Mik. 5

Full text search

Mik. 5
Mik. 5.1
Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálczával verjék arczul Izráel biráját!
Mik. 5.2
De te, Efratának * Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
Mik. 5.3
Azért odaadja őket, * míg a szűlő szűl, + de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek ** Izráel fiaihoz.
Mik. 5.4
És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.
Mik. 5.5
És ő a mi békességünk. Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút.
Mik. 5.6
És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az Assirustól, ha a mi földünkre eljő és a mi határunkba lép.
Mik. 5.7
És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.
Mik. 5.8
És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlán-kölyök a juhoknak nyája között, a mely ha betör, tipor és tép, és nincs, a ki tőle megszabadítson.
Mik. 5.9
Erőt vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.
Mik. 5.10
És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem hadi-szekereidet.
Mik. 5.11
És kivágom földednek városait, és ledöntöm minden erősségeidet.
Mik. 5.12
És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem lesznek néked.
Mik. 5.13
És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait.
Mik. 5.14
És kiszaggatom a te berkeidet közüled és elpusztítom a te városaidat.
Mik. 5.15
És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, a kik nem engedelmeskedtek.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages