Találatok (ősz)

321 találat (0,019 másodperc)
 • 1. Mikor és mi módon lesz világ vége?
  Kossuth hírlapírói munkássága • HETILAP • 1847 • 1847.01.26. kedd, 112. sz.

  [...] hét nappal hosszabb mint az ősz és tél együtt a déli felföldön pedig ugyanannyival az ősz és tél hoszszabb a tavsznál [...] a rövidebbek hosszabbulnak mig az ősznek és télnek meg a tavasznak [...] nyolcz nappal volt hosszabb mint őszünk és telünk együtt ezen idő [...]

 • 2. Szászváros, sept. 29-kén.
  Kossuth hírlapírói munkássága • KOSSUTH HÍRLAPJA • 1848 • 1848.10.05. csütörtök, 83. sz.

  [...] talpig elborította Hosszú lesz az ősz [...] Eltemetők egy ősz polgártársunkat Gyurmán Lajost a közlöny [...]

 • 3. Gyümölcsfák eladása.
  Kossuth hírlapírói munkássága • HETILAP • 1847 • 1847.09.03. péntek, 175. sz.

  [...] a faültetésre s a mult ősz és tavaszszal a kert és [...] jelenteni hogy a most következő őszre nálam mindennemü körtve alma medgy cseresznye őszi és kajszin baraczk mindennemü szilva [...]

 • 4. FRANKHON.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1844 • 1844.06.13. csütörtök, 360. sz. • KÜLFÖLD.

  [...] férfiu lépdelt Thiers Arago az ősz költő Beranger és idősb Dupin [...] lovait s diadalmasan akará az ősz költőt haza vinni Ebből a [...]

 • 5. Országos ülés a’ RR-nél, octob. 2-án, déli 12 órakor.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1844 • 1844.10.10. csütörtök, 394. sz. • MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. • ORSZÁGGYÜLÉS.

  [...] munkálódásainak némi eredménye legyen sokan ősz hajakkal térnének haza Pedig áttérve [...] A tábla ősz jegyzője is azon véleményben van [...]

 • 6. Halálozás.
  Kossuth hírlapírói munkássága • HETILAP • 1846 • 1846.06.16. kedd, 48. sz.

  [...] István a magyar irodalom egyik ősz bajnoka a történettudomány tisztes búvára [...]

 • 7. Országos ülés a’ RRnél, sept. 9.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1844 • 1844.09.26. csütörtök, 390. sz. • MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. • ORSZÁGGYÜLÉS.

  [...] ideiglenes kezelése őket illeti Egy ősz követ pedig a jésuiták történeteiből [...] A tábla ősz jegyzője pedig ezekhez még egy [...]

 • 8. Országos ülés a’ RRnél, aug. 19. d. e. 10 1/2 órakor.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1844 • 1844.08.25. vasárnap, 381. sz. • MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. • ORSZÁGGYÜLÉS.

  Mindenekelőtt a tábla ősz jegyzője megbizatása szerint üdvözlé a [...]

 • 9. Kövessétek uraim a szép példát!
  Kossuth hírlapírói munkássága • KOSSUTH HÍRLAPJA • 1848 • 1848.10.12. csütörtök, 89. sz.

  [...] az évek hoszszú sorát meghaladta ősz férfi hogy karjaiba még mindig [...]

 • 10. EGYIPTUS.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1841 • 1841.06.05. szombat, 45. sz. • KÜLFÖLD.

  [...] ismét aligha nem fog az ősz Emir Besir kinek a mult [...]

 • 11. Hazafiui áldozat.
  Kossuth hírlapírói munkássága • KOSSUTH HÍRLAPJA • 1848 • 1848.08.10. csütörtök, 35. sz.

  [...] telhetvén csekély papi jövedelméből mellyet ősz anyjával s 5 árva rokonával [...]

 • 12. SZABAD-E ELMÉLKEDNI?
  Kossuth hírlapírói munkássága • KOSSUTH HÍRLAPJA • 1848 • 1848.10.26. csütörtök, 101. sz.

  [...] Veszprémnek tartandó mint gondolák egy ősz ember nézé a hídon leemelt [...] tartva hogy a folyam szele ősz fürteit ingathatá s nézvén komorság [...] Illy kínt éreze akkor az ősz illy kínt érezénk sokan mindnyájan [...]

 • 13. NAGYBRITANNIA ÉS IRLAND.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1844 • 1844.06.23. vasárnap, 363. sz. • KÜLFÖLD.

  [...] ámbár ama lelkesedés mellyel az ősz waterloi hős a száz csatákban [...]

 • 14. PEST, OCT. 9.
  Kossuth hírlapírói munkássága • KOSSUTH HÍRLAPJA • 1848 • 1848.10.14. szombat, 91. sz.

  [...] Cornelia szerepét viendjük ki midőn ősz apja előtte letérdelve kért tőle bocsánatot szinte leborulván fölállásra kérte ősz apját mivel úgymond ő csak [...]

 • 15. CSAPÓ DÁNIEL’ EMLÉKE.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1844 • 1844.09.15. csütörtök, 378. sz. • MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY.

  [...] mint a természeten általmegy az őszi nap tiszta arczával [...] melly mindannyiszor elömlik rajtam hányszor ősz 556 fürtökön megakadt pillanatom de [...] érezém mint a hányszor azon ősz homlokra emelém pillanatim mellytől a [...] a fájdalom utána ragadta az ősz barátot is sirja felé mondják [...]

 • 16. Vámleszállitás.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1842 • 1842.11.27. vasárnap, 199. sz. • MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY.

  [...] déli vaspályákon a munka késő ősz daczára is folytattatik Triest felé [...]

 • 17. KÜLFÖLDI NAPLÓ.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1843 • 1843.12.14. csütörtök, 308. sz. • KÜLFÖLD.

  [...] Noe bárkájában vész el Az ősz Chateaubriand is ott van Nov [...] 300 an gyülének össze az ősz költőnél s föliratot szavazának nekie [...]

 • 18. TÖRÖKBIRODALOM.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1842 • 1842.02.03. csütörtök, 114. sz. • KÜLFÖLD.

  [...] a mérseklett pártiak kikhez az ősz Chosrew pasa is tartozik megbuktatni [...]

 • 19. Országos ülés a’ RRnél, auguszt. 23-án, déli 12 órakor.
  Kossuth hírlapírói munkássága • PESTI HIRLAP • 1844 • 1844.09.29. csütörtök, 382. sz. • MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY. • ORSZÁGGYÜLÉS.

  [...] átmeneti kérdésre nézve azon megyei ősz követ ki kerületi ülésben inditványozólag [...]

 • 20. Vezérczikk: (Munka és kenyér.)
  Kossuth hírlapírói munkássága • HETILAP • 1847 • 1847.06.25. péntek, 155. sz.

  [...] kézi munkájuk mellett ülének egy ősz haju tisztes öreg asszony és [...] hallgatva néze nehány pillanatig az ősz asszonyra és azután ekkép szóla [...] édesség és érzékenyülés vala Az ősz anyó pedig felele leányom az [...] Ezt mondván az ősz asszony reszketett és szivéhez szoritá [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind