munkamegosztás

Full text search

munkamegosztás: a munkának mint egységes folyamatnak összehangolt széttagolása bizonyos társadalmilag meghatározott emberek, csoportok között úgy, hogy a széttagolás ellenére a munka mint folyamat továbbra is egységben marad. A munkamegosztás alapvető célja, hogy az egyének, csoportok termelő tevékenységüket a leggazdaságosabban fejthessék ki. A munkamegosztás konkrét formáját alapvetően meghatározza a munkaeszközök fejlettségi foka, milyensége és a társadalmi viszonyok, a konkrét társadalmi környezet. A munkamegosztás jellege szerint megkülönböztetünk: területi munkamegosztást, nemek szerinti munkamegosztást, kor szerinti munkamegosztást, a munkaeszközök jellege és fejlettségi foka szerint technikai munkamegosztást és technológiai munkamegosztást. ( még: üzemszervezet)Irod. Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza (Bp., 1966); Bartha Antal: A magyar társadalom a IX–X. században (Bp., 1968).
Szabó László

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me