hétlépés, hétlépetű

Full text search

hétlépés, hétlépetű: zárt összefogódzással egyöntetűen járt, kötött szérkezetű páros tánc ( páros táncok), amelyben a párok egymás mögé oszlopos rendbe felsorakozva rendszerint a körív mentén táncolnak. A hétlépés állandó 12-ütemes dallamához kétrészes táncszakasz illeszkedik, amely többször ismétlődik. A hétlépés névadója a szimmetrikusan ide-oda mozgó hétlépéses motívum, amelyet páros polkaforgás követ. – A germán népek mindegyikénél általános táncfajta előfordul az É-olasz, horvát, cseh, szlovák, lengyel, finn, észt, román táncfolklórban is, általában egyazon jellegzetes dallammal. A K-európai népek körében német telepesek útján terjedhetett el. Leggyakoribb német elnevezése (Siebenschritt), az olasz (sette pasi), a horvát (sedam paši), a román (şapte paşi) megjelölésekkel párhuzamosan a magyarság körében is hétlépés (ritkábban a dal szövege után „Az ajtóig meg vissza” ...) néven él. Leggyakoribb a székelyek, bukovinai székelyek, gyímesi csángók körében, továbbá a Mezőségen és Kalotaszegen. A hétlépés rendszerint más, szintén nyugati eredetű táncok állandó füzérébe illeszkedve jelenik meg a táncrendben. – Irod. Vámszer Géza–Bándy Mária: Székely táncok (Kolozsvár, 1937); Wolfram, R.: Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa (Salzburg, 1951); Goldschmidt, A.: Handbuch des deutschen Volkstanzea (Berlin, 1967); Kallós Zoltán–Martin György: A gyimesi csángók táncélete és táncai (Tánctud. Tanulm., 1969–70, Bp., 1970).
Martin György

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me