aratóbanda

Full text search

aratóbanda: a szálas gabona kézi erővel történő betakarítására szegődött aratómunkások csoportja, mely az aratógazda vezetésével közösen dolgozik és keres. Egyéb elnevezései: aratóbokor, aratócsapat, banda, bokor, parti, társaság, régen: aratóság, bokorarató. A 17. sz. második felétől folyamatosan vannak adataink az aratóbandák tevékenységéről. Ezek kezdetben családi, rokoni, baráti szervezésben, később az aratógazda vezetése alatt dolgozó csoportok voltak, amelyek helyben vagy távolabbi területeken vállalták a szemes gabona levágását. Az I. világháború előtt nemcsak a helybeli szegényparasztság vállalt aratást, de a mostohább éghajlatú, szegényebb földű falvak lakosságának szinte mindegyik rétege küldött családjából legalább egy-két személyt a búzatermő területekre. A magyarok mellett szlovák és ukrán aratóbandák is jártak rendszeresen az Alföldre. Nemcsak az uradalmak és nagygazdák, de a 15–30 holdas gazdák is megegyeztek évről évre ugyanazokkal az aratóbandákkal. A személyes kapcsolatok kölcsönös kulturális egymásra hatásban is jelentkeztek. A 19. sz. végén az aratóbandák zömmel kaszával arattak, de pl. Szatmárban az ukrán aratóbandákban a nők sarlóval vágták a búzát – az emlékezet szerint a sarlós aratás alig volt időigényesebb, mint a kaszás. A régi sarlós aratóbandában 4–5–6–8 nő vágta a gabonát, és 1–2 férfi kötözte össze a kévéket; az utóbbiak kapták a teljes részt. Az új, termelékenyebb kaszás (és kévéző) aratás tette általánossá a munkapárt: 1 arató (kaszás) férfira többnyire 1 marokverő (marokszedő) nő vagy serdülő korú esett, hajszásabb munkamenetben 2 is; nevezik kettőzőnek is, ez a párban való aratást fejezi ki. Ilyen párokból, másfél párokból tevődött össze az aratóbanda is, de a munkatársulás számos munkaszervezési formát teremtett. Az aratóbanda leggyakoribb létszáma 6 fő, de a terület nagyságától és egyéb körülményektől függően 8–10–12–16–24 fő is beállhatott egyszerre. 1 munkapárra naponként 1 kataszteri holdat számítottak, nyári idényben egy-egy pár 9–14 kataszteri hold gabonát takarított be. Az aratóbandában a kaszások kor vagy munkabírás szerinti sorrenden álltak be a gabonatáblába (elöl az első kaszás vagy részes) s követték egymást párhuzamos rendeket vágva. Munkapár esetén a kaszás férfi arat, a marokszedő nő kévébe köt és keresztbe is rak. Míg egy aratóbandán belül minden kaszás szinte másodpercre ugyanazt a munkát végzi, a marokszedők egymás között munkamegosztással is élhetnek. Az aratást is vállalt summásbandán belül külön parti alakult mely rendszerint 3 aratópárból állt, de további munkamegosztással is élt. Orosházán több aratóbanda is dolgozott egymás mellett nagyobb birtokokon, ezek a munka egészét osztották meg az egyes aratóbandák között, mindig akadt azonban olyan öreg banda, melynek tagjai csak aratást végeztek, nem kellett bekapcsolódniuk a többiek által vállalt mellékmunkákba. – Az aratást évszázadok óta részesmunkaként végezték. Korábban szokásos volt az aratóbandák élelmezése, utóbb sok esetben kommenciót kaptak, vagy saját kosztjukon dolgoztak. Attól függően, hogy ugyanott cséplést vállaltak-e vagy végaratók voltak (csak aratásra szegődtek), kapták meg munkájuk végeztével a terményrészt gazul (csépeletlen gabonából), vagy szemül (kicsépelve). Az egész rész a századforduló átlagában 10–12-ednek vehető: vagy is az egyénekre számított betakarított mennyiség 10–12-ed része. Az esetleges mellékmunkákért (attól függően, kinek az alkalmazásában, milyen munkamegosztással és élelemmel vagy anélkül végezték-e) 1/2; 2/3 vagy 3/4 rész járt. A kereslet-kínálat alakulásának megfelelően a gazdák az aratási munka lehetőségét sokféle mellékmunkával terhelhették meg (ezek angária, ledolgozás, robot stb. néven ismertek). – Az aratóbanda általában közösen étkezett, ill. párosan vagy kisebb csoportokban mutyiban főztek. Az aratók jó időben, rövid ideig tartó munkán semmiféle hajlékot nem készítettek: otthonukhoz közel esetleg hazajártak aludni, de inkább a kereszt, asztag, kazal tövében háltak szalmán a szabad ég alatt. Hűvös, szeles esős időben húzódtak csak csűrbe, pajtába, istállóba stb. A summásokat tömegszállásokon helyezték el, más munkások pedig kunyhótársaságokban laktak ( még: aratósztrájk, banda, cséplőbanda, embervásár, vándormunkás). – Irod. Tárkány Szücs Ernő: Mártély népi jogélete (Kolozsvár, 1944); Balassa Iván: Adatok a Békés és Csongrád megyei részesmunka és ledolgozás kérdéséhez (1850–1944) (Ethn., 1955); Balassa Iván: A kévébe kötött szálasgabona összerakása és számolása (Ethn., 1956); Tálasi István: A termelés és a nyelv kapcsolata az aratóműveleteinkben (Ethn., 1957); Katona Imre: Munkaszervezeti formák és ideiglenes életközösségek idénymunkákon a kapitalizmus korában (Agrártört. Szle, 1961).
Katona Imre

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

LanguagesArcanum Newspapers

Arcanum Newspapers
See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me