MAGYAR LÁSZLÓ ÉLETMŰVE ÉS A MODERN AFRIKA-TUDOMÁNY

Teljes szövegű keresés

MAGYAR LÁSZLÓ ÉLETMŰVE ÉS A MODERN AFRIKA-TUDOMÁNY
Jelen ismertetésünkben nincs mód arra, hogy Magyar László tudományos eredményeit az általa kutatott afrikai népek életéről széles keresztmetszetben, részletesen elemezhessük. Az ilyen munka több kötetet töltene meg. Éppen ezért vizsgálódásunk körét erősen le kellett szűkítenünk, és csupán olyan kérdések részleges elemzésére vállalkozhatunk, amely kérdéseket elsősorban korunk társadalomtudományi gondolkodása és a modern afrikanisztika igényei fogalmaztak meg.
Úgy véljük, hogy többé kevésbé jellemző képet alakíthatunk ki a Magyar-életműről és annak tudományos jelentőségéről, ha kutatásainkat az általa alkotott forrásbázison az alábbi három kérdés köré csoportosítjuk:
1. Milyen torzulást idézett elő a rabszolgakereskedelem az afrikai társadalmak és az afrikai emberek életében; miként vezetett az anyagi és morális züllés állapotához és a társadalmi intézmények átalakulásához, illetve felbomlásához; hogyan alakult ki a „rabszolgaárutermelő” társadalom?
2. Kísérletet teszünk arra, hogy Magyar László elszórt adataiból nyomon kövessük annak a súlyos gazdasági, társadalmi és politikai válságnak az útját, amely a rabszolgakereskedelem tilalma, illetve korlátozása nyomán vitte „zsákutcába” a rabszolgák „termelésére beállt” társadalmakat Angola és a nyugat-afrikai partvidéken, illetve ezek mögöttes területein éppen a legkritikusabb korszakban, az imperialista gyarmatosítás küszöbén.
3. Végül az afrikai társadalmak fejlődéstörténetének egy ismeretlen, és a szakirodalomban teljesen érintetlen kérdésével, a rabszolgatartó társadalmak közegében kialakuló „önigazgatású”, demokratikus mikrotársadalmak, a „szökött rabszolgák szabad szállásai”-nak és a „rejtőző népek” közösségeinek életmódjával kívánunk foglalkozni.
Annak ellenére, hogy Magyar László művei tág keresztmetszetben engednek bepillantást a vele együtt élő vagy általa tanulmányozott népek életébe, adatai azonban nem direkt jellegűek, egyazon tárgyra vonatkozóan is szétszórtak, gyakran csak részlegesek és természetük szerint nem végső megoldást nyújtó, de a megoldás lehetőségét magukban hordozó, új összefüggések, új jelenségek felismeréséhez segítő adatok. Magyar László adatait nem torzítja semmiféle idegen érdek, de mégcsak idegen szemlélet sem. Munkái Afrika egy korszakának és egy területének belső és igaz forrásai, mint ahogy alkotójuk is eggyé vált az afrikaiakkal.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages