52. Budapest, 1848. augusztus 8. Deák Ferenc igazságügyi miniszter leirata Zala megyéhez

Teljes szövegű keresés

52.
Budapest, 1848. augusztus 8.
Deák Ferenc igazságügyi miniszter leirata Zala megyéhez
Lázítással és bujtogatással terhelt Németh István, Koltai Gábor s több bűntársaik ellen tartott rögtönítélő bíróságuknak f[olyó] e[sztendő] július 3-ról az 1131. sz. alatt kelt jelentésük mellett felküldött jegyzőkönyvét,679 nem lévén iránta különben a bíróság eljárását illetőleg semmi észrevételem, Önöknek ezennel visszaküldvén, egyszersmind értesítem, miszerint annak nyomán Korcsmáros János, Németh István, Koltai Gábor, Szirás István, Lakatos József, Varga György, Kováts másképp Dani Ádám, Domján Mihály, Őri Soma, Gergely György és Faller Máté az illető közvádló kellő meghallgatása után mint a közhatalom ellen nyíltan feltámadók és megyeszerte fegyveres kézzel a közálladalom ellen lázítók az 1723. 9. törvénycikk értelmében honárulási perbe fogatni, Novák Péter ellenben, ki csak szóval és eredmény nélkül gyámolította a lázítók beszédét, ezen perből kihagyatni, és ebbeli vétségének megfenyíttetése végett a megye törvényszéke elébe állíttatni rendeltettek, és ennek folytán Önöket ezennel odautasítom, hogy a fen[t]nevezett, honárulási vétséggel terhelt egyéneknek minden ingó és ingatlan javaikat azonnal összeíratván, a kir. ügyész részére törvényes zár alá vétessék, Farkas Imre főszolgabírójoktól pedig, s netalán vele volt esküttjétől a f. e. július 23-án Pusztaedericsen és Pusztamagyaródon a lázadók által hivatalos eljárása ellen intézett eseményről bizonyítványt vétetvén, mind azt, mind az ezen lázadásra vonatkozó későbbi nyomozási iratokat, a tény bővebb felvilágosítása végett késedelem nélkül ide felterjesszék, egyszersmind pedig az ezúttal csupán Novák Péter fellebb érintett bűnténye iránti törvényszerű eljárás tekintetéből visszaküldöm [a] rögtönítélő bíróság jegyzőkönyvét, amennyiben e használatra szükséges, 294másolatban megtartván, eredetben a kérdéses hűtlenségi per minél előbbi megindíthatása végett hovahamarább szinte visszaküldeni el ne mulasszák. Egyéb-eránt a többször említett hűtlenségi perbe fogandó egyének az álladalmi börtönökben jelenleg alkalmasan el nem helyeztethetvén, további rendeletig az álladalom költségén a megye börtönében lesznek tartandók.680
Az üggyel kapcsolatban számos további iratot közöl: Ember Győző: Iratok az 1848-i magyarországi parasztmozgalmak történetéhez. Bp., 1951. 63-68. p.
A gyanúsítottak még az 1849-es császári megszállás idején is ítélet nélkül sínylődtek Zala megye tömlöcében.
Végre ez alkalommal Önöket arról is tudósítom, hogy elölemlített felírásukat, amennyiben a rögtönítélő bíróság iránti szabályoknak módosítását tárgyazza, bel-ügyminiszter úrnak, mint akinek tárcájához az e tekintetben tartozik, tárgyalás végett áttettem.
Kelt Budapesten augusztus 8. 1848.
igazságügyi miniszter
Deák Ferenc
Eredeti tisztázat. ZML ÁB ir. 1848:1668. Részleteit közli: Zala megye történelmi olvasókönyve. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 1996. 211. p.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem