A CD-N MEGTEKINTHETŐ MELLÉKLETEK

Teljes szövegű keresés

A CD-N MEGTEKINTHETŐ MELLÉKLETEK

 

1. Az Osztrák Birodalom területe az I. katonai felmérés idején (1763–1787) 2/a. Neu ezredes grafikus nagyháromszögelési és szelvényezési terve. Plan No. 1. (HT jelzet: B IX c 720) 2/b. Neu ezredes grafikus nagyháromszögelési és szelvényezési terve. Plan No. 2. (HT jelzet: B IX c 720) 3/a. A Német Bánsági Határőrvidék felmérési szelvényeihez tartozó jelmagyarázat (Farben und Zeichnung Erklärung) 3/b. Az Erdélyi Nagyfejedelemség felmérési szelvényeihez tartozó jelmagyarázat (Erklärung der Farben, Zeichen, und Buchstaben) 4/a. Az I. katonai felmérés jelei (Borbély – Nagy, 1932. szerint) 4/b. Az I. katonai felmérés rövidítéseinek jegyzéke fordítással (Borbély Andor-Nagy Júlia nyomán) 5. A történelmi Magyarország területét ábrázoló 1:192 000 méretarányú általános térképhez tartozó jelkulcs 6. Az Erdélyi Nagyfejedelemséget és környékét ábrázoló, 1:96 000 méretarányú térképhez tartozó jelkulcs 7. Az Alsó-Ausztriai Főhercegség felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1773–1781) 8. A Felső-Ausztriai Főhercegség felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1769–1772) 9. Belső-Ausztria felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1784–1787) 10. A Cseh Királyság országai felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1764–1767) 11. A Morva Őrgrófság felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1764–1768) 12. A Sziléziai Hercegség felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1763–1764) 13/a. A Galíciai és Lodomériai Királyság felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1779–1783) 13/b. A Galíciai és Lodomériai Királyság felméréséhez tartozó háromszögelési pontok abszolút magassági táblázata 13/c. A Galíciai és Lodomériai Királyság felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője, jelölve a felmérés elő- (1775–1778… 14/a. A Bukovinai Hercegség felmérési térképeinek (1:57 600) eredeti áttekintője (1773–1775) 14/b. A Bukovinai Hercegség felmérési térképeihez tartozó címlap és jelmagyarázat 15/a. A Magyar Királyság felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása, feltüntetve az egyes szelvények felmérésének az időp… 15/b. A Magyar Királyság felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 15/c. A Magyar Királyság felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása 1782–1785 között, jelölve a korábbi részfelmérések te… 15/d. Az I. katonai felmérést irányító tisztek névsora, rangfokozattal és ezredük feltüntetésével, szelvények szerint 16/a. A Temesi Bánság felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1769–1772), jelölve az 1:136 800 méretarányú szelvények… 16/b. A Temesi Bánság felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 17/a. Az Erdélyi Nagyfejedelemség felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1769–1773) 17/b. Az Erdélyi Nagyfejedelemség felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 18. Az Erdélyi Nagyfejedelemség, Moldva és Oláhország határain végzett kiegészítő felmérések alapján készült térképek (1:28 800) … 19/a. Szlavónia felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1781–1783) 19/b. Szlavónia felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 20/a. Horvátország 1:28 800 és 1:57 600 méretarányú térképeinek szelvénybeosztása (1783–1784) 20/b. Horvátország felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 21/a. A Károlyvárosi Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1775–1777) 21/b. A Károlyvárosi Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 22/a. A Varasdi Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1781–1782) 22/b. A Varasdi Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 23/a. A Báni Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1774–1775) 23/b. A Báni Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1780) 24/a. A Szlavóniai Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1780–1782) 24/b. A Szlavóniai Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 25. A Német Bánsági Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1780–1784) 26. Az Oláh–Illír Bánsági Határőrvidék felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője (1780–1784) 27. Az Osztrák Németalföld felmérési térképeinek (1:11 520) eredeti áttekintője (1764–1771) 28. Az Erdélyi Nagyfejedelemség, Moldva és Havasalföld részletes térképének (1:96 000) szelvénybeosztása [1775] 29/a. A Magyar Királyság részletes térképének (1:115 200) szelvénybeosztása (1785) 29/b. A Magyar Királyság részletes térképének (1:115 200) eredeti áttekintője 30/a. A történelmi Magyarország földrajzi térképének (1:192 000) szelvénybeosztása (1786) 30/b. A történelmi Magyarország földrajzi térképének (1:192 000) eredeti áttekintője 31. A történelmi Magyarország általános térképének (1:230 400) szelvénybeosztása (18??) 32/a. A Magyar Királyság általános térképének (1:360 000) szelvénybeosztása (1784–1785) 32/b. A Magyar Királyság általános térképének (1:360 000) szelvénybeosztása (18??) 33. Az Osztrák Császárság és a környező területek áttekintő térképének (1:864 000) szelvénybeosztása (1822) 34. Az Osztrák Birodalom területe az II. katonai felmérés idején (1806–1869) 35. A II. katonai felmérés során kialakított szelvényezések az Osztrák Birodalom területére, jelölve az alkalmazott vetületi kezd… 36/a. A II. katonai felmérés jelkulcsa (HT jelzet: IV. 2.) 36/b. A II. katonai felmérés felmérési szelvényeinek jelkulcsa, fordítással és színkulccsal 37. A Salzburgi Hercegség felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1807–1808) 38. Alsó- és Felső-Ausztria felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1809–1818) 39. Tirol felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1816–1821) 40. A Tengermellék felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1821–1824) 41. Stájerország felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1826–1836) 42. Illíria felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1829–1835) 43. Dalmácia felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1851–1854) 44. Csehország felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1842–1853) 45. Morvaország felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1836–1842) 46. Az északolasz tartományok felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1818–1829) 47. Galícia és Bukovina felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1861–1864) 48/a. A Magyar Királyság felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása a II. katonai felmérés idején, feltüntetve az egyes s… 48/b. A Magyar Királyság felmérési térképeinek (1:28 800) eredeti áttekintője 48/c. Az II. katonai felmérést irányító tisztek névsora, rendfokozattal és ezredük feltüntetésével, szelvények szerint 49/a. Északnyugat- és Délnyugat-Erdély felmérési szelvényei (1:28 800) 1853–1870 között 49/b. Az Erdélyi Nagyfejedelemség felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1869–1873) 50/a. Horvátország, Szlavónia és a Horvát–Szlavón Határőrvidékek felmérési térképeinek (1:28 800) szelvénybeosztása (1865–1869) 50/b. Horvátország, Szlavónia és a Horvát–Szlavón Határőrvidékek felmérési térképeinek eredeti áttekintője 51. A Salzburgi Hercegség részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1810) 52. Alsó- és Felső-Ausztria részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1822) 53. A Tiroli Grófság, Vorarlberg és Liechtenstein részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1823) 54/a. A Tengermellék, Stájerország és Illíria részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1834) 54/b. A Tengermellék, Stájerország és Illíria részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1842) 55. Morvaország és Szilézia részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1844) 56. Csehország részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1847–1860) 57. Dalmácia részletes térképeinek (1:144 000) szelvénybeosztása (1861–1863) 58. Az Erdélyi Nagyfejedelemség közigazgatási térképének (1:144 000) szelvénybeosztása (1859) 59/a. Az 1:144 000 méretarányú részletes térképek tervezett szelvényezése a történelmi Magyarország területére, jelölve az elkész… 59/b. A Magyar Királyság részletes térképének (1:144 000) szelvénybeosztása (1869–1881) 60. Az 1:144 000 méretarányú részletes térképek egymáshoz illesztése az osztrák tartományok, Cseh- és Morvaország és a Magyar Kir… 61/a. A Szerb Vajdaság, a Temesi Bánság és a négy katonai határőrezred általános térképének (1:288 000) fedőterülete (1853) 61/b. A Magyar Királyság általános térképének (1:288 000) szelvénybeosztása (1858) 62. Az Erdélyi Nagyfejedelemség általános térképének (1:288 000) szelvénybeosztása (1863) 63/a. Az Osztrák Császárság általános térképének (1:576 000) szelvénybeosztása (1856) 63/b. Közép–Európa általános térképének (1:576.000) szelvénybeosztása (1873) 64. Közép–Európa általános térképének (1:300 000) szelvénybeosztása (1873–1876) 65. Az Osztrák–Magyar Monarchia kiterjedése a III. katonai felmérés idején (1869–1887) 66. Az Osztrák Császárság, majd Osztrák–Magyar Monarchia harmadik elsőrendű háromszögelése 1862–1898 között (Hofstätter, 1989. ny… 67. Az 1873–1898 között zajló szabatos szintezés vázlata (Hofstätter, 1989. nyomán, II. k., 214.o., 85. ábra.) 68/a. Magyarország felmérési térképeinek (1:25 000) szelvénybeosztása a III. katonai felmérés idején, feltüntetve az egyes szelvé… 68/b. Az Osztrák–Magyar Monarchia felmérési szelvényeinek (1:25 000) beosztása a III. katonai felmérés idején (Hofstätter, 1989. … 69. A III. katonai felmérést követő reambulálási munkálatok 1886–1895 között az Osztrák–Magyar Monarchia területén (Hofstätter, 1… 70/a. A III. katonai felmérés 1:75 000 méretarányú szelvényeinek beosztása és jelölése az Osztrák–Magyar Monarchia területére (Ho…

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem