York

Full text search

York3 – Richard Plantagenet (1411–1460), Cambridge fia, York1 unokája, utóbb ~ hercege, a VI. Henrik című háromrészes krónikás színmű egyik legfőbb szereplője. Apját árulás vádjával lefejezték; ezt Somerset1 egyszer ~ arcába vágta (eme szóváltás alkalmával tűzték ki először a vörös és a fehér rózsát). A megsértett ~ haldokló nagybátyjától, Edmund Mortimer2től megtudta, hogy apja azért halt meg, mert a Mortimerek jogáért szállt harcba, és hogy ő anyja, Anne Mortimer révén III. Edwárd harmadik fiának a leszármazottja, így trónigénye megelőzi a negyedik ágból való Bolingbroke1 (IV. Henrik) révén erőszakkal trónra került Lancaster-házét. Gloster2 közbenjárására a király visszaállította ~ hercegi jogait; az újdonsült herceg a francia hadszíntérre vonult, és sikeresen harcolt, ő fogta el Jeanne d'Arcot is (ez ugyan a történelmi tényeknek nem felel meg), Somerset1tel való viszálykodása azonban a derék Talbot1 bukását és Bordeaux elvesztését okozta. Jótevője, Gloster2 az ő hatalmi törekvéseinek ugyancsak útjában állt, ezért megbuktatásában maga is közrejátszott, bár még annál is fontosabbnak tartotta a túlságosan felkapaszkodott Suffolk1 eltávolítását. Megnyerte párthíveiül Salisbury4t és Warwick2ot, utóbbinak a húgát is feleségül vette. Míg ő Írországban járt egy zendülés elfojtása céljával, ügynöke, Jack Cade tőle felbiztatva lázadást támasztott, de ezt leverték a királyhoz hű csapatok. Ekkor Warwick támogatásával a herceg csatát nyert Saint Albansnál, s Henriket rákényszerítették, hogy bántatlansága fejében a fia helyett ~ot nyilvánítsa utódjának. Fiai (a későbbi IV. Edwárd és III. Richárd) ösztökélésére ~ úgy döntött, hogy esküje ellenére a király ellen támad, de a harcias királyné, Margit nagy sereget gyűjtött, és Wakefield mellett szétverte ~ hadát. A herceg élve esett a bosszúszomjas asszony kezébe, aki előbb a fiának, Rutlandnak vérétől gőzölgő kendőt vágta az arcába, majd papírkoronát nyomott a fejébe, és saját kezével döfte le. – A York-ház ~ személyében lépett fel először nyíltan a három nemzedéke uralkodó Lancaster-dinasztia ellen, s bár a főúri frakciók torzsalkodására korábban is volt számos példa, a miatta kitört és a halála után is folyton kiújuló trónharcok három évtizedre csatatérré tették Angliát („a Rózsák háborúja”). A herceg jelleme ellentétes vonások keveréke; büszke, bátor és célratörő, de a trón utáni mániákus vágyában lénye nemesebb vonásait egyre inkább feladja, a célért aljas hálátlanságra és hitszegésre képes, nemzete ügyét cserbenhagyja, a csőcseléket lázítja a király ellen. A hatalom koncán marakodó főuri hiénák falkájából mindenképp kiemelkedik, nagyformátumú ember, aki méltó ellenfélre csak a démoni lelkületű királynéban akad, s az egyben a végzete is lesz. [D2]

 

 

Ziarele Arcanum
Ziarele Arcanum

Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi

Arcanum logo

Arcanum se ocupă cu digitalizarea în masă, cu arhivarea și cu publicarea materialelor tipărite.

Despre noi Contact Apariții în presă

LanguagesZiarele Arcanum

Ziarele Arcanum
Vezi ce au spus ziarele din ultimii 250 de ani despre acest subiect!

Arată-mi