Fantasztikus irodalom (Urbán László)

Teljes szövegű keresés

Fantasztikus irodalom
(Urbán László)
A magyar fantasztikus irodalom a 19. században született meg és három szálból fonódik össze: az ideális világok (utópiák), az emberi értékeket eltorzító és szabadságkorlátozó „rossz” berendezkedések (disztópiák) és a legutoljára létrejött, manapság sci-finek titulált technikai-tudományos fantáziák vízióiból.


A jövő Budapestjét jónéhányan megálmodták napjainkig
A megfigyelő csillagászat fejlődésével egyre több ismeretet szerez az emberiség a Naprendszer égitestjeiről, s hamarosan számos gondolkodó teszi fel a kérdést: vajon léteznek-e ott is értelmes lények? A Hold és a bolygók feltételezett lakóiról olvashatunk remek dialógust a Specimen Artis Lullisticae azaz a vizsgálódás arról ha laknak-é a Holdba Emberek (1811) c. kéziratban, melyben először történik említés magyarul az emberi holdutazás lehetőségeiről. A Hold-Világi Időnaptár A Hold természeti állapota, levegője, folyóvizei, hegyei, termékenysége, lakosainak nagysága, vallások (1826-27) címmel közöl tanulmányt, a Tudományos Gyűjtemény, A világ rendszere (1833) c. nemcsak szerves életet, de magas szintű kultúrát létrehozó társadalmat is feltételez a Holdon, sőt értekezik a Jupiter és a Nap lakóiról is. Ugyanitt jelenik meg A csillagok esmértetése (1837), melynek szerzője szerint a bolygók, a holdak, sőt még a kisebb égitestek is „hemzsegnek az élők seregeitől”. 1841-ben a Magyar Házi-Barát kalendárium szintén a Hold lakhatóságáról közöl érdekes fejtegetést, 1845-ben ugyanúgy ír az üstökösök lakóiról, 1849-ben pedig már a csillagközi utazás és információcsere lehetőségeit taglalja igen élvezetes formában. Igazi „ős sci-fi”-nek tekinthetjük a nagy csillagász, Herschel nevében ugyanitt megjelentetett beszámolót a Hold flórájáról és faunájáról, vörösszőr borította szárnyas lényeiről s ezek társadalmáról. (Legújabb tudósítások a Jóremény fokából... 1838.) Az irodalmi értékű hamisítás nagy visszhangot ver a magyar sajtóban is, nem véletlen, hogy ihletőforrásul szolgál Ney Ferenc korai sci-fi kezdeményéhez. Az érdekesség kedvéért említjük meg, hogy 1863-ban hasonló világszenzációt kiváltó álhír adta tudtul, hogy Jamaikában bizonyos dr. Hopkins nevű tudós egy frissen lehullott meteor felületén rajzos ábrát fedezett fel, egy távoli világ kőbevésett üzenetét.
A távoli égitestek lakóiról napvilágot látott spekulációk mellett a 19. század első évtizedeiben az ismeretterjesztő irodalom felfedezi a tudományosan anticipálható, előrelátható jövő ideáját, ezzel létrejön a szépirodalom fantasztikus formáinak határtalan fikció-tere. A Tudományos Gyűjtemény 1818-ban érdekes tanulmányt közöl a tudományos jövőjóslás esélyeiről és lehetőségeiről, sőt, az írói fantázia működésével is foglalkozik. Fábián Gábor 1837-ben az Athenaumban A mechanikai találmányok következményeiről értekezik, a Magyar Házi-Barát 1845-ben a gőzhajózás ürügyén elmélkedik a technikai találmányok világformáló jelentőségéről, a Műipar 1841. 39. számában pedig a vasúthálózatok világipar-formáló hatásáról olvashatunk. Több szerző is foglalkozik a városépítészet jövőjével, így a polihisztori tudású Nagy Károly „Daguerreotyp” (1841) c. kötetében megragadóan izgalmas képet fest a jövő városáról, Toldy Ferenc 1838-ban Pest-Buda jövőjét írja le (Auróra), a Regélő Pesti Divatlap Fővárosi hírek a jövő századból (1844) címmel az 1944. év Budapestjét vizionálja, Táncsics Mihály pedig a börtönben veti papírra színes látomását (1847) a főváros jövőbeli ideális állapotáról. Nendtvich Károly A föld jövője (1851) c. globális anticipációja „Adhemár hipotézise”-ként említi a fantasztikus irodalom egyik leggyakrabbanvisszatérő témáját az emberi civilizáció rejtélyes ciklikusságáról.
1853-ban Jókai Mór tollából jelent meg az a „tanulmány”, mely a közvetlen átmenetet bizonyítja az ismeretterjesztésből a fantasztikus irodalomba. A technikailag kivitelezhető találmányok (pl. plasztikai sebészet, elektromos világítás, szén kristályosítása gyémánttá stb.) sorába Jókai olyan fantasztikus ötleteket kever az ehető földről, az univerzális jármű-ruháról, a megifjítás mesterségéről, melyek már fantasztikus regényeinek motívumait előlegzik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages