A DELEGATIO CSAK EGY ÜLÉSSZAKRA VÁLASZTATIK.

Teljes szövegű keresés

A DELEGATIO CSAK EGY ÜLÉSSZAKRA VÁLASZTATIK.
A képviselőháznak 1871. ápril 22-dikén tartott ülésében fölolvastatott a miniszterelnök levele, és a miniszterelnökhöz intézett legfelsőbb kézirat, a mely szerint a delegatiók május 22-dikére hivattak össze. Ennek kapcsán az elnök megkérte a képviselőket, állapodjanak meg az értekezletekben a választandók iránt, hogy ő a választás napját kitűzhesse.
Deák Ferencz: T. ház! E fölött mindenesetre tanácskozni kell (Halljuk!), mert minthogy a törvényben az áll, hogy egy ülésszakra választatnak csak a delegatusok, azon kérdés támadhat, vajjon választhatunk-e mi delegatusokat, mielőtt az országgyűlés jelen ülésszaka be nem záratik, és új ülésszak meg nem nyittatik.
Nem tudom, hogyan érti az intézkedést mind ő felsége, mind a miniszterelnök úr; de nagyon szükségesnek látnám, hogy ezen tudósító levél kinyomassék, és akkor beszéljünk arról, vajjon miként értelmezzük a törvényt, hogy még ezen most együtt ülő országgyűlési ülésszakban lehet-e a delegatusokat megválasztani, vagy erre új ülésszakot kell-e összehívni; akkor majd combináljuk a törvényt, s akkor fogjuk megmondhatni, mit teszünk. (Átalános helyeslés.)
A képviselőháznak ápril 25-dikén tartott ülése elején Horváth Boldizsár igazságügyminiszter kijelentette, hogy a delegatióknak május 22-dikére történt egybehívása szükségképpen maga után vonja azt, hogy az országgyűlésnek második ülésszaka május 17-dikén bezárassék és a harmadik ülésszak május 19-dikén megnyittassék.
Az ülés végén az elnök előadta, hogy a ház rendeletére kinyomatta a 325miniszterelnöknek a delegatiók összehívására vonatkozó levelét, s kérte, hogy a ház határozzon benne.
Deák Ferencz: Minthogy az igazságügyminiszter úr előadása szerint ezen ülésszak május 17-dikén befejeztetik és a jövő ülésszak 19-dikén megnyittatik, azt hiszem, hogy nem szükséges valami intézkedést tennünk. A megnyitandó ülésszaknak lesz föladata a delegatiót megválasztani. (Helyeslés.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages