Ottavio Baldigara élete és tevékenysége

Teljes szövegű keresés

30Ottavio Baldigara élete és tevékenysége
Ottavio Baldigara életrajzában, a viszonylag sok adat ellenére is, hatalmas lyukak tátongnak. Olykor évszámra nem tudjuk, hol járt és mit csinált. De még akkor is rengeteg a bizonytalanság, ha egyes időszakokról több információáll rendelkezésünkre. Mindez alapvetően a források jellegéből fakad, mivel a rá vonatkozó adatok döntő része mutatókönyvi bejegyzés. Minthogy ezek önmagukban álló, csupán egy-két mondatos összefoglalók, a bővebb szövegkörnyezet és a bejegyzéshez kapcsolódó események ismeretének hiánya rendkívüli módon megnehezíti e szövegek fordítását, értelmezését, így az esetleges összefüggések megállapítását is. A fennmaradt hosszabb források pedig többnyire szakmai kérdésekről szólnak, belőlük csak közvetett információkat kaphatunk az iratot készítő személyére.
A források értelmezésének nehézségei ellenére az életrajzból egyértelműen látható, hogy Ottavio Baldigara jelentős személyiség volt a védelem gépezetében. Ezt nyilvánvalóan két dolognak köszönhette: részben szaktudásának, de még inkább annak, hogy erre a szaktudásra ott és akkor a Habsburg hadvezetésnek égető szüksége volt. Személyének fontosságát bizonyítják azok a megnyilatkozások, melyek szerint az építkezések jelenléte nélkül nem folytathatók.87 Az egész életüket, vagy életük nagy részét Magyarországon töltött várépítészek között minden bizonnyal a legkiválóbbak egyikének számított, hiszen a nálánál jobbak, mint például Carlo Theti vagy Daniel Speckle csak egy-két alkalommal bukkantak fel hazánkban. Véleményem szerint Baldigarával egy szinten csupán Pietro Feraboschót88 lehet említeni.
87 ÖStA FHKA HKA HFU RN. 22. 1571. Konv. Mai, fol. 1. 1571. ápr. 25. Idézem a 315. jegyzetben.
88 Életrajzát – sok hibával – l.: Maggiorotti–Banfi 1933, 156–173. Meg kell említenem, hogy Feraboscho saját nevét eredetileg, az eddigi szakirodalomban megszokott névalaktól eltérően, „h” betűvel (Feraboscho) írta. Jól azonosítható, saját kezű aláírását, egymástól évtizedes távolságban, több forrásban is megtaláltam. Pl.: ÖStA KA AFA 1564/10/5. ad 5 Litt. b., uo. HKR Akt. 1577 July Exp. No. 140. fol. 40., uo. 1578 July Exp. No.155. fol. 3. Nehéz eldönteni, hogy az eddig általánosan elfogadott, de hibás, vagy a helyes, de eddig nem használt alak alkalmazása-e a megfelelő eljárás. Magam részéről az utóbbit tartom jobbnak. Az olasz névalakokat ennek megfelelően az eredeti olasz nyelvű források alapján használom.
31Ottavio Baldigara tevékenységi köre, az adatok alapján, több területre terjedt ki. Egyrészt várakat tervezőépítészmesterként dolgozott, de ugyanakkor irányította is az építkezéseket, megszervezte a munkát, szakértőként más várakat vizsgált. Az alábbiakban tematikusan, a várfundáló mester feladatain keresztül kísérlem meg felidézni Ottavio Baldigara életútját.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages