53. Budapest, 1848. augusztus 8. Deák Ferenc igazságügyi miniszter leirata Sopron megyéhez

Teljes szövegű keresés

53.
Budapest, 1848. augusztus 8.
Deák Ferenc igazságügyi miniszter leirata Sopron megyéhez
Battyok András és annak fia, szinte András legfelsőbb helyre tett folyamodványaikra, melyekben a fáradi közbirtokosok felperessége alatt idősb Battyok András ellen e megye alispánja előtt lefolyt visszahelyeztetési perben hozott ítéletnek végrehajtása alkalmával rajtuk elkövetettekért elégtételt kérnek, e megye közönségének e folyó évi 1589. és 1666. számú jelentései nyomán681 a felterjesztett perbeli irományok és a hátirattal ellátott kézbesítendő folyamodványok visszacsatolásával ezennel válaszoltatik, miszerint a folyamodók, miután a végrehajtó szolgabírónak e folyó évi június 5-ről tett tudósítása szerint a rajtuk elkövettekre maguk szolgáltattak okot, kérel-möktől elmozdíttattak.
Deák 1848. június 26-án már intézett ezügyben egy rövidebb leiratot Sopron megyéhez. GySML Sopron Kgy. ir. 1848:1666.
Egyébiránt méltó figyelmet okoz azon körülmény, miszerint Fejér Ferenc szolgabíró az 1847-ik évi július 8-ik napjáról költ bizonyítványa szerint a kérdéses végrehajtást esküdt bírótársa befolyása nélkül eszközlötte, miként továbbá ezen bizonyítványban a folyamodó alperesek ellenszegüléseiről említést sem téve, azt csak későbben, 295folyó évi június 5-kéről tett tudósításában egész általánosságban érdekli, s az eljáró szolgabírónak ezen hanyagsága nem helyeseltethetik. Továbbá miután a tárgyat illető iratok e megyei felírás mellett rend nélkül mutattak be, s azok között azon udvari rendelet, melynél fogva a folyamodók e visszahelyeztetési ügyben hozott ítélet megváltoztatása iránti kérelmüktől már legfelsőbb helyen elmozdíttattak – nem is foglaltatik –, e megye közönségének meghagyatik, miszerint jövőre teendő jelentéseiben jegyzői hivatalát a kellő rend és pontosság követésére utasítsa.
Kelt Budapesten aug. 8-kán 1848.
igazságügyi miniszter
Deák Ferenc
Eredeti tisztázat. GySML Sopron Kgy. ir. 1848:2405.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem