sottis

Full text search

sottis: a 19. sz. elejétől népszerű polgári társastánc, amelynek a magyar tánchagyományban élő változatait a Szigetközből és Csallóközből ismerjük. A 2/4-es zenére járt tánc alapmotívuma a váltó lépés ( polka), amit forogva, láblengetéssel kiegészítve táncolnak, s a nő kiforgatása, oldaltvetése pedig a csalogatás jellemző formulái. A sottis gyökerei kimutathatók a korábbi német tánchagyományban, közvetlen előzményének pedig a 18. sz.-ban divatos kontratáncot, az écossaise-t tekinti a tánctörténeti kutatás, melytől nevét is kapta (fr. écossais ’skót’). – Irod. Wolfram, R.: Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa (Salzburg, 1951); Goldschmidt, A.: Handbuch des deutschen Volkstanzes (Berlin, 1967); Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok (I–III., Bp., 1970).
Pesovár Ernő

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me