Tenger fajsúlya és sótartalma.

Teljes szövegű keresés

368Tenger fajsúlya és sótartalma.
A Quarnero vizének fajsúlya ott, a hol édesvízzel közvetlenül nem keveredett, átlag 1.023, esős időben kevesebb. A meleg és száraz időjárás növeli a sótartalmat s ekképen a fajsúlyt is; esős és hűvös időjáráskor az ellenkezőt tapasztaljuk, úgy hogy hosszantartó scirocconál 1.023, sok eső után 1.021, erős bórakor 1.025 is volt a 14 R. hőfokú víz fajsúlya a tett észleletek és mérések szerint. De észleltek már 1.028 fajsúlyú vizet is. Ott, a hol édesvizű folyócskák keverednek a tengerrel, a fajsúly leszáll 1.012-re is.
A fölszíni víz sótartalmát átlag 3.76%-nak találták. A Földközi tenger átlagos sótartalma 3.78%; az adriai tenger, illetőleg a fiumei öböl vize édesebb.
A fiumei öbölben 1876. október 15-én három izben végzett megfigyelések alkalmával Luksch a következő eredményre jutott:
Costelmuschionál:
Fajsúly Sótartalom
A tenger szinén volt... 1.0273 3.67%
5 fonálra (9.48 m.) a vízszin alatt... 1.0276 3.68%
10 fonálra (18.97 m.) a vízszin alatt...1.0277 3.71%
20 fonálra (37.93 m.) a vízszin alatt...1.0286 3.76%
31 fonálra (58.79 m.) a vízszin alatt...1.0278 3.69%
San-Marcotól keletre:
A tenger szinén... 1.0264 3.55%
10 fonálra (18.97 m.) a vízszin alatt... 1.0277 3.71%
20 fonálra (37.93 m.) a vízszin alatt... 1.0285 3.72%
32 fonálra (60.69 m.) a vízszin alatt... 1.0291 3.77%
Portorénél:
A tenger szinén... 1.0233 3.16%
10 fonálra (18.97 m.) a vízszin alatt... 1.0279 3.72%
18 fonálra„ (34.15 m.) a vízszin alatt... 1.0281 3.72%
28 fonálra (53.13 m.) a vízszin alatt... 1.0290 3.76%.
A míg tehát a San-Marco scogliónál és Castelmuschio mellett a Punta Sottilenél végzett megfigyelések szerint a két hely vizének fajsúlya és sótartalma meglehetősen egyező, a Canal Maltempoban Portorénél eszközölt megfigyelések szerint a felszínen jóval csekélyebb a sótartalom, a mit a Buccarinál beömlő édesvizek hatásának kell tulajdonítani. A Fiumara édes vizének hatása nyugot felé, az isztriai part mentén érvényesül, mint azt többszörös megfigyelések bizonyították.
A fiumei kikötőben 1877. julius 3-án végzett mcgfigyelések pedig a sótartalomra nézve következő eredményt adták:
A felszinen
1 fonál (1.90 m.)
5 fonál (9.48 m.)
23 fonál (43.63 m.)
vízszin alatti mélységben
Idő
fajsúly
sótartalom
fajsúly
sótartalom
fajsúly
sótartalom
fajsúly
sótartalom
Reggel 8 ó.
1.0254
3.45
1.0266
3.60
1.0272
3.66
1.0285
3.73
Reggel 10 ó.
1.0256
3.47
1.0262
3.55
1.0272
3.67
1.0290
3.73
D. u. 2 ó.
1.0258
3.51
1.0266
3.60
1.0272
3.66
1.0289
3.71
D. u. 6 ó.
1.0242
3.26
1.0267
3.60
1.0275
3.68
1.0289
3.71
 

Czirkvenicza.
Saját felvételünk.
Fénynyomat.
A vízszinén a sótartalom egy napi ingadozása azért mutat oly nagy különbséget, mert időközben erős eső állott be; a mint látható, az 1 fonálnyi 369mélységben már nincs meg ez az ingadozás, a sótartalom itt is a mélységgel arányosan nagyobbodik. Általában a felszinen a sótartalom ingadozása 0.1% szokott lenni; az öt fonálnyi mélységben már csak 0.04–0.05%, míg a fenéken alig 0.02, a mi oly csekély, hogy a megfigyelésnél eshető hibázásnak is betudhatjuk.
A Quarneróban a tenger legnagyobb sótartalmát a fiumei öbölben, körülbelül 30 fonálnyi mélységben találták. A vízszíntől számítva igen gyorsan emelkedik a sótartalom viszonyszáma a maximumig. A fenék felé ismét csökken a sótartalom, a mi a tengeralatti édes forrásoktól eredhet, mint a hogy a Fiumara vize befolyással van a tenger felszíni vize sótartalmának csökkentésére. Nevezetesen a következő eredményeket találták:
A Fiumara kifolyásánál a felszínen 3.77%, 5 fonálnyira 3.77%, 10 fonálnyira 3.89%
A fiumei kikötőben a felszínen 3.71%, 5 fonálnyira 3.76%, 10 fonálnyira 3.84%
A fiumei öböl közepén a felszínen 3.75%, 5 fonálnyira 3.77%, 10 fonálnyira 3.84%

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT