HUNYADVÁRMEGYE.

Teljes szövegű keresés

HUNYADVÁRMEGYE.
Kisebb területen feküdt, mint manapság, mert északi részén a Fehér-Körös forrásvidéke Zarándmegyéhez, keleti, középső oldalán pedig, a Marostól délre fekvő jókora terület a szászvárosi szász székhez tartozott. Határa északon azaz Zarándmegye felé nagyjából az ú. n. Erdélyi Érczhegység fővonala mentén vonult el, de olyformán, hogy Dévától észak felé, az e hegység fővonalától délre eső Boicza (a középkorban Kis-Bánya város) szintén Zarándmegyéhez tartozott. E tájon s odább nyugat felé, úgy látszik, Kracsunesd (a hajdani Karácsonyfalva), továbbá Valisora, Gyalumáre (a hajdani Dalmár, Dalmárfalva vagy Dalumár, Dalomár), Lunksora (a középkorban Longsárfalva vagy Lungsora), Viszka sat. helységek Hunyadvármegye legészakibb pontjai; Szászváros vidékén pedig: Benczencz, Piskincz (hajdan Piskencz), ettől nyugati irányban Gyalmár, Folt, a két Rápolt, ettől dél és d-k. felé Pad vagy Pád (hajdan inkább Pod), Répás, Martinesd (hajdan Marton-Denk), Tamáspataka, Kis- és Nagy-Denk, végül Alsóvárosvize ugyane megye legszélső helységei, úgyhogy utóbbiak a szászvárosi széket mintegy félkörben fogják körül.
1409-ben és 1410-ben, mikor Zsigmond király Hunyadvár «királyi birtokot» udvari katonájának: Vojknak a Serbe fiának, a Hunyadi János atyjának eladományozza, e birtokot (és annak később ismeretessé lett nagyterjedelmű uradalmát) nem Hunyad-, hanem az erdélyrészi Fejérmegyében fekvőnek mondja.* Ez azonban valószínűleg csak a királyi kanczellária tévedése, mert a «Hunyadmegye» kitétel már előbb is számos oklevélben előfordul,* s nem valószínű, hogy épen a megyének is nevet adó birtok és uradalma tartozott volna a szomszédos erdélyrészi Fejérvármegye területéhez.
Poss. nostra regalis Hvnyadvar vocata, in comitatu Albensi partium nostrarum Transsilvanarum. (Dl. 9599. 37592.)
Pl. 1321: gr. Bethlen cs. llt., 1357: Dl. 29430. és Anjouk. okmt. VI. 575., 1358: Dl. 30388., 1367: Dl. 26375., 1382: Dl. 29438., 1386: Dl. 29440., 1387: Magyar Tud. Akadémia kézirattára és Dl. 29441., 1390: Dl. 29735., 1392: Dl. 29447., 1404: Dl. 29453. 29454., 1407: Dl. 29479. sat.
A XV. század végén mintegy 6000 adó alá eső házhelyet számítottak össze e megye területén, a mely tehát akkor is népes volt.*
Engel im. 41. és 147. ll.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages