O nás

Naša spoločnosť

Vydavateľstvo a databáza Arcanum je popredným poskytovateľom obsahu v Maďarsku, ktoré začalo svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá rozsiahlou digitalizáciou kultúrneho obsahu, správou príslušných databáz a publikovaním príslušného obsahu. Zakladateľom a majiteľom spoločnosti je Sándor Biszak.

Ponúkame vám 30 rokov skúseností, počas ktorých sme digitálne spracovali a publikovali 30 miliónov strán, ako aj komplexné služby, moderné nástroje a inovatívne softvérové prostredie.

Projektovanie, digitalizácia, tvorba databázy, publikovanie a poskytovanie obsahu na jednom mieste.

Kontaktné údaje

Tlačové balíky

Obsahuje:

  • Logá Arcanum (vo formáte svg a png)
  • Logá Digitálnej databázy Arcanum, Mapy Arcanum a Príručky Arcanum (vo formáte svg a png)
Stiahnutie tlačového balíka Arcanum

Veľkosť: 282 KB

Sándor Biszak

"Naša kultúra sa môže rozvíjať vtedy, ak dokážeme čo najviac spomienok na našu minulosť, naše spoločné vedomosti a našu identitu priblížiť čo najväčšiemu počtu ľudí, a to spôsobom, ktorý v príjemcoch podnieti potrebu ďalšej reflexie."

Sándor Biszak, konateľ

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

Languages