Bethlen Gábor (1580–1629)

Full text search

Bethlen Gábor (1580–1629): erdélyi fejedelem, akinek alakja mondáinkban ellentmondásosan, sokszor rokonszenvesen, de olykor ellenszenves vonásokkal jelenik meg. Ezt a körülményt a 17. sz.-i Mo. politikai és vallási megosztottsága magyarázza. Számos helynévmondánkban lép elénk; így róla nevezték volna el az egykori Udvarhely megyében az olasztelki Bethlen-forrást, amelynek vizében a hagyomány szerint megfürdött; úgyszintén az Aranyos menti dombot (a Fejedelem asztalát), ahol vadászatai alkalmával ebédelni szokott; végül a kolozsvári Bethlen-bástyát is, amelyet a 18. sz.-ig karbantartóik után szabók tornyának hívtak. A Básta dúlásakor elpusztult Tordát ő építtette újra s telepítette be mo.-i hajdúkkal. Ezekkel az Erdély földjéről származó adatokkal szemben Ny-Mo.-on – a lakosság egykori Ferdinánd-párti állásfoglalásának megfelelően – a fejedelmet és katonáit a kegyetlenkedés jellemzi; így alvezére, Tarródy Mátyás a fejedelemmel dacoló ellenfelét elevenen való eltemettetéssel fenyegeti; ám csatát vesztve menekülés közben maga zuhan a maga ásatta ostromárokba s fejezi be hasonló módon életét. Magyar és német nyelvű régi ponyvanyomtatványok ismételt kiadásokban, de ellentétes politikai szemlélettel emlékeztetnek a Bethlen Gábor születésnapján (aug. 24.) a régi Szepes megye Gark községében világra jött állítólagos kétfejű csodaszülöttre. Ennek egymás fölé nőtt két feje közül a nyomtatványon ábrázolt kép tanúsága szerint a felső fej élettelen, csak az alsó él. Az ábra allegorikus magyarázata országrészenként különböző: Bethlen Gábor hívei szerint a felső fej a r. k. klérust, az alsó Bethlen Gábort jelképezi; a Ny-mo.-i szemlélet szerint a felső fej a mohamedánná lett és körülmetélkedett Bethlen Gábor jelképe, az alsó pedig Ferdinándé. – Irod. Orbán Balázs: A székelyföld leírása ... (I., Pest, 1868); Mohl Adolf (Papp bácsi álnéven): Nyugat-magyarországi mondák és mondafélék (Győr, 1926).

Bethlen Gábor
Sándor István

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me