VI. Henrik

Full text search

VI. Henrik – angol király (sz. 1421, uralk. 1422–1471), másképp Henry of Windsor, V. Henrik fia, Shakespeare azonos című, háromrészes krónikás színművének fontos, de nem központi alakja. Úgyszólván csecsemőként koronázták királlyá; nagykorúságáig nagybátyja, Gloster2 herceg volt a gyámja, míg a francia régens tisztét másik nagybátyja, Bedford látta el. Az ő uralma alatt lobbant fel újra a rég lappangó ellentét a York-ház és az ő dinasztiája, a Lancasterek között; a nemesi frakciók egyre elvadultabb torzsalkodását a kegyes lelkületű, jámbor ifjú király keserű tehetetlenséggel nézte. Számító híve, Suffolk1 az Anjou-házból való Margit hercegnővel házasította össze ~t, s egyben a királyné kedvese és kegyence is lett, míg riválisai el nem tették láb alól. ~ oldalági rokona, York3 hamarosan trónkövetelőként lépett fel, és Warwick2 segítségével előbb rákényszerítette a gyenge királyt, hogy saját fia, Edwárd2 herceg helyett őt jelölje ki utódjául, majd esküjét megszegve hamarosan haddal vonult ellene. A királyné leverte a trónkövetelő seregét, s őt magát megölte, Warwick azonban elfoglalta Londont s York legidősebb fiát koronáztatta meg IV. Edwárd néven. Hívei Skóciába menekítették ~t, de ő hamarosan Edwárd fogságába esett, aki a Towerba záratta. Ekkor Warwick váratlanul korábbi pártfogoltja ellen fordult, s kiszabadítva ~t, visszahelyezte a trónra, ám a bitorló hamarosan felülkerekedett. Elfogta az ifjú Edwárd herceget, s anyja szeme láttára felkoncoltatta, öccse, Gloster3 herceg (a későbbi III. Richárd) pedig az ismét börtönbe zárt ~kel végzett. – A valójában fogyatékos elméjű ~ viszontagságos fél évszázadot töltött a trónon s a földi létben, miközben gyámok, majd a királyné és kegyencei uralkodtak helyette. E fél század folyamán lett semmivé a mű, amelyet kiváló apja egy kurta évtized alatt épített: elveszett Anglia minden franciaországi hódítása, maga az ország pedig anarchiába és káoszba hullt. A darab ~e egyébként nem gyengeelméjű, csak tehetetlenül sodródik az eseményekkel. A szerző s a néző rokonszenve gyakran az ő oldalán áll; ám Shakespeare érzékelteti, hogy noha hősének sok vonása, jámborsága, megértő jósága, szelíd méltósága díszére válna bármely magánembernek, az országra nézve e tulajdonságok végzetesek egy királyban, akitől a történelmi helyzet erélyt, sőt kíméletlenséget követelne. Tudja és érzi ezt ~ is, ezért teher neki a korona, s ezért irigyli őszintén a gondtalan pásztorembert. Tragédiája, hogy sorsa olyan polcra ültette, ahol képtelen megfelelni feladatának, de nem is menekülhet előle. [A3]

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi