Historické mapy

Mapy sú jedným z najcennejších zdrojov v rámci dokumentov. Je však veľmi náročné s nimi nakladať, často sú veľké a navyše pozostávajú z mnohých výrezov. Digitalizujú sa pomocou špeciálneho veľkoformátového skenera s veľmi šetrným valčekovým systémom a osvetlením, ktoré musí vyhovovať všetkým požiadavkam na ochranu materiálu, pre mapy s maximálnou šírkou 110 cm a ľubovoľnou dĺžkou. Pri skenovaní sa odporúča rozlíšenie 300 DPI a nekomprimovaný súbor TIFF. Na spracovanie a publikovanie používame špeciálny formát (JPEG2000, ECW), ktorý je optimalizovaný pre mapy a zaručuje tak rýchlu publikáciu na internete bez kompromisov. Naša spoločnosť sa zameriava najmä na staré mapy spred 20. storočia, ktoré ešte neboli digitálne spracované; často sa stretávame dokonca s materiálmi zo 17. a 18. storočia.

Skener pre mapy

Pri týchto starých historických mapách je veľmi dôležité zaobchádzať so skutočnými mapami, nielen s obrázkami. Prvým a nevyhnutným krokom pre naplnenie tohto účelu je tzv. georeferencovanie, pod ktorým rozumieme určenie súradnice GPS každého pixelu obrazu , tzn. jeho polohy na Zemi. K tomu potrebujeme poznať metódy použité na vytvorenie pôvodnej mapy, použité projekcie, ako aj parametre projekcie. V prípade historických máp si to vyžaduje dôkladný výskum a veľa praktických skúseností. Po teoretickom základe je na vykonanie operácie potrebné veľa sofistikovanej ručnej práce. Po vykonaní georeferencovania je možné zobraziť staré mapy spolu s aktuálnymi mapami v jednom systéme, porovnať ich alebo ich dokonca položiť na seba (tzv. superponovať). Presnosť historických máp samozrejme závisí od mierky pôvodnej mapy a spôsobu vyhotovenia, ale napríklad v prípade katastrálnych máp v mierke 1:2 880, vyhotovených okolo roku 1850, možno dosiahnuť presnosť až 15 - 20 metrov. Pri georeferencovaní možno mapové diela pozostávajúce až z tisícov výrazov usporiadať do jedného obrazu, pričom uvedené formáty umožňujú spracovať až stovky štvorcových metrov obrazového priestoru ako jednu jednotku.

Georeferencovanie

Systém zobrazovania máp, ktorý sme vyvinuli, dokáže zobraziť historické a súčasné mapy vedľa seba, prekrývať ich alebo synchronizovať, prelínať ich pomocou nastavenia priehľadnosti, ako aj zmerať plochu a vzdialenosť. Historické mapy môžeme zobrazovať v 3D režime, čo vám umožňuje aj letecký náhľad nad starými mapami. Vysokou rýchlosťou spracúvame vektory, ako sú hranice obcí a žúp. Pomocou historických máp ako základov pre vyhľadávanie dokážeme zverejniť až milióny údajov (napr. pohľadnice, dokumenty, číselné údaje o obciach).

Vytvorený systém je veľmi rýchly, má vhodnú infraštruktúru na pozadí a prakticky neobmedzenú kapacitu zaťaženia, ktorá dokáže obslúžiť tisíce používateľov súčasne.

Na digitalizáciu veľkoformátových máp, plánov a plagátov vo vysokej kvalite a vo veľkých objemoch používame skenery pre mapy. Vďaka ich jedinečnej kvalite obrazu tieto zobrazujú aj veľmi malé texty v ostrom zobrazení. Šetrný, presný valčekový mechanizmus naskenuje aj najtenšie možné dokumenty bez poškodenia. Technológia osvetlenia skerenov pre mapy je navrhnutá tak, aby dokumenty neboli vystavené svetlu, ktoré môže vyvolať škodlivé procesy, a aby osvetlenie trvalo veľmi krátko vďaka rýchlo sa pohybujúcim obrazovým snímačom.

Zobrazenie historických máp v 3D režime (mapy Arcanum)

Našou najvýznamnejšou aplikáciou vytvorenou touto technológiou je súbor Mapy Arcanum, ktorá obsahuje podrobné mapy z doby Habsburskej monarchie z 18. a 19. storočia (1., 2., 3. vojenské mapovanie, katastrálne mapy), tisíce výrezov, ako aj mnoho ďalších máp veľkomiest (Moskva, Londýn, Viedeň, Paríž atď.) a historické mapy ďalších európskych krajín (Taliansko, Francúzsko).

Vyskúšajte tu

Okrem veľkých vojenských prehľadov Habsburskej monarchie obsahuje zbierka aj katastrálne a mestské mapy, ktoré možno zobraziť v režime 3D alebo ich navzájom porovnať.

Vyskúšam
Vyskúšajte tu

Okrem veľkých vojenských prehľadov Habsburskej monarchie obsahuje zbierka aj katastrálne a mestské mapy, ktoré možno zobraziť v režime 3D alebo ich navzájom porovnať.

Vyskúšam

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

Languages