BÁCS-BODROG VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Iványi István, kiegészítette Virter Ferencz

Teljes szövegű keresés

25BÁCS-BODROG VÁRMEGYE KÖZSÉGEI.
Irta Iványi István, kiegészítette Virter Ferencz
Bács-Bodrog vármegyében van négy törvényhatósági joggal felruházott város, t. i. Baja és három régibb szab. kir. város: Szabadka, Újvidék és Zombor, mely utóbbi egyúttal a vármegye székhelye; van továbbá két rendezett tanácsú város: Magyarkanizsa és Zenta, továbbá 126 község, a melyek három kivételével nagyközségek.
A vármegye összes területe, a városokéval együtt, 1.801.470 kat. hold. A polgári lakosság száma, az 1900. évi népszámlálás adatai szerint, 764.317 lélek, a mihez 2462 katona járúl. Az összes népesség, anyanyelv szerint, így oszlik meg: magyar 327.108, német 192.267, tót 30.068, oláh 327, ruthén (kisorosz) 10.054, horvát 927, szerb 139.412, végűl 66.615 vegyes nép, hova a bunyeváczok, dalmaták is számítandók. Magyarúl beszél 424.663. – Vallás szerint róm. kath. 498.216, gör. kath. 10.814, gör. keleti 138.344, ágostai h. ev. 68.526, ref. 29.261, unitárius 59, izr. 18.793, egyéb 2766.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages