V. Henrik

Full text search

V. Henrik – angol király, tkp. Henry of Monmouth [monmöt] (sz. 1387, uralk. 1413-1422), IV. Henrik fia, korábban walesi herceg, becenevén Harry herceg, három krónikás színműnek, a kétrészes IV. Henriknek ill. az V. Henriknek is szereplője. Ifjú trónörökös korában egy sérelem miatt (a Főbíró kizavarta tiszteletlenségéért a koronatanács üléséről) hátat fordított az udvarnak, és évekig cégéres korhelyek és úri útonállók, Falstaff és cimborái meg a léha és vidám udvaronc, Poins társaságában töltötte idejét, apja nagy bánatára. Amikor híre támadt, hogy egy másik és vitéz Harry, Hővér lázadást támasztott a király ellen, a herceg nagy becsvággyal vetette magát a küzdelembe, és párviadalban megölte ifjú ellenfelét, akinek hősi hírnevét tisztelte és régtől irigyelte. Apja halála után ~ néven lépett trónra; ekkor azonnal szakított züllött cimboráival, és kegyével tüntette ki a Főbírót, aki hajdan megfeddte. Hamarosan háborút indított Franciaország ellen, hogy érvényt szerezzen az angol királyok igényének, amelyet régi, bár vitatható jog alapján a francia trónra formáltak, s amely ügyben már ~ dédapja, III. Edward is sikerrel hadakozott. A hadjáratot ~ személyesen irányította; előbb Harfleur kikötőjét vette be ostrommal, majd beljebb hatolva, Azincourt-nál megverte a sokszoros túlerőben lévő francia–burgundi sereget. VI. Károly francia király béketárgyalásokra kényszerült, és fiát, Lajos2 dauphint (aki fennhéjázásával a helyzetet ismételten elmérgesítette volt) az öröklésből kizárva, a győztes angol királyt nyilvánította trónutódjául. A lovagias ~ kedves udvarlásával megnyerte a francia királylány, Katalin2 hajlandóságát is, akit a békekötés zálogául feleségül adtak hozzá. Korai halála megakadályozta ~et, hogy érvényesítse trónigényét; a francia hadi sikerek miatt, amelyek nem kis részben Johanna (Jeanne d'Arc) fellépésének voltak köszönhetők, ez később fiának, VI. Henriknek sem sikerült. – A szerző, olykor a történelmi tények enyhe kozmetikázásával, ~ alakjában mutatja fel az eszményi királyt, akinek legitimitása makulátlan, s akiben erély, méltányosság, büszkeség és hősiesség egyesül a lelki nemességgel, a közvetlen emberséggel és a jó humorral. Figyelemre méltó a jelleme tágassága is: mint léha, vásott ifjút látjuk először ~et züllött cimborák közt (bár méltóságát itt sem veszti el egészen), majd fokról fokra ébred a rá váró felelősség tudatára, s ennek arányában támad fel benne a becsvágy. Az író érezteti, s egy helyütt ~ is kimondja, hogy a züllés időszaka nem volt egészen haszontalan előiskola a majdani uralkodó számára, aki ekkor szerezte mély élet- és emberismeretét és ösztönös demokratizmusát; harci sikereinek éppen az volt egyik fontos záloga, hogy legegyszerűbb katonája is a bajtársat érezhette benne. [A2]

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi