VÁROSAI:

Teljes szövegű keresés

VÁROSAI:
Borzlyuk. L. Temesmegyében.
Donát-tornya. L. Csanádmegyében.
Kaproncza. Kaproncha. (1350: Anjouk. okmt. V. 363.) Kaproncza. (1471: Gyulafehérvári prot. 23. fol. 203., 1515: Dipl. Békés. 136.) Ma Kaprucza, Tót-Váradtól ény. – Vele és a közeli Dobraviczával együtt említik «Peleczke, Damasafalwa. Moldowacz, Dobokna(?), Bacsa(?), Babolna és Bozova» helységeket, mint a gerlai Ábrahámfiak birtokát. 1479-ben «castellani (et officiales) in oppido Kaproncza constituti» kitétellel találkozunk a szomszédos és határos nemesek névsorában. (Pesty. Krassóm. tört. III. 453. -L: Monyorós a. is.)
Kovászi. Couasi. Kuasi. Kuasy. Kuassy. (1332–7: Páp. tiz.-l. 146. 150. 155. 161.) Koazy. (1367: Dl. 26375.) Coazy. (1380: Dl. 29820.) Kowazy. (1392: Dl. 29743.) Oppidum Kowazy. (1466: Dl. 29826.) Poss. Kowazy. (1436: Dl. 19126; 1495: Dl. 20343.) 1380-ban az aradi prépost és káptalan közös birtoka; 1392-ben egyedűl az aradi prépostnak jut. 1466-ban azonban már, valamint később is, a gúti Országh család kezén találjuk. – A mai «Kovaszincz»-nak felel meg, Világostól délre.
Lippa. Leypua. Lippua. (1332–7: Páp. tiz.-l. 146. 155. 161.) Lyppa. (1352: Károlyi okmt. 1. 207.) Civis noster (a királyé) de Lyppa. (1389: Dl. 24729.) Civitas Lyppa. (1440: Dl. 13597; 1459: Dl. 15423; 1473: Dl. 17486; 1482: Dl. 18601; 1486: Dl. 19129.) Opidum Lyppa. (1446: Dl. 13927; 1475: Dl. 17660; 1483: Dl. 18791.) 1389-ben a király mondja magáénak, vámját pedig részben az aradi káptalanénak. 1440. óta Solymos vár (l. ott) tartozéka egész a Giskra földesuraságának végeig. A lendvai Bánfiak azonban már nem kapták Solymossal. 1473-ban határozottan királyi birtok s az 1477. évi Bánfi-féle szerződés-levélben sem foglaltatik benne. Csak 1482-ben tudjuk meg, hogy a király 10.000 aranyért dengelegi Pongrácz Jánosnak (ki már 1475-ben is bírja) zálogosította el s ez évben – mikor már a János özvegyéé és fiáé Mátyásé – adományozta a lendvai Bánfiaknak a várat a várossal együtt. A Bánfiak kínálgatták aztán a Pongráczoknak az érte járó zálogösszeget 1482-ben (de 10.000 forintot sokalltak érte) és 1486-ban, közben 1483-ban, fegyverrel el is foglalták. 1487-ben úgy látszik már jogosan is bírták, mert ekkor hűtlenségök miatt elvétette tőlök a király s Korvin Jánosnak adta. Ez által e vár és város nehéz sorsa ismét a Solymos váréval kapcsolódott össze. – A ferenczrendieknek 1327-ben I. Károly által (Sz. Lajos tiszteletére) épített zárdájok e században is fönnállt e városban. – 1397-bői és 1398-ból kir. sókamara-, 1414-ből királyi adó- (lucrum camerae) kamara-hivatalának, 1454-ből pedig kir. pénzverő-hivatalának nyoma is fenmaradt. (Wenzel, Bányászat t. 437., Rupp, i. m. III. 76., Dl. 8316. 14839; 1414-hez:Kapy cs. llt. K. fasc. III. n. 19. és 21.)
Macsalaka. Makalaka. Machalaka. Mathala. (1332–7: Páp. tiz.-l. 146. 150. 161.) Op. Machalaka. (1471: Pesty. Krassóm. tört. III. 427. 430.) Az 1561. évi adólajstromban «Machyalaka». – Sződi vár sorsában osztozott. 1471-ben vele együtt sorolják föl: «Phyleptheleke, Elsebethkutha, Symand, Erdeglyka, Haromolmos, Remethe, Bosthos, Ha1mos és Bykes» helységeket is. – Macsalaka a múlt századi térképeken Alliostól d. (Temesm.) fekvő «Macslok»-ban rejtőzik, melyet az oláhság ma is «Máslak»-nak nevez. Ettől d. találjuk ugyanott «Simanda»-t, a mely Simánd-nak, – ettől k. Luka-t, mely Ördöglikának, – Hamas-t. mely Halmosnak felelhet meg. Az e tájon fekvő mai Königshofot pedig más néven ma is Remetének nevezik. – Elsewbethkutha talán azonos a szeri Pósafiak birtokai közt egy évvel később (1472.) föltűnő «Elzen» nevű helységgel.
Orod vagy Arad. Oppidum Orodiense. Orod. (1388: Csanád-egyházm. adatt. II. 183., 1444: Dl. 28239.) Forum Orodiense. (1392: Dl. 29743.) A Szent-Mártonról nevezett itteni prépostság és káptalan bírta, mely 1197-ben már fennállt a mai Ó-Aradtól k. eső mai Glogováczon. (Rupp, i. m. III. 60. Csanád-egyházm. adatt. I. 98. II. 256.)
Papi. Popi. Popy. (1332–7: Páp. tiz.-l. 146. 161.) Papy oppidum. (1434: Dl. 12574; 1435: Pesty. Krassóm. tört. III. 851.) Papi poss. (1439: Dl. 13367; 1452: Dl. 14588.) 1434-ben Zsigmond kir. a két Hunyadi Jánosnak zálogosította el, a következő évben azonban más birtokért (a híres hadvezértől) visszavette s 1439-ben (Kinged-del együtt) a Marczaliaknak adományozta, a kik aztán 1452-ben (Nagy-Szécsénynyel és Kamarással együtt) ismét Hunyadi Jánosnak adták zálogba. Révje is volt a Maroson. – Arad és Pécska közt feküdt. (1723. évi térkép.)
Szádia. L. a hasonló nevű vár a. 1.
Szent-Pál. Zethunpauli. (1332–7: Páp. tiz.-l. 161.) Zenthpal opidum. (1471: Pesty. Krassóm. tört. III. 428. 430.) Sződi vár sorsában osztozott. Hozzá tartoztak «Háromfülű, Deczk, Geled, Kölp, Ménesi, Bike, Bodorlaka és Ötvenablaka». – Ma Aradtól ény. találunk ily nevű pusztát. A XVI. századi (1553. 1561: Orsz. Llt. Urb et conscr.) adólajstromok is csak ezt ismerik.
Sződi. Sewdy. Zewdy. Zeudi. (1332–7: Páp. tiz.-l. 146. 155. 161.) Rector parochialis ecclesie S. Stephani protomartyris de Zeugy Cenadiensis diocesis. (1402: Mon. Vatic. IV. 454.) Zewdy oppidum. A hasonló nevű vár sorsában osztozott. A Maroson át révje is volt. (L. Sződi vár és a szeri Pósafiak a. is. – V. ö. 1472: Dl. 17282.)
Váradia. L. Váradia vár tart. 1.
Összesen: 10 város.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem