Találatok (ősz)

24 találat (0,072 másodperc)
 • 1. IV. A TÉLI HADJÁRAT.
  1848/49-es szabadságharc története • EZERNYOLCZSZÁZNEGYVENNYOLCZ • AZ 1848/49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE KÉPEKBEN • Marczali Henrik: A MAGYAR SZABADSÁGHARCZ.

  [...] vetekedhetett népszerűségben a Bemé Az ősz tábornok nyugtot nem ismerve folytatja [...]

 • 2. Képek - Első rész
  1848/49-es szabadságharc története • EZERNYOLCZSZÁZNEGYVENNYOLCZ • AZ 1848/49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

  [...] ház negyedik emeletéről egy koros ősz férfiú ugrott le A zuhanásra [...] kapunál sötét kazamata börtönben egy őszbe vegyűlő kis öreg ember figyel [...] Szomorú ősz volt Az ősz megrázta a fákat s vörösre [...] kínozták a férfiakat kivégezték az őszeket Fehérvárt egy órásmestert elevenen megsütöttek [...]

 • 3. Képek - Harmadik rész.
  1848/49-es szabadságharc története • EZERNYOLCZSZÁZNEGYVENNYOLCZ • AZ 1848/49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

  [...] kötelességtudása tesz tanuságot a mi ősz urunk fejedelmi jogczímei mellett még [...] keresés után ráakadva kimentette az ősz vezért [...] Szombat volt október hatodika borongós őszi nap [...] apa aki így él képzeletünkben őszen törődötten a mint kétségbeesetten összegörnyedve [...] míg szegény beteg teste 1848 ősze óta immár vagy tíz esztendeje [...]

 • 4. III. A FORRADALMI SEREG ÉS VEZÉREI.
  1848/49-es szabadságharc története • EZERNYOLCZSZÁZNEGYVENNYOLCZ • AZ 1848/49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE KÉPEKBEN • Marczali Henrik: A MAGYAR SZABADSÁGHARCZ.

  [...] nem adhatott Így az 1848 őszén körülbelül 100 000 főre menő [...]

 • 5. I. A dicsőség napjai.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • IV. KÖTET

  [...] székely zászlóaljat is amely az ősztől fogvást szakadatlanul harczban volt haza [...] esett Pap Mihály őrnagy hosszu ősz szakállal lánczait zörgetve keresi három [...] van Engelhardt kérdi csodálkozva az ősz vezér [...]

 • 6. V. A vérbosszú.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • V. kötet

  A véres tusa lezajlott Őszi szél sűvit végig a csatamezőkön [...] kezdette mint annak hadsegéde 1848 őszi hónapjaiban egy vadász ezred alakításával [...] börtönczellájából vágyódva nézi a kavargó őszi felhőket Minő szabadok Szállhatnak ide [...] Az ősz Perényi szivarozva hideg közönynyel haladt [...] Egész őszig tart a kutató munka mig [...]

 • 7. IV. Az orosz betörés - Első rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • V. kötet

  Az ősz Palmerston lord úgy tesz mintha [...] város hadi fontosságát már az őszön jelentékenyen megerősíté Szöggátakkal földsánczokkal övezte [...] egy darabig haboz aztán az ősz Csányihoz fordul [...]

 • 8. IV. Az orosz betörés - Negyedik rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • V. kötet

  [...] Duschek miniszterrel együtt továbbá az ősz Perényi Zsigmond báró és Stuller [...] gyülekezőhelynél Megérkezik Bem tábornok Az ősz vezér csontfogantyús botjára támaszkodottan a [...]

 • 9. III. A trónfosztás - Első rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • IV. KÖTET

  [...] Én meg azt mondom ki ősz szakállal valamely ügynek élén áll [...] Ekkor a nemzetgyülés az ősz Palóczy László inditványára elismerésül eddigi [...] többi közt igy nyilatkozott az ősz bajnok A képviselőháznak azt üzenem [...]

 • 10. V. A felgyújtott ország.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • I. kötet • A SZABADSÁGHARCZ OKAI.

  [...] megujuló lelkes kiáltást S az ősz vezér mozdulatlan sápadt arczát az [...]

 • 11. III. A trónfosztás - Második rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • IV. KÖTET

  [...] Zeitung levelezője előtt pedig 1896 őszén igy nyilatkozott [...] csakhogy összeomlott tört ki az ősz Palóczy kebléből a fohász [...] De itt benn mégis mintha ősz volna Borongó hangulat árnya nehezedik [...]

 • 12. IV. Az orosz betörés - Harmadik rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • V. kötet

  [...] kezdete mondotta könybefuló hangon az ősz Csányi László [...] az oroszok aggódnak a közelgő ősz miatt s addig a háborút [...]

 • 13. VIII. A szabadságharcz nevezetesebb szereplői.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • V. kötet

  [...] a honvédség érdekeit szolgálta 1892 őszén Velenczében agyonlőtte magát [...] Sebesen egy küldöttség élén az ősz tábornoknak A leveretéskor ezredes volt [...] a magyar emigratió működésében 1866 őszén a királyi kegyelem neje koporsójához [...] Splényi Lajos 1848 őszén a kormány által Turinba küldetett [...]

 • 14. I. „Lázadókkal nem alkuszom!”
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • III. KÖTET

  [...] szólt bosszúságtól remegő hangon az ősz Csányi László [...] Hideg borongós őszi reggel van A dér ezüstös [...]

 • 15. III. A téli hadjárat - Első rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • III. KÖTET

  [...] semmi élet arczán semmi vonzó Ősz hajak és szakál és töméntelen [...]

 • 16. V. A haza nevében.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • II. kötet • A SZABADSÁGHARC LEFOLYÁSA

  [...] és mesterlegények tanuló ifjak és ősz princzipálisok finom hölgyek és szolgálók [...] ágyuk süvitett a puskagolyó Az őszi nap derüjét eltakarta a szétterülő [...] 4 én érkezett Komor hideg őszi idő volt egész nap szitált [...]

 • 17. IV. Az orosz betörés - Második rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • V. kötet

  [...] nemzetgyülés Az elnök ismét az ősz Palóczy László a szabadságharcz e [...]

 • 18. VI. Az emigráczió.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • V. kötet

  [...] Kossuth előtt hogy még 1861 őszén vagy legkésőbb 1862 tavaszán minden [...] háború alatti törekvéseit vázolja 1892 őszén sajtó alá is került [...]

 • 19. VI. Mikor az isten alszik.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • II. kötet • A SZABADSÁGHARC LEFOLYÁSA

  [...] nem vetett ezen a szomoru őszön Erdélyben senki [...] himbálózott s a harmatos mezőt őszi fehér piros kikirics tarka tengere [...] Hüvős őszi idő van Az ég borult [...] Egy őszi napon marczona kinézésü oláh legény [...]

 • 20. II. A próba-háboru
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • II. kötet • A SZABADSÁGHARC LEFOLYÁSA

  Szép langyos őszi idő volt A derűs égbolton [...] Szűzmáriás honvédzászló lengett A felkelő őszi nap százötven szerviánus véres tetemére [...]

 • 21. IV. A császár nevében.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • II. kötet • A SZABADSÁGHARC LEFOLYÁSA

  Pompás őszi nap volt Verőfény aranyozta be [...]

 • 22. II. A pozsonyi országgyülés.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • I. kötet • A SZABADSÁGHARCZ OKAI.

  [...] hogy kiüt a háború 1839 őszén összehívták tehát az országgyülést [...]

 • 23. III. A népakarat diadala.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • I. kötet • A SZABADSÁGHARCZ OKAI.

  [...] nem lesz képes föntartani 1848 őszén visszavonult és Ferencz Károly főherczegre [...]

 • 24. III. A téli hadjárat - Második rész.
  1848/49-es szabadságharc története • GRACZA GYÖRGY: AZ 1848–49-IKI MAGYAR SZABADSÁGHARCZ TÖRTÉNETE. • III. KÖTET

  [...] még fokozottabb erélylyel mint az őszön Pedig úgyszólván mindent előlről kellett [...] Menekülés török földre Orsovánál 1849 őszén Egykoru festmény Eredetije az aradi [...] A Bácskában az ősztől kezdve majdnem egészen szünetelt a [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind