hét napjai

Full text search

hét napjai: a hét napjainak „szabad” és „veszélytelen”, másrészt „veszélyes” (munka- és egyéb tilalmakkal kötött) napokra való megosztása igen régi gyökerű (már babiloni, egyiptomi, héber adataink vannak erre, majd végigkísérte ez az elv az egész ókort és középkort). Hasonló megosztás a hónap bizonyos napjaira nézve is ismeretes volt ( nevezetes időpontok). E rendszer kialakulása többek között a hold változásaival, ill. az ezen alapuló naptárrendszerekkel függ össze, de számos más ok is közrejátszott: sokfajta helyi hagyomány, különböző egyházi hatások (pl. a péntek-szombat-vasárnap munkatiltó jellege többek között a nagypéntek, nagyszombat és húsvétvasárnap általánosításából is adódhat), és nem utolsósorban a munkaritmus szabályozásának objektív szükségessége. A mai Európában a szerencsés és szerencsétlen napok beosztása helyenként változó. Általános a péntek, szombat, vasárnap munkatiltó jellege, de a hét minden más napja előfordul mint veszélyes nap. A magyar nyelvterületen egyöntetűen a kedd, péntek és vasárnap a tilalmas napok, de elég általános a szombat is, valamint néhol a csütörtök. A vasárnapi tilalom mindenfajta munkára kiterjed, a pénteki általánosan a kenyérsütésre és mosásra, sok helyütt utazás megkezdésére, általában ügyintézésre, a szombati fonásra, varrásra, a kedd fonásra és helyi jelentőséggel sok egyébre (sütés, útrakelés, gyümölcsfák megrázása stb.). Néhol ismeretes volt a csütörtöki fonási tilalom. Az előírások közül legnagyobb jelentősége az országszerte elterjedt hétfői mosásnak és szombati kenyérsütésnek volt, de sok egyéb tevékenységnek megvolt a kisebb területekre érvényes hagyományos napja. Így néhol pénteken vagy kedden ültettek tyúkot, vetettek kendert; ha hétfőn nem sikerült egy nagyobb vállalkozást elkezdeni, akkor csütörtökön kezdték stb. – A legényjáró napok kialakult rendszere részben egybevágott a fentiekkel; pénteken mindenesetre nem volt szokás a lányos házhoz járni. Az előírások és tilalmak ( tilalom) betartásának mértéke változó volt; legszigorúbban a keddi fonási, valamint a pénteki sütési-mosási tilalmat vették. Ebben nem annyira a büntetéstől való félelem, mint inkább a hagyományos rendszerhez való igazodásra törekvés volt a döntő. De hogy a félelemnek vagy legalább a félelemkeltésnek mint pedagógiai eszköznek a hagyományok továbbadásában komoly szerepe volt, bizonyítják a tilalmak ellen vétőkről még a 20. sz.-ban is közszájon forgó tabumondák ( kenyér, mosás). ( még: kedd asszonya) – Irod. Vilkuna, Kustaa: A hét napjai (Ethn., 1958).
Pósa Éva

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me