Találatok (ősz)

167 találat (0,021 másodperc)
 • 1. Előszó
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • A MODERN MAGYARORSZÁG (1848–1896) IRTÁK MÁRKI SÁNDOR ÉS BEKSICS GUSZTÁV • AZ 1848–49-IK ÉVI SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE

  [...] könycseppeket a mik egyik másik ősz magyar pilláin ragyogtak mint egy [...]

 • 2. BEVEZETÉS
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • MAGYARORSZÁG A KIRÁLYSÁG MEGALAPITÁSÁIG

  Ki ne emlékeznék tar homlokkal ősz fürtökkel is kegyeletesen azon estékre [...]

 • 3. VII. FEJEZET. Unio Erdélylyel.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • A MODERN MAGYARORSZÁG (1848–1896) IRTÁK MÁRKI SÁNDOR ÉS BEKSICS GUSZTÁV • AZ 1848–49-IK ÉVI SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE • ELSŐ KÖNYV • A DEMOKRATA KIRÁLYSÁG MEGALAPITÁSA

  [...] a szász követeket és az ősz Leményi püspököt Schmidt kezében az [...] együtt A néptömeg különösen az ősz Leményi püspök iránt mutatta meg [...]

 • 4. I. FEJEZET. A törökök terjeszkedése. Az aldunai háboruk.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOU-HÁZ ÖRÖKÖSEI IRTA SCHÖNHERR GYULA • HARMADIK KÖNYV • VÉDELMI HARCZOK A TÖRÖKÖK ÉS HUSZITÁK ELLEN.

  [...] sereget küldött Havasalföldre mely az ősz kezdetén Bulgária határán jelentékeny győzelmet [...] ellenség hadi erejét kifárasztani 1426 őszén Zsigmond ujult erővel indult a [...] meghalt Zsigmond az előző év őszén a hűbéres szerb fejedelemmel új [...]

 • 5. III. FEJEZET. Az 1448-iki török háború. Békealkudozások.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • A HUNYADIAK ÉS A JAGELLÓK KORA (1440–1526) IRTA FRAKNÓI VILMOS • MÁSODIK KÖNYV • HUNYADI JÁNOS ÉS V. LÁSZLÓ

  Az 1449 ik év őszén Korógyi János mácsói bán Bosnyákországba [...] A hadjáratot 1449 ik évi ősz elején inditotta meg Moldova várát [...]

 • 6. 6. Germán népek uralma.
  A magyar nemzet története • SZALAY–BARÓTI A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • MAGYARORSZÁG AZ ÁRPÁDHÁZ KIHALTÁIG. • I. Magyarország a magyarok beköltözése előtt.

  [...] dicsőségére mindenképen sértegette őt Az ősz hadvezér nyugodtan türte a császár [...]

 • 7. VI. FEJEZET. Kopasz nádor lázadása. Záh Felicián merénylete.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOUK KORA • ELSŐ KÖNYV • AZ INTERREGNUM ÉS KÁROLY RÓBERT KÜZDELMEI AZ OLIGARCHÁKKAL

  [...] szállott ki az 1321 évi ősz közepén miután Dózsát nádorrá tette [...] étkezőbe a már koros és őszbe csavarodott Felicián és egy óvatlan [...] alakulását A népköltészet tette az ősz atyát a szülői szeretet hőseül [...]

 • 8. 2. Péter. (1038–1041); (1044–1046.) – Aba Sámuel. (1041–1044.)
  A magyar nemzet története • SZALAY–BARÓTI A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • MAGYARORSZÁG AZ ÁRPÁDHÁZ KIHALTÁIG. • IV. Az Árpádházból való királyok kora.

  [...] birodalom keleti széleit dulták 1040 őszén pedig midőn Henrik Csehországot két [...] hatalma alá nem hajtja 1041 őszén a nemzet előkelői titkon gyülést [...] A németek ősz elején támadták meg az országot [...]

 • 9. III. FEJEZET. Lajos halála. Uralkodásának jellemzése.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOUK KORA • ÖTÖDIK KÖNYV • AZ ANJOUKOR VÉGE

  [...] sem volt képes elfeledtetni az ősz magyarral És méltán mert a [...]

 • 10. II. FEJEZET. Bosznia és a délvidéki forradalom.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOU-HÁZ ÖRÖKÖSEI IRTA SCHÖNHERR GYULA • ELSŐ KÖNYV • ZSIGMOND KÜZDELMEI A MAGYAR KORONÁÉRT

  [...] foglalt adatot az 1388 iki ősz eseményeinek elbeszélésénél ismét felhasználja A [...] többieket is Nem pedig 1387 őszén mint Huber i m 523 [...] érthetővé A gaetai udvar 1392 őszén Bajazid szultánhoz fordult segitségért Zsigmond [...]

 • 11. V. FEJEZET Habsburgok és Luxemburgok.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOUK KORA • NEGYEDIK KÖNYV • MAGYARORSZÁG FÉNYKORA

  [...] és Erzsébet de János 1360 őszén elhunyt maradt tehát csak az [...] czélját elérte mert közben az ősz beköszöntvén a hadjáratnak vége szakadt [...]

 • 12. IV. FEJEZET. Két dictátor.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • A MODERN MAGYARORSZÁG (1848–1896) IRTÁK MÁRKI SÁNDOR ÉS BEKSICS GUSZTÁV • AZ 1848–49-IK ÉVI SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE • MÁSODIK KÖNYV • AZ ÖNVÉDELEM HARCZA

  Az országgyűlésen 1849 tavaszán az ősz Palóczy bátran hivatkozhatott reá hogy [...]

 • 13. III. FEJEZET. Az első török háboruk.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOU-HÁZ ÖRÖKÖSEI IRTA SCHÖNHERR GYULA • ELSŐ KÖNYV • ZSIGMOND KÜZDELMEI A MAGYAR KORONÁÉRT

  [...] sokáig váratott fenyegetésének beváltásával 1394 őszén nagy sereggel melyben Lázárevics István [...] oldalról biztositva érezze magát Az ősz derekán megindult Budáról és Szegeden [...] A mantuai követ ki 1395 őszén járt Budán azt irja hogy [...] Az előző év nyarán és őszén a délvidék kemény csapást szenvedett [...]

 • 14. II. FEJEZET. Endre meggyilkoltatása. Zára veszedelme.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOUK KORA • HARMADIK KÖNYV • A NÁPOLYI HADJÁRATOK KORA.

  [...] ügy elintézését Most is 1345 ősz elején Gergely csanádi püspök Nagymartoni [...]

 • 15. II. FEJEZET. A nemzet megoszlása I. Ulászló és V. László között.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • A HUNYADIAK ÉS A JAGELLÓK KORA (1440–1526) IRTA FRAKNÓI VILMOS • ELSŐ KÖNYV • I. ULÁSZLÓ URALKODÁSA. 1440–1444.

  [...] jön létre E helyett az ősz folyamán Ulászló a szentmártoni monostorban [...]

 • 16. IX. FEJEZET. A pártok előkészülete a döntő mérkőzésre.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • A NEMZETI ÁLLAMALKOTÁS KORA (1815–1847) • ÖTÖDIK KÖNYV • AZ ÚJ ÁLLAM ALAPJAI

  Midőn Kossuth Pestmegye gyűléstermében az ősz nádor patriarchai alakját még egyszer [...]

 • 17. VI. FEJEZET. Rákóczy György halála. Várad eleste.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE I. LIPÓT ÉS I. JÓZSEF KORÁBAN (1657–1711) • ELSŐ KÖNYV • ERDÉLY ROMLÁSÁNAK ÉVEI

  [...] nagyvezérnek azon boszúprogrammja amelyet az ősz óta annyiszor köztudomásra hozott még [...]

 • 18. III. FEJEZET. A vérbiróságok. A polgárháború rombolásai.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE I. LIPÓT ÉS I. JÓZSEF KORÁBAN (1657–1711) • NEGYEDIK KÖNYV • AZ IDEGEN-URALOM ÉS THÖKÖLY IMRE KORA

  [...] s kilátásba helyezte hogy 1674 őszén haddal Szatmár vára ellen indul [...] 16 od magával lakott Az ősz katona vitézűl védekezett de rágyujtották [...]

 • 19. III. FEJEZET. A szentszék és Magyarország. Károly Róbert megválasztatása.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • AZ ANJOUK KORA AZ ANJOU HÁZ ÉS ÖRÖKÖSEI (1301–1439) • AZ ANJOUK KORA • ELSŐ KÖNYV • AZ INTERREGNUM ÉS KÁROLY RÓBERT KÜZDELMEI AZ OLIGARCHÁKKAL

  [...] hova Budáról már a mult ősz elején költözködék 1309 december 25 [...]

 • 20. I. FEJEZET. A női örökösödés megvédése.
  A magyar nemzet története • SZILÁGYI SÁNDOR A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE • MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A SZATMÁRI BÉKÉTŐL A BÉCSI CONGRESSUSIG 1711–1815 • MÁSODIK KÖNYV • MÁRIA TERÉZIA URALKODÁSA

  [...] irt Pálffynak melyet azonban az ősz országbiró fölbontatlan küldött el a [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind