85 találat
 • 1. Makó
  A Pallas nagy lexikona • M

  Makó r t város Csanád vármegyében [...] Maros XXVII évf és a Makói Hirlap X évf cimü politikai [...] Marhavásárai élénkek Van vasúti állomása posta és táviróhivatala és postatakarékpénztára A [...] M város története Szeged 1895 Makó város címere [...]

 • 2. DR. MARTONOSI GYÖRGY
  Országgyűlési Napló 1990-2022 • 2002–2006 • 2004. évi tavaszi ülésszak • 2004. május 3 (146. szám) • Dr. Martonosi György (Fidesz) - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterhez - “Létbizonytalanság a Medgyessy-féle modern köztársaságban” címm…

  [...] kormány szűk két esztendeje alatt Makón és térségében 54 százalékkal nőtt [...] száma Helyzetünket nehezíti hogy a posta a térségünk öt településén most [...] hogy az önök ideje alatt Makó térségében 9 2 százalékról 14 [...] Szeretném külön kiemelni a posta helyzetét Mint ahogy említettem Makó térségében öt kistelepülésen kívánják májusban [...]

 • 3. Hollós József
  Magyar életrajzi lexikon • H

  [...] osztály vezetője 1918 ban a posta vezérig ja 1920 ban saját [...] rádiótávíró állomás szikraadó megépítése Irod Makó Zoltán Táviró és távbeszélő Technikai [...] története Bp 1928 A magyar posta története és érdemes munkatársai Bp [...]

 • 4. CSIZMÁR GÁBOR
  Országgyűlési Napló 1990-2022 • 2002–2006 • 2004. évi tavaszi ülésszak • 2004. május 3 (146. szám) • Dr. Martonosi György (Fidesz) - a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterhez - “Létbizonytalanság a Medgyessy-féle modern köztársaságban” címm…

  [...] számolni E folyamat során a makói kistérségben az elmúlt időszakban igenis [...] álló pénzügyi keret mintegy egyötödét Makó és térsége munkanélküliségének kezelésére fordította [...] Ami a postával kapcsolatos kérdésben csak érintőlegesen megfogalmazott [...] minisztérium megállapodást kötött a Magyar Postával a foglalkoztatási problémák kezelésére másrészt pedig a kis posták átalakulásával kapcsolatosan az Informatikai és [...]

 • 5. Csanád
  A Pallas nagy lexikona • CS

  [...] évi átlagos mennyisége Mezőhegyesen 603 Makón 625 mm Csanád vármegye címere [...] kg dohány termett továbbá főleg Makó vidékén a zöldség répa petrezselyem [...] magyarok nagyon elütők egymástól a makói igen munkás szorgalmas és takarékos [...] közül a vasut Makótól Battonyáig Aradig Mezőhegyestől Kétegyházáig szeli [...]

 • 6. Rácz Márton
  Magyar írók élete és munkái – Szinnyei József • R

  m kir posta és távírófőtiszt szül 1857 nov [...] alelnöke lett A m kir posta szolgálatába állott és előbb Pápán [...] ipartársulat jegyzője Jelenleg m kir posta és távíró főtiszt és hivatalvezető Makón Csanádm [...]

 • 7. Bodrogszentes.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • ZEMPLÉN VÁRMEGYE • ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár

  [...] magyar lakossal Körjegyzőségi székhely A postája és a távírója Királyhelmeczen van [...] pedig Perbenyiken A Szentesi másként Makó család ősi fészke 1377 ben Zenthesi Makó fia Pálé kinek fiágon magva [...] ura 1453 ban ismét egy Makó nevű ura bukkan fel de [...]

 • 8. Kanizsamonostor.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • TORONTÁL VÁRMEGYE • TORONTÁL VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerk. biz. tagja. Kiegészítette Vende Aladár, a monográfia szerkesztője

  [...] róm kath vallású lakosaié 354 Postája Feketetó távírója és vasúti állomása [...] 1561 ben Telegdy István és Makó László voltak a helység földesurai [...] nem a Telegdy és a Makó falvi családok hanem a király [...]

 • 9. Legenye.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • ZEMPLÉN VÁRMEGYE • ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár

  [...] részben ev ref vallású lakossal Postája távírója és vasúti állomása Legenyemihályi [...] iktatják egyes részeibe 1447 ben Makó Jakab is birtokosa s 1493 ig a Makó és a Perényi család osztoznak [...]

