sivár pusztasággá teszi az országot (Jóel 2,1-3; Zsolt 50,3; 97,3). A Jóel 3,3-ban említett vér, tűz és füstoszlop a vérző emberekre és a tűzben megégő városokra utal. A Mal 3,19kk-ban leírt epifánia szerint az Úr napja olyan lesz, mint az izzó kemence. Ez a tűz az emberek számára kettős jelentőségű: a gonoszokat elégeti, az igazak számára pedig gyógyulást hoz.
(Az intertestamentális kor zsidósága részletesen kidolgozta a pokol tüzének [1Hén 102,1k; Jub 9,15] és a világ tűzben való megégésének képzetét [Szib 3,663-697; a qumráni Habakuk-kommentár 10,5-12 és a rabbinikus irodalom.)
Az ÚSZ is tud arról, hogy Isten a gonoszokat tűzzel pusztítja el (Mt 3,12; 13,42; 18,8k; 25,41; Mk 9,43.45.47; 1Kor 3,13.15; 2Thessz 1,8; Zsid 10,27; Jel 8,7; 9,17; 11,5k; 20,7-10). Egyedülálló azonban a 2Pt 3,10-11 leírása a föld tűzben való elpusztulásáról. A zsidó apokaliptika hatása a fogalmazásra nyilvánvaló. Nem valószínű, hogy a szentírónak képzetei lettek volna a világ teljes megsemmisülésének módjáról abban az értelemben, ahogyan azt a 16-17. szd.-i lutheránus dogmatika kidolgozta (az annihilatio mundi gondolata). Isten hűséges marad teremtett világához, és nem pusztítja el, hanem megújítja (renovatio mundi) azt (Jel 21,1-5).

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me