Philoktétész

Full text search

Philoktétész – thesszáliai hős, Poiasz meliboiai király és Démonassza fia, Minüasz unokája. Kivételes ügyességű nyíllövő volt, ezt a művészetét magától Héraklésztől tanulta, aki neki adta végül íját és halálos nyilait is, mivel egyedül ~ volt hajlandó könyörgésére meggyújtani máglyáját az Oita hegyén. ~ hét hajónyi vitézzel indult Trója alá, de Tenedosz (lásd Tenész) szigetén megmarta Apollón szentélyének kígyója; egyes szerzők szerint ez Lémnoszon történt, és Héra bosszúja volt Héraklész iránt tanúsított előzékenysége miatt. ~ sebe elgennyedt, s oly elviselhetetlen bűzt árasztott, hogy a katonák megtagadták a vele való utazást, ezért Odüsszeusz tanácsára az alvó beteget egyszerűen otthagyták Lémnosz szigetén; vitézeinek vezetését Medón vette át. Kilenc évig kínlódott itt ~ magára hagyatva, amikor érte jött Odüsszeusz és Diomédész2 (vagy Neoptolemosz), hogy magukkal vigyék Trójába. Kitudódott ugyanis Kalkhasz jóslatából, hogy a várost ~ nyilai nélkül nem lehet bevennie a görögöknek. ~ sértettségében hevesen tiltakozott, de végül sikerült magukkal vinniük, részben csellel, részben rábeszéléssel, egyebek közt azzal az ígérettel, hogy ott sebét is meg fogják gyógyíttatni. Trójában Makhaón valóban kikezelte ~ sebét, ő pedig első nyíllövésével leterítette Pariszt. (Más hagyomány szerint a Héraklész nyilaira való jóslatot csak Parisz halála után, Helenosztól tudták meg a görögök.) További sikeres haditettek után ~ a faló gyomrában az elsők közt jutott be a városba, majd a háború végén szerencsésen hazájába tért; más monda szerint a viharok az itáliai Campaniába vetették, s ő ott telepedett meg, íját pedig felajánlotta Apollónnak. – Szophoklész Philoktétész c. drámája Lémnosz szigetén játszódik. A sértettségébe gubózó ~ sem Odüsszeusz ravasz érveire, sem Neoptolemosz kedves kérlelésére nem hallgat; a fájdalmában elalélt betegtől ekkor Odüsszeusz erővel elragadja a fegyvert, ám az ifjú szívét megrendíti ~ szörnyű elkeseredése, és szánalmában visszaadja az íjat. Ez a gesztus már-már megtöri ~ ellenállását, de jószántából csak akkor követi őt, amikor megjelenik Héraklész, és felszólítja erre. – Az antik művészeket ~ megsebesülése és a szenvedő ember ábrázolásának a feladata vonzotta, több vázakép és véset foglalkozik vele. XVI B3

 

 

Noviny Arcanum
Noviny Arcanum

Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť

Arcanum logo

Arcanum Adatbázis Kiadó, popredný poskytovateľ obsahu v Maďarsku, začal svoju činnosť 1. januára 1989. Spoločnosť sa zaoberá hromadnou digitalizáciou kultúrneho obsahu, jeho triedením do databáz a publikovaním.

O nás Kontakt Tlačové správy

LanguagesNoviny Arcanum

Noviny Arcanum
Zaujíma Vás, čo o tejto téme písali noviny za posledných 250 rokov?

Zobraziť