GYŐRI ÉVEK

Teljes szövegű keresés

GYŐRI ÉVEK
Jedlik Győrött jól érezte magát. A város barokk utcái, házai, meghitt terei, lendületesen fejlődő ipara, kereskedelme, iskolái, műhelyei, a négy folyó – a Duna, Rába, Rábca, Marcal – környékének vadvizes világa érdekessé, változatossá tették az életét. A fiatal tanár sok kedves ismerőst szerzett, sétált a folyópartokon, a fasorokkal szegélyezett utcákon, a romantikus Kálvárián, szívesen járt társaságba, kirándult vidéki plébániákra, tanítókhoz, néha még vadászott is. Minden bizonnyal fiatalkori emlékei vonzották vissza a városba – majd közel ötven év elteltével.
A tudomány és technika fejlődését figyelő, óráira lelkiismeretesen készülő fizikatanár szertárában szorgalmasan munkálkodott, szerszámokat szerzett be, készülékeket állított össze és buzgón olvasott. Áttanulmányozta a tanári könyvtár évszázados fóliánsait, Huygens és Kepler munkáit, Gassendi sorozatát, haditechnikai műveket és saját könyvtára számára sorra megvette a korszerű kiadványokat. Sokat forgatta Johann Samuel Traugott Schlei’s Physikalisches Wörterbuchját, amelynek évenkint érkező köteteiből biztos tájékozódást nyert a fizika korabeli állapotáról. Ez a gyönyörű sorozat Győrött ma is megvan és a fizika történetének kitűnő forrásául szolgál.
A rendházba sok jó folyóirat járt. Így például Schweigger: Journal der Physik und Chemie Baumgartner und Ettingshausen: Zeitschrift für Physik und Mathematik és Poggendorf Annalen der Physik c. világhírű szakfolyóirata és még sok más irodalmi és tudományos lap. Jedlik olvasmányait jegyzetelte, részleteket másolt ki, egyszóval tudományos archívumot állított össze magának.
Óráira készülve előadási kísérleteit gondosan megtervezte, készülékeit kipróbálta és tapasztalatait egy 50 oldalas kis – latin nyelvű – jegyzetfüzetben gyűjtötte össze. Címe: Kísérletek sorozata, amelyeket saját előadásaiban való felhasználásra állított össze Jedlik Ányos Szent Benedek rendi tanár a győri kollégiumban az 1829. évben.
Szertárát fejlesztve – minthogy kémiát is tanított – sokféle vegytani készüléket is vásárolt, illetve készített, hiszen a kémiai demonstráció legalább olyan fontos volt mindig, s ma is az, mint a fizikai. Kémiával az iskola követelményein túl is. sokat foglalkozott, később ennek a galvánelemekkel és az optikai rácsokkal végzett kutatásaiban hasznát is vette.
A Jegyzőkönyvből nemcsak a tankönyvekben leírt, közismertnek mondható, hanem az áltála tervezett demonstrációs kísérletekről is tájékoztatást kapunk, bár egyikét-másikát mai felfogással már meglehetősen nehéz megérteni.
Említsük meg, hogy 25 hőtani kísérlete során a hőanyag materialisztikus felfogásából indult ki. Úgy gondolták akkoriban, hogy a meleget az „Igniculusok”, hőtestecskék adják, amelyektől a vizet megfosztva, a fagyás beáll. Ha a hőtestecskékből sok van a vízben, gőzzé válik stb.
Jedlik kísérleteiben sokat foglalkozott egyes anyagok fajhőjének megmérésével is.
Győri éveihez fűződik a szódavízkészítés és az elektromos forgások elvének felfedezése és az elektromotor feltalálása is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT