Múlyady család. (Múlyadi †.)

Full text search

Múlyady család. (Múlyadi †.)
Nógrád megyei Múlyad helységet hajdán Múlyady nevü család birta, melyből Múlyady Salathielnek fiai Múlyady Demeter és Bertalan 1505-ben Nógrád megyei Almás, Bágyon, és Figed helységbeli részbirtokokba, melyek Almási László fiának Gáspárnak tulajdonai voltak, a sági convent által beiktattak.*
Hiteles okirat.
1514-ben nevezett Múlyady Bertalan nővérének Múlyady Katalinnak, kerekgedei Themmel Barnabás feleségének átadta használatúl Kuthásón, Bágyonban fekvő birtokrészeit, úgy szintén Kerék-Gedén a Themmel Barnabás által tett inscriptio folytán birtokrészét is, míg azt ő, vagy utódai vissza nem követelik.*
Hiteles okirat.
Kiigazítandók a VII. kötetben.
Lapon sorban helyett olvasandó
98 3. I. István 1837. I. István 1737.
8. I. Milós I. Miklós.
20. Kabos György Kabos Gergely
19. Kálmán Gábor † 1860.
114 14. Trenesin Trencsin
18. Miklosovsch Miklosovich
116 18. b. Lien b. Lilien
118 a táblán Gyögy György
161 a táblán Gábornak b. Prónay Piroskától született gyermekeinél igy igazítandó: 1. Florentina Lónyay Jánosné. 2. Gábor stb. 3. János ennek neje gróf Vay Ilona, 4. Piroska neje Bárczay Józsefnek. 5. Emma Zarka Jánosné stb.
166 9. Varkácz Varkucz
176 28. jun. 27-én. jun 27-én
29. Ferdinandhoz Ferdinándhoz,
207 a táblán bóró báró
214 a táblán II. Imre József
219 a táblán gr. teleki Erzse gr. Teleki Erzse
I. Bethlen László Bethlen István
2.Várady István b. Jósika István
225 a táblán Zsófiia Zsófia
226 a táblán Nádori Bene nándori Bene
233 Tresztyánszky Kata Tresztyánszky János
23. sorban Rabbi judit Rabbi Judit
266 12. Bossányi Budnay Bossányi, Rudnay
296 a táblán 5. sorban Anna Ádám
297 alólról 8. sorban Rákócyy Rákóczy
327 a táblán János-Mátyás Mátyás-Antal
366 a táblán et Pedany Padány
368 38. sorban őrmester mint őrmester
369 l. 3. Izidor Arisztid
374 5. nemes (kétszer levén, egyik kihagyandó)
a táblán Ecseiben Ecsegben
második Ferencz Domonyban – Domanikon
425 Merics Mersics Tamás
458 13. sorban Mosony Vas
552 a táblán Gyapoy Gyapoly.

 

 

Arcanum Newspapers
Arcanum Newspapers

See what the newspapers have said about this subject in the last 250 years!

Show me

Arcanum logo

Arcanum is an online publisher that creates massive structured databases of digitized cultural contents.

The Company Contact Press room

Languages