Horváth Sándor. A liptói és turóczi registrum. (Különlenyomat a Történelmi Tárból.)

Teljes szövegű keresés

Horváth Sándor. A liptói és turóczi registrum. (Különlenyomat a Történelmi Tárból.)
Budapest, 1902. 8-r. 104 lap.)
A középkori magyar diplomatika két becses emlékének kritikailag megállapitott szövegét közli a szerző, az eredeti darabok szorgalmas és szakavatott tanulmányozása alapján. A Registrum de Lipto és Registrum de Turuch nyomtatott szövegét közzétették ugyan már Érdy és Engel, de közléseik annyira kifogás alá esnek, hogy az ujabb feldolgozás jogosultságához semmi kétely sem fér. Horváth Sándor több mint 12 lapon számol be az eddigi szövegkiadások hibás olvasásairól és kihagyásairól, gondosan javitva az eddigi tévedéseket főleg a hely- és személynevek olvasásában. A két registrumban levő családtörténeti adatokat nagy részben feldolgozták már Nagy Iván és Majláth Béla, sajnos azonban, munkáik alapját a nyomtatásban megjelent hibás közlések képezik s igy számos esetben fordulnak elő náluk elferditett nevek. A registrumokban tárgyalt birtokvizsgálat alkalmával szereplő ősi családokkal és a felmutatott oklevelekben emlitett birtokokkal külön munkában szándékozik a szerző foglalkozni, melynek megjelenése ránk nézve igazán örvendetes eseményt fog képezni. A szövegközlés nagyon pontos és a fejezetekre osztás, valamint a név- és tárgymutató hozzáadása által könnyen áttekinthetővé van téve.
Arra óhajtom e helyütt a szerző figyelmét felhivni, hogy nem ez az első birtokvizsgálat Liptó és Turócz megyékben; nyoma van, hogy már I. Károly király idejében tartottak ott ilyet, ámbár ennek az eredménye hasonló eredeti oklevélben nem maradt fenn. I. Lajos király 1352 augusztus 7-ikén kelt oklevelében ugyanis szó van arról, hogy I. Károly király a Zólyom-, Turócz- és Liptó-vármegyei nemesek birtokjogait főpapjaival és báróival megvizsgáltatta.* Ez magyarázza meg Horvát Árpád amaz állitását, hogy Zólyom vármegyének is volt ilyen registruma. Talán a szerzőnek további kutatásai folyamán sikerülni fog e nevezetes okiratok valamelyikét felfedezni.
Történelmi Tár, IX. k. 119. 1. Történelmi Tár, IX. k. 119. 1.
G. A

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages