munkadal

Full text search

munkadal: 1. emberi erővel végzett egyszerűbb munkát szervező vagy kísérő dal, amely tartalmilag a tevékenység jellegéhez, formailag annak üteméhez igazodik. – 2. munkavégzés közben – főként a figyelem ébren tartására – énekelt dal, amely a szöveg vagy forma szempontjából nem feltétlenül kapcsolódik az adott tevékenységhez; jelentős részüket foglalkozási dalként tartjuk számon. A munkadal a líra régi rétegéhez, az alkalmi költészethez tartozik. (Így szerves része a népköltészetnek, az hősköltészetnek, a primitív költészetnek is.) Egyes kutatók a varázsdal mellett talán a legrégibb műfajnak tartják, mások viszont a szabályozott ütemek és formák miatt, legalábbis egyes fajtáit viszonylag kései fejleménynek tekintik. Világszerte elterjedt műfaj, jelentőségét fokozatosan veszítette el, főként a kétkezi munka gépesítése szorította ki. Változatos típusai (eltérő szempontok szerint osztályozva): a szóló- vagy karének; változó vagy egyenletes ütemű, a munkához tartalmilag-formailag alkalmazkodó vagy attól független, ill. az egyes munkafajtákhoz (fejés, fonás, őrlés, szövés stb.) kapcsolódó különleges dalok. A munkadal tartalmi-formai-funkcionális szempontból tehát rendkívül sokféle, különböző válfajait mindkét nem bármely korosztálya énekelhette. Az egyszerű szó-, szólam- és sorismételgetéstől kezdve strofikus formákon át szinte az epikus énekekig változatos megnyilvánulásaival találkozhatunk. Közös, általános vonásuk többnyire mindössze annyi, hogy a dallam és a szöveg valamilyen módon igazodik a munkához. – Egyes népek (pl. görögök, grúzok) meglepően sokféle, mások (pl. mongolok, finnugorok) viszont kevés munkadalt ismernek; ez utóbbiak közé tartozik a magyar is. A középkori Szent Gellért-legenda említi az első hazai munkadalt, mely a kutatók többségének véleménye szerint magyar nyelvű őrlődal lehetett. (Megalapozatlan a több szólamú énekkel, valamint a tekerővel kapcsolatos magyarázat.) Viszonylag kevés újkori magyar munkadalt ismerünk, ezek különféle munkákhoz fűződő, egymástól elütő típusok, amelyekből alig egy-két közeli változat van. A régi, hagyományos munkákhoz (fejés, köpülés, kaszafenés, kender- és lenmunka, őrlés stb.) általában régiesebb, az újkori munkafajtákhoz pedig (cölöpverés, kovácsolás, szegecselés stb.) inkább új stílusú dalok kapcsolódnak. Műfajilag, funkciójukat tekintve a munkadalok között van dallam nélküli mondóka (kaszafenő: -Kis kaszám, kaszáljál!...; vajköpülő: -Falu végin hasas lány...), játékdal (lenezés: -Elvetettem kenderkémet felibe...), szerelmi dal (-Kovács pengeti a vasat...), csúfoló (-Mennél jobban fölemeli...), továbbá epikus ének, ill. ritmikus prózában elmondott láncmese ( fejőnóta) is. Formailag valamennyi típus igazodik a munka üteméhez, tartalmilag viszont alig egy-kettő, esetleg egyetlen versszaka, mint a cölöpverő nótának. Munkadalaink egy részének ( bakternóta, fejőnóta stb.) nemzetközi párhuzamait is ismerjük, az újkori cölöpverő nóta német refrénje (’einmal auf, zweimal auf’), továbbá szegedi elnevezése (digónóta) idegen eredetre vall. – A magyar szakirodalom a munkadalok 2. csoportját (pl. aratódal, cséplődal, fonódal stb.) nem tekinti ide tartozónak. – Irod. Bücher, Karl: Arbeit und Rhythmus (Leipzig, 1924); Maróthy János: Az európai népdal születése (Bp., 1960); Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához (Bp., 1972).
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me