 • 10. Zétény.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • ZEMPLÉN VÁRMEGYE • ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár

  [...] nagyobbára róm kath vallású lakossal Postája Boly távírója Királyhelmecz vasúti állomása Perbenyik A Zétényi Makó család ősi birtoka mely itt [...] vették előnevüket a Franck a Makó és a Némethy családok Római [...]

 • 11. Sajólenke.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE • Gömör-Kishont vármegye községei. Írta Vende Aladár

  [...] alakban említik és ekkor a Makó család az ura 1464 ben [...] 1786 ban épült A község postája távírója és vasúti állomása Tornallya [...]

 • 12. Csokaly.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • BIHAR VÁRMEGYE ÉS NAGYVÁRAD. • Bihar vármegye községei. Irta Vende Aladár

  [...] Házainak száma 234 lakosaié 1151 Postája távírója és vasúti állomása Székelyhíd [...] való atyafisága révén a makófalvi Makó család melynek magvaszakadása után 1563 [...]

 • 13. Jankafalva.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • BIHAR VÁRMEGYE ÉS NAGYVÁRAD. • Bihar vármegye községei. Irta Vende Aladár

  [...] Házainak száma 97 lakosaié 518 Postája távírója és vasúti állomása Bihar [...] a birtokosai A magtalanúl kimúlt Makó család itteni részét 1563 ban [...]

 • 14. Hodász.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • SZATMÁR VÁRMEGYE • SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Vende Aladár

  [...] Csaholyi Bertalan 1507 ben Zétényi Makó Adviga 1517 ben az Ibrányiak [...] községben van körjegyzőség vasuti állomás posta és távírda

 • 15. DR. MARTONOSI GYÖRGY
  Országgyűlési Napló 1990-2022 • 2002–2006 • 2004. évi őszi ülésszak • 2004. november 8 (183. szám) • Dr. Martonosi György (Fidesz) - a gazdasági és közlekedési miniszterhez - “Meddig folytatódik a szocialisták falurombolása?” címmel

  [...] munkanélküliség Csak az én térségemben Makó térségében az elmúlt két évben [...] érintett lakosok elmondása szerint a postai szolgáltatások elérhetősége az átszervezés következtében [...] az önök kormányzása idején a postai szolgáltatások díjai drasztikusan megemelkedtek [...]

 • 16. Véke.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • ZEMPLÉN VÁRMEGYE • ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár

  [...] 640 róm kath vallású lakossal Postája és távírója Királyhelmecz vasúti állomása [...] szerepelnek itt 1420 ban a Makó családot 1437 ben Polyák Jánost [...] és Gecsei Jánost 1461 ben Makó Jakabot 1475 ben Kálnai Györgyöt [...]

 • 17. Ottomány.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • BIHAR VÁRMEGYE ÉS NAGYVÁRAD. • Bihar vármegye községei. Irta Vende Aladár

  [...] Házainak száma 197 lakosaié 1079 Postája van távírója és vasúti állomása [...] a XVI század közepén kihalt Makó családnak is ezt a birtokrészt [...]

 • 18. Óbéb.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • TORONTÁL VÁRMEGYE • TORONTÁL VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerk. biz. tagja. Kiegészítette Vende Aladár, a monográfia szerkesztője

  [...] római katholikusok és görög keletiek Postája és távírója helyben van Vasúti [...] nyert Kívülök még a Makófalvi Makó családnak is volt itt birtoka [...] Kerecsányi László kapta A Makófalvi Makó család birtokait Makó László és ennek elhunyta után [...]

 • 19. BERNÁTH ILDIKÓ
  Országgyűlési Napló 1990-2022 • 2006–2010 • 2007. évi tavaszi ülésszak • 2007. március 6 (54. szám) • Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája

  [...] olyan messze van egymástól mint Makó vitéz Jeruzsálemtől [...] reszket ettől fél a Magyar Posta kormánypárti vezetése Ezek a szolgáltató [...] számolja fel a kistelepüléseken működő postákat Még azokat sem tartja meg [...] ezentúl ez nem az hanem postai szolgáltatás [...] ez a törvényjavaslat hiszen miközben posták százait zárják be mint ahogy [...]

 • 20. Vitka.
  Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai • SZATMÁR VÁRMEGYE • SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Vende Aladár

  [...] Vitkay gróf Károlyi Vay Lencsés Makó és Bégányi családok de később [...] van hitelszövetkezet körjegyzőség vasúti állomás posta és távíró

 

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages