a) A bárói ágazat vonala.

Teljes szövegű keresés

a) A bárói ágazat vonala.
II. József (I. Zsigmondnak fia), ki 1756-ban fiaival és többi rokonaival együtt Nyitra vármegye kétségtelen nemesi sorába iktattatott, 1758-ban mint királyi táblai ülnök Pest megyében lakott, 1773-ban pedig fiaival s utódaival együtt báróságra emeltetett, a midőn egyszersmind ősi nemesi czímere is minden lényeges változás nélkül a bárói jelvényekkel földíszítetett, mint itt a metszvény is ábrázolja. A család ősi czímere tudniillik, – mint följebb is emlitve volt, a közös gyökből eredő Ujfalussy, Rudnay, stb. családokkal egyezőleg a paizs kék udvarában zöld téren emelkedő tölgyfa alatt lépő medve, fölötte jobbról a paizs szegletében arany csillag, balról ezüst félhold ragyog, a paizs fölötti sisak koronájából szintén medve emelkedik ki, mely a bárói czímer szerint két kiterjesztett sasszárny közé lőn helyezve. A szárnyak közűl a jobb oldali vizirányos osztással félig arany, félig kék, a baloldali félig kék, félig ezüst. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstkék. A bárói czímerhez két oldalról telamonok gyanánt két szirén jutott, egyik kezökkel a paizst tartva.
II. József, ki egyszersmind aranysarkantyús vitéz (eques auratus) és 1768-ban már a hétszemélyes tábla birája volt, nőül báró Száraz Juliannát, (b. Száraz György personalisnak leányát) vette, ettől tizenhárom gyermeke született, ugymint hat leány: Krisztina Bossányi Józsefné, Erzsébet gróf Unwert Emánuelné, Anna, Slavniczai Sándor Károlyné, Rozália Málik Ferenczné, Jozefa gróf Forgács Miklósné, és Francziska, és hét fiú, u. m. II. Pál, III. József, V. György, II. Antal, I. Ignácz, VI. János és I. Károly. Ezek közűl
II. Pálnak nejétől Fa családbéli leánytól fia Auguszt és leánya Mária Gál Gáborné voltak.
III. József feleségétől báró Perényi Karolinától három gyermeket hagyott maga után; III. Sándor, V. Mihályt és Amáliát. III. Sándornak báró Dessewffy hölgytől gyermekei: 1. Mária Kaján Sándorné, 2. Karolina Asbóthné, 3. Czeczilia Németh Józsefné, 4. Gyula, (ennek szálláspataki Mara N-től fiai: Adalbert és József) 5. Gabriella zárdában, 6. Auguszta báró Barkócziné, és 7. Alexandra Polgár Zsigmond özvegye. – V. Mihály ki az 1832–36. évi országgyülésen Békés vármegye követe volt, szül. Pesten 1792. sept. 20-án. Nejétől Jeszenszky Teréztől, ki utóbb báró Bernrieder Józsefnek neje lett, gyermekei: Iván, István, és Terézia csillag ker. hölgy, gróf Ueberracker neje. Ivánnak nejétől Dőry Annától gyermekei: István (szül. 1856.) Hubert (mh.) és György.
V. Györgynek gyermekei V. József és I. Sámuel, amaz Tolna vármegyében volt aljegyző, 1809-ben neje fáradi Vöröss Katalin. I. Sámuel szül. Pakson 1792. januar 9-én. Papságra lépvén, 1830-ban lett esztergami kanonok; meghalt 1848. nov. 15-én mint már őrkanonok.
I. Ignácz, VI. János, I. Károly utódok nélkül haltak meg.
II. Antalnak fia volt III. Zsigmond, a kinek báró Lipthay Annától gyermekei: Laura gróf Ptolomaisné, Sándor, Ida, Teréz Lipthay Sándorné, Flóra Jankovich Miklósné, és Natália.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages