strófaismétlő ballada

Full text search

strófaismétlő ballada: 1. Az esemény elmondásához egy-két szóval vagy kifejezéssel módosított versszakokat használ. Strófaismétlés a leggyakoribb, ha hasonló eseményben több szereplő jelenik meg, valamint a kérdésekre adott ismétlő (esetleg túlzó) válaszoknál. Közismert strófaismétlő ballada A megölt legény balladája, amely kétféle strófaismétlő módot alkalmaz. Az expozíció után a holtan talált legény költögetésénél jelenik meg az egyik strófaismétlő szerkezet:
Odament az anyja (apja, bátyja, húga, végül maga a kedvese)
Költi de nem hallja (utoljára meghallja)
Kelj föl, kelj föl édes fiam (bátyám, kedvesem)
Gyere vélem haza.
A szereplő személyek számától függően, de legalább kétszer ismétlődik ez a versszak. A végül megszólaló halott kérdéseire adott válasz a ballada másik strófaismétlési mójda:
– Meghúzatod-e majd
A hármas harangot?
– Meghúzatom babám,
Mind a tizenhatot.
Hasonlóképpen ismétlődhet nagyobb egység, több versszakon át tartó eseményközlés is. Jellegzetes strófaismétlő ballada a szeretet próbája, a Kétféle menyasszony, a házasuló királyfi, a megétetett János, a gyáva szerető balladája. Ha az ismétlés elveszíti eseményhordozó szerepét, refrénné válik ( refrénes ballada). A kettő közti átmeneti forma is megtalálható pl. a Rossz feleség balladában. Kisebb-nagyobb mértékben azonban legtöbb ballada él ezzel a poetikai eszközzel és nyomatékosító, feszültségkeltő, hézagpótló szerepet tölt be. – 2. A strófaismétlés mint általános poetikai eszköz mind a daloknál, mind a balladáknál és más verses költészeti ágban megtalálható. A párosító pl. hosszú órákon át egy vagy két versszakból álló dalt ismétel különböző nevekkel. Moldvában ismert az az előadási mód, amely szerint a dal (vagy ballada) minden egyes sorát egymás után kétszer (néha még többször) eléneklik. Ennek az ismétlő-szerkezetnek a dallamsorok összeállításában van funkciója.
Kriza Ildikó

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me