A BALOLDALI KÖR NYILATKOZATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS BEREKESZTÉSEKOR.

Teljes szövegű keresés

A BALOLDALI KÖR NYILATKOZATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS BEREKESZTÉSEKOR.
Az országgyűlési baloldali kör 1868. deczember 9-dikén tartott értekezletén egyhangulag a következő nyilatkozat közzétételét határozta el:
Az országgyűlés három évi együttlét után elérte működésének törvény szerinti végét.
E működés és a képviselőház egyes tagjai fölött nemsokára a nemzet fog nyilatkozni.
E nyilatkozatot megelőzni, s az országgyűlési pártok eljárását bírálgatni nem most szándékozunk.
158Ezen nyilatkozás a nemzet joga, s e joga gyakorlatában részt veendünk mi is az által, hogy mint egyszerű polgárok kezet fogva polgártársainkkal, saját irányunkat diadalra juttatni fogunk törekedni.
Most csak ismételni akarjuk azt, a mit a f. év ápril havában kinyilatkoztattunk, hogy «kiindulási pontunk nem lehet más, mint az, hogy Magyarország semmi más nemzetnek vagy országnak alá nem vetett szabad és független ország,
hogy ennélfogva közjogi szempontból mindenekelőtti föladatunk, minden alkotmányos eszközzel odahatni:
a) hogy mindazon törvények, melyek hazánk említett függetlenségével ellentétben állanak, megszüntettessenek;
megszüntettessék jelesen:
a delegatio intézménye,
és a közös miniszterium;
b) hogy azon törvényes intézkedések, melyek biztosításunkra szükségesek, létesíttessenek;
létesíttessék jelesen:
a magyar hadsereg,
pénz- és kereskedelmi ügyeink függetlensége,
s hazánk törvényes függetlenségének diplomatiai elismertetése;
hogy az ezen czélból egyesült párt határozottan fog a kitűzött irányban haladni, de higgadtan fogja megválasztani működéseire az időt és az alkotmányos eszközöket, kerülve mindazt, a mi ingadozásra lenne magyarázható, de kerülve oly izgalmak előidézését is, melyek az alkotmányos küzdelmet lehetetlenítik, s hazánkra nézve veszélyesekké válhatnának.»
Ezt mondottuk ápril elején, s ezt mondjuk ma, hozzátéve, hogy itt az idő arra, hogy azok, a kik a föntebbi nézeteket helyeslik, egyesüljenek velünk oly czélból, hogy egyetértve és közreműködve igyekezzünk diadalra segíteni amaz elveket, melyeket magunkéinak vallunk, melyeknek alapján hiszszük hazánk önállását és függetlenségét biztosíthatni.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